Gebruikersvriendelijk (snelle invoer); veel tijdsbesparing per dossier

Een draagkrachtberekening bestaat uit veel onderdelen. De inkomensgegevens moeten worden ingevoerd. In geval van inkomen uit loondienst kan worden gekozen voor een invoer vanuit de jaaropgave of een invoer vanuit de salarisstrook.

Met name een salarisstrook kent veel componenten waar rekening moet worden gehouden. Denk bijvoobeeld aan het salaris (per maand – 4 weken), overwerk, vakantietoeslag, 13e maand, eindejaarsuitkering, levenslooptoeslag, pensioenpremies en de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met andere inkomstenbronnen, zoals winst uit onderneming, overige inkomsten, lijfrenteuitkeringen en het inkomen uit aanmerkelijk belang en vermogen.

Ook dan is de invoer vaak nog niet compleet. Ook de aftrekposten dienen te worden meegenomen. Hypotheekrente en premies voor lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Wanneer dit is gebeurd zijn voor de berekening van het juiste besteedbare inkomen de van toepassing zijnde heffingskortingen nog van belang. Inkomens afhankelijke combinatiekorting, alleenstaande ouderkorting en de vermeerdering van de laatste i.v.m. kinderen jonger dan 16 jaar moeten worden toegevoegd indien van toepassing. Split-online geeft duidelijke tips over de heffingskortingen. Natuurlijk kan er van worden afgeweken. Het zijn tenslotte tips.

Wanneer het besteedbare inkomen is berekend, dient het draagkrachtloos inkomen te worden bepaald. Ook hier zijn weer veel componenten van invloed.

Split-online heeft er voor gekozen het hele model (conform de tremanormen) in één scherm te zetten. Hierdoor ontstaat altijd een compleet en helder overzicht van de ingevoerde gegevens. Wanneer onderdelen niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld aanmerkelijk belang), dan kunnen deze onderdelen worden uitgeschakeld, waardoor het scherm nog overzichtelijker wordt.

Split-online berekent zelf zoveel mogelijk. Zo worden de vakantietoeslag, zvw-premie, zelfstandigenaftrek, heffigskortingen, kindgebonden budget, vrijstellingsbedragen in Box3 automatisch berekend. Wel zo makkelijk.

Tenslotte hebt u in Split-online ruimschoots de gelegenheid om notities en specificaties te maken, zodat u per onderdeel uw motivatie, informatiebron e.d. kunt documenteren.

Split-online is gemaakt om zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van uw clienten. Dit alles met een snelle, duidelijke en overzichtelijk invoer van gegevens. De gegevens die u invoert worden door Split-online direct opgeslagen, zodat u nooit bang hoeft te zijn dat u vergeet de gegevens te ‘saven’.