Draagkrachtberekening & berekening van het netto inkomen na scheiding

Vanzelfsprekend kan met Split-online een draagkrachtberekening worden gemaakt conform de tremanormen. De invoer wordt vergemakkelijkt door de uitgebreide handleiding en de beschrijving van de tremanormen.

De gegevens uit de draagkrachtberekening worden overgenomen in een berekening van het netto inkomen na de scheiding. De netto berekening gaat in eerste instantie uit van de gegevens volgens de tremanormen, maar kunnen eenvoudig worden aangevuld met financiën waarmee de tremanormen geen rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan een auto van de zaak, spaarloon en kinderbijslag.

Tevens kunnen de werkelijke vaste lasten (autokosten, energielasten, verzekeringen, abonnementen etc. ) worden ingevuld, zodat betrokkenen een goed inzicht krijgen in de nieuwe financiële situatie.