ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beslissing is telefonisch medegedeeld aan pp.; aanvang appeltermijn. Niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing rechtbank (OTS en UHP) is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn van drie maanden gaan lopen. Hoger beroep daarom te laat ingesteld; moeder is daarin niet-ontvankelijk.
Beroepschrift arriveert 1 minuut na middernacht bij het Hof
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:668
Man zendt beroepschrift op laatste dag beroepstermijn om 23:44 uur per fax (!) aan Hof. Ontvangst om 00:01 uur. Maar vanwege tijd gemoeid met omzetting fax/e-mail eigenlijk om 23:52 uur ontvangen. Dat is tijdig.
Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Termijn voor herroeping adoptie i.c. in strijd met art. 8 EVRM
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5426
Toewijzing van verzoek van 40-jarige vrouw tot herroeping van haar adoptie, ondanks (aanzienlijke) overschrijding van de wettelijke termijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn ook gaan lopen. Andersluidende onjuiste mededeling in de overwegingen van de beschikking van de rechtbank van een paar weken later levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op. Hoger beroep te laat ingesteld
ALHVFP
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:668
Tijdstip waarop fax het Hof heeft bereikt. Wetsgeschiedenis art. 33 lid 1 Rv. Vaststelling voorlopige kal, in afwachting van volledige gegevens. Bijdragen aan woonlasten brengt nog niet mee dat van mede-eigendom huis sprake is. En voor beroep op Haviltexnorm is niet genoeg om te stellen wat je zèlf dacht: het gaat ook om de ander. Afspraken die aanvullend op, dan wel in afwijking van de huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, dienen ogv art. 1:115 BW op straffe van nietigheid bij notariële akte te worden gemaakt.
FPME
Gerechtshof Amsterdam 25-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:370
Niet-ontvankelijkheid. Het beroepschrift is incompleet aangeleverd, waardoor de zaak niet verder in behandeling kon worden genomen. De advocaat van appellant is voldoende gelegenheid geboden om dit verzuim te herstellen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Van bijzondere omstandigheden die overschrijding van de gestelde termijnen zouden kunnen rechtvaardigen, is niet gebleken.
FPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:525
OntvankelijkheidBewindMentorschap
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:322
Verzoek schorsing ouderlijk gezag moeder. Moeder ( niet in 1e aanleg verschenen) is ontvankelijk in appel, omdat zij binnen drie maanden nadat zij objectief verifieerbaar bekend is geworden met beschikkingen appel heeft ingesteld (art. 806 Rv). NL rechter is onbevoegd kennis te nemen van het verzoek: verzoek valt binnen materieel toepassingsgebied Brussel IIbis, maar niet binnen formeel toepassingsgebied nu gewone verblijfplaats kind ten tijde van inleidend verzoek in Israël (art. 8). Geen rechtsmacht ex art. 5 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN