ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2019 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1101
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard, tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Vrouw eveneens aansprakelijk voor zakelijke schuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Naast man ook vrouw aansprakelijk voor schuld van hun onderneming ad € 340.200, ondanks huwelijkse voorwaarden. Door man afgegeven borgstelling bleek niets waard. Persoonlijk ernstig verwijt aan vrouw.
Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3778
Effectenlease. Minderjarige kinderen niet zelfstandig partij bij overeenkomsten. Vernietiging overeenkomsten tijdig ingeroepen door echtgenote? Bekendheid echtgenote; bewijsvermoeden en/of rekening. Tegenbewijs.
Rechtbank Oost-Brabant 03-04-2019
(pub. 09-04-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1770
Contradictoir. art. 1-88 lid 5 jo. 1:89 BW: normale uitoefening van het bedrijf
Hoge Raad 05-04-2019
(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:506
Verbintenissenrecht. Effectenleaseovereenkomst vernietigd wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 en 1:89 BW). Terugvordering betaalde bedragen. Ingangstijdstip wettelijke rente. Art. 6:205 BW; zijn de betalingen door Dexia te kwader trouw ontvangen? Vereisten.
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2019

(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1101
Vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW. Hof voornemens prejudiciële vragen te stellen: 1. Dienen de vorderingen te worden beschouwd als te zijn ingesteld tbv gezamenlijke echtgenoten, dus vonnis bindende kracht voor beiden? 2. Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging van één van echtgenoten is verjaard, gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot? 3. Maakt het uit welk huwelijksgoederenregime van toepassing is? 4. Maakt het uit of handelende of niet-handelende echtgenoot als procespartij is opgetreden?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2957
Effectenlease. Vaststellingsovereenkomst. Beroep op vernietiging op grond van dwaling, bedrog en/of misbruik van omstandigheden verworpen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging rechtshandeling art. 1:89

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN