ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ontwikkelingen rond het draagmoederschap in Nederland
Draagmoederschap 2019 Staatscommissie-proof? ( Nicoline Grijmans-Veenendaal 14-11-2018)
Tijdens Pride Amsterdam oproep voor wetgeving voor meerouderschap
COC en de stichting Meer dan Gewenst willen aandacht en een betere regelgeving voor gezinnen met meer dan twee ouders.
Tweeling van draagmoeder
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018 (pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
Betrokken bij verwekking/geboorte van tweeling: genetische moeder (eiceldonatie), draagmoeder en haar echtgenoot (VS), wensmoeder, wensvader/spermadonor. Rb: van groot belang dat kinderen (kunnen) achterhalen uit wie zij zijn geboren, van wie zij genetisch afstammen en onder welke omstandigheden zij zijn ontstaan en geboren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
KI
Rechtbank Amsterdam 09-05-2018
(pub. 24-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3172
Tweeling verwekt door semen man en eicel die afkomstig zou zijn van andere vrouw dan de draagmoeder. De ivf vond plaats op Cyprus, terwijl zowel de man als diens partner als de draagmoeder Nederlander zijn. (Wens-)ouders verzoeken stiefouderadoptie door partner man en gezagswijziging: eerst eenhoofdig gezag van vader en zodra de adoptie kracht van gewijsde heeft gezag van beide ouders. Rb gelast onder meer onderzoek naar de omstandigheden waaronder anonieme eiceldonatie op Cyprus in zijn werk gaat. art. 1:253c lid 1 BW.
KIIP
Rechtbank Den Haag 06-06-2016
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2016:17211
Verzoek tot beëindigen gezag draagmoeder & man en adoptie door verzoekers. Gewone verblijfplaats kinderen: India. Gezag: rechtsmacht NL rechter (art. 5 Rv); NL recht toepasselijk (art. 15 lid 2 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996). Gezag draagmoeder & man beoordeeld naar Indiaas recht; beëindiging ouderlijk gezag. Adoptie: rechtsmacht NL rechter (art. 3 Rv); toepasselijk recht: Haags Adoptieverdrag. Bepalingen verdrag, uitvoeringswet en Wobka niet onverkort toepasselijk. Voldaan aan NL vereisten toepassing hoogtechnologis...
KI
Rechtbank Den Haag 15-03-2017
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16474
Aanhouding beslissing mbt verzoek tot adoptie van kinderen die door draagmoeder werden gebaard. Staat vast dat minderjarigen zijn geboren dmv #eiceldonatie ve donor niet zijnde de draagmoeder?
FPJEKI
Parket bij de Hoge Raad 02-03-2018
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:162
Uitgangspunt is dat een ouder zonder gezag niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de procedure ter zake van de gezagsbeëindiging van de andere ouder. Bijzondere omstandigheden die maken dat de vader door de gezagsbeëindiging van de moeder (toch) rechtstreeks in zijn rechten en verplichtingen wordt geraakt? Vader heeft weliswaar family life met de minderjarigen als bedoeld in art. 8 EVRM, maar de uitoefening van dát family life wordt door de beëindiging van het gezag van de moeder niet geraakt .
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Staatscommissie herijking ouderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN