ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Termijn voor herroeping adoptie i.c. in strijd met art. 8 EVRM
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5426
Toewijzing van verzoek van 40-jarige vrouw tot herroeping van haar adoptie, ondanks (aanzienlijke) overschrijding van de wettelijke termijn.
Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
Onduidelijkheid over dag van de uitspraak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-04-2018 (pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3231
Conclusie Hof: uitspraak pas ná uiterste verlengingsdatum OTS/UHP openbaar gemaakt. Noot: datum van daadwerkelijk plaatsen van handtekening lijkt (nogal) af te wijken van datum naast de handtekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste van art. 359 Rv jo art. 278 lid 1 Rv. Geen sprake van een uitzondering waardoor er later nog gronden mogen worden aangevoerd. Advocaat van de man beschikte namelijk ten tijde van het indienen van het beroepschrift over de bestreden beschikking beschikte en had contact met de man had. Hij had op zijn minst een begin van gronden voor zijn beroep kunnen aanvoeren. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.
FP
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3611
Niet-ontvankelijk verzet wegens overschrijding verzettermijn. Aanvang verzettermijn. Daad van bekendheid. Geintimeerde (opposant in eerste aanleg) wordt in de gelegenheid gesteld om – ter beoordeling van de vraag of hij tijdig verzet heeft ingesteld van het verstekvonnis – bij akte justificatoire bescheiden in het geding te brengen met als doel te kunnen verifiëren wanneer en op welke wijze hij is geïnformeerd omtrent de inhoud van het verstekvonnis. Hof is van oordeel dat geïntimeerde heeft nagelaten de door het hof verlangde stu...
FP
Gerechtshof Amsterdam 22-05-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1899
Tussenarrest SKG - Verzettermijn. Daad van bekendheid.
FPKI
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5426
Vrouw van 40 verzoekt vernietiging van haar adoptie. De rechtbank acht de royale termijnoverschrijding geen belemmering. Toepassing vd wettelijke termijn van max. 5 jaar na meerderjarig worden, zou in deze zaak een ongerechtvaardigde inmenging in het gezinsleven a.b.i. art. 8 lid 2 EVRM betekenen. Ook inhoudelijk is de rb in gemoede overtuigd van de redelijkheid van het verzoek vd adoptiedochter, die haar autonomie als 'dood' omschrijft en aangeeft dat zij nooit emotionele veiligheid heeft ervaren vd adoptiemoeder.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Appellanten niet ontvankelijk: geen beroepschrift ontvangen. Advocaat stelt dat beroepschrift op laatste dag beroepstermijn 2 x per fax is ingediend (om 16.53 uur 22 p. en om 16.54 uur 64 p.), en legt 2 resultatenrapporten over, waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat. Hof overweegt dat geen beroepschrift is ontvangen, dat dit ook blijkt uit technisch onderzoek, dat er geen problemen waren met de fax en dat andere faxberichten in goede orde zijn ontvangen. Resultatenrapporten onvoldoende bewijs van tijdige ontvangst.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN