ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw eveneens aansprakelijk voor zakelijke schuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Naast man ook vrouw aansprakelijk voor schuld van hun onderneming ad € 340.200, ondanks huwelijkse voorwaarden. Door man afgegeven borgstelling bleek niets waard. Persoonlijk ernstig verwijt aan vrouw.
Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Borgtocht vernietigbaar?
Rechtbank Midden-Nederland 30-08-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6786
Rb: echtgenote heeft toestemming voor borgtocht verleend door, zonder dat zij handtekening zette, invullen van gegevens op handtekeningenpagina. Daardoor is borgtocht niet vernietigbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019
(pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Bestuurder van vennootschap aansprakelijk voor schuld jegens contractuele wederpartij van vennootschap. Vennootschap biedt zélf geen verhaal (inmiddels failliet) en de door medebestuurder verstrekte borgstellingen blijken waardeloos omdat de (met elkaar op huwelijkse voorwaarden gehuwde) bestuurder en medebestuurders eerder alle privévermogen tnv bestuurder hebben gezet. Bestuurder heeft geweten (had behoren te weten) van (waardeloosheid van) borgstellingen medebestuurder, en had zekerheidsstellingen moeten verhinderen.
HV
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:392
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Waardering uitgeleverde aandelen. Tussenarrest.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:488
Verzwaring borgtocht, toestemming borg en echtgenote en beroep op vernietiging ex artikel 1: 88 en 1:89 BW
HV
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:278
Art. 1:88 lid 5 BW. Borgtocht jegens bank aangegaan in kader van herfinanciering bedrijf bij de overdracht van dat bedrijf door v.o.f. aan B.V.’s. Borgtocht aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die B.V.’s? Stond het de bank vrij de opbrengst van een executoriale verkoop af te boeken op de geldleningen aan de B.V.’s op een wijze die voor de bank het gunstigst is en voor de borg en diens echtgenote het ongunstigst? Zorgplicht bank geschonden doordat een 100%-dochter van de bank het bedrijfspand bij di...
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:316
Dexia zaak. Beroep op vernietiging ovk (1:89 BW). Vraag wanneer echtgenote bekend was met het bestaan van de overeenkomst. Hof laat appellant toe tot het leveren van tegenbewijs tegen het vermoeden dat zijn echtgenote vóór 13 maart 2000 met het bestaan van de oorspronkelijke overeenkomst bekend raakte.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging rechtshandeling art. 1:89

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN