ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Studielening inwonende zoon op rekening moeder gestort
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6357
Moeder heeft dit slechts deels aan zoon doorbetaald. Hof: zoon heeft recht op restant. Dat kostverdiener uitgaven voor inwonend, jongmeerderjarig kind heeft betaald, betekent niet dat daarvan vordering op kind ontstaat.
Mogen ouders gelden van hun kinderen gebruiken?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 31-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6259
Zoon vordert van moeder het totaal van wezenpensioenuitkeringen van Aegon. Afgewezen: uitkeringen te kwalificeren als vruchten van zijn vermogen, die vallen onder ouderlijk vruchtgenot. Niet relevant of zoon thuis woonde.
Rechtbank Midden-Nederland 18-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3167
Kinderen verdienden tijdens jeugd geld met musicaloptredens. Ouders beheerden hun spaarrekening, maar namen bedragen op. Schadeplichtig wegens onbehoorlijk bewind. Geen rente, want ouders hebben wel vruchtgenot.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 19-07-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7791
Een ouder die (mede) het gezag over een kind uitoefent, voert op grond van art. 1:253i BW (mede) het bewind over het vermogen van dat kind. Op dit bewind is ogv art. 1:253k BW onder andere art. 1:349 BW van toepassing. Op grond van dit laatste artikel is een machtiging van de kantonrechter vereist om in rechte voor een minderjarige op te treden, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Ouders persoonlijk veroordeeld in proceskosten. En beroepsfout advocaat door niet voor machtiging te zorgen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019

(pub. 08-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6357
Studielening in overleg gestort op rekening moeder inwonende, studerende jong-meerderjarige zoon. Dat geld is slechts deels aan hem doorbetaald. Heeft zoon recht op hele restant ? Kan moeder zich met succes beroepen op compensatie of tegenvordering? Art. 6:38 BW en art. 1:395a BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019

(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6259
Na overlijden vader heeft Aegon wezenpensioen uitgekeerd op rekening moeder: maandelijkse betalingen totdat zoon 18 jaar werd. Zoon vordert van moeder € 73.012: totaal van uitkeringen met rente. Toegewezen door Rb, maar afgewezen door Hof. Hof: zo de zoon al de begunstigde was van de uitkeringen (hetgeen moeder betwist) zijn de uitkeringen in ieder geval te kwalificeren als vruchten van zijn vermogen, die vallen onder het ouderlijk vruchtgenot ex art. 1:253l lid 1 BW. Niet relevant of zoon al dan niet thuis woonde.
Rechtbank Midden-Nederland 18-07-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3167
Onbehoorlijk bewind als bedoeld in art. 1:253j BW van ouders over vermogen dat kinderen tijdens hun jeugd hebben verdiend als acteurs, zangers en dansers. Beroep op behoeftigheid faalt. Inkomen ouders was voldoende om van te leven en bovendien behoef je bij behoeftigheid machtiging van kantonrechter voordat je gelden van je kinderen kunt aanspreken. Deelbare vordering, dus beide ouders voor helft aansprakelijk. Moeder kan zich niet verschuilen achter onwetendheid. Deel vordering rentedragend. Tegenvordering afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2379
Dexia zaak; effectenleaseovereenkomst gesloten met minderjarige; beroep op art. 1:347 jo 1:345 BW; beroep op verjaring; ingangsdatum wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vermogensrecht minderjarigen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN