ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Meisje van 16 schrijft zich in voor opleiding zonder toestemming ouders
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 06-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2739
... en 'fingeert' handtekening ouders. Hof: overeenkomst is vernietigbaar, maar meisje moet opleidingskosten toch betalen: vervalsen handtekening is onrechtmatig en zij is aansprakelijk voor de schade.
Aan wie komt spaargeld kinderen toe?
Rechtbank Oost-Brabant 29-06-2017 (pub. 06-07-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:3640
Afwijzing van vordering dochter en moeder van aan vader uitgekeerde kinderspaarpolis, nu vader de uitkering steeds heeft aangesproken voor studiekosten van de dochter.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2017 (pub. 05-07-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3053
De saldi van de spaarrekeningen van de kinderen vallen niet in de ontbonden huwelijksgemeenschap, maar behoren tot het vermogen van de kinderen.
Jongere niet meer aansprakelijk voor pgb-schuld
Gerechtshof Amsterdam 06-06-2017 (pub. 04-07-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2129
Verhaal niet-verantwoorde PGB-gelden op inmiddels meerderjarige naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVKI
Rechtbank Rotterdam 13-07-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6509
Gezien de beschermingsgedachte van art. 1:345 lid 1 sub a BW jo. art. 1:253k BW, schond levensverzekeraar zorgplicht t.o.v. dochter van ernstig zieke man door de waarde vd door haar vader afgekochte levensverzekering, die ten gunste van dochter was afgesloten, uit te keren op de rekening van vader en niet op een rekening van dochter. De verzekeraar nam aldus het risico dat de voor dochter bestemde gelden in nalatenschap vader verdwenen, wat ook gebeurd is.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3408
Zoon vordert terugbetaling van geld dat hij tijdens zijn minderjarigheid aan zijn vader zou hebben uitgeleend. Vordering afgewezen: zoon voldeed niet aan zijn stelplicht en bewijslast.
KI
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018
(pub. 06-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2739
Meisje van (toen) 16 "fingeerde" handtekening ouder toen ze zich inschreef voor een opleiding en houdt enige maanden later met deze opleiding op. Moet zij de school betalen? Hof: de overeenkomst met de school is nietig wegens ontbreken toestemming wettelijke vertegenwoordiger maar meisje moet wel degelijk betalen: ze heeft onrechtmatig gehandeld door de handtekening van haar ouders te vervalsen en is dus aansprakelijk voor de schade. Daarnaast komen de proceskosten vd school voor haar rekening.
JEKI
Rechtbank Noord-Holland 27-07-2017
(pub. 09-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:10835
Art.1:356 lid 1 BW. Kind heeft uit nalatenschap van vader € 27.000,- ontvangen. Is op BEM-rekening gestort, zodat vermogen pas beschikbaar wordt als kind 18 jaar is. Moeder verzoekt kantonrechter om € 5.000,- op te mogen nemen om haar advocaatkosten te betalen i.v.m. procedures OTS en UHP. Doel van moeder is omgang tussen moeder en kind uit te breiden en terugplaatsing van kind bij moeder te bewerkstelligen. Afwijzing verzoek: niet in individuele belang van kind.
KI
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2018
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2444
De man heeft jegens zijn ex-echtgenote en hun minderjarige kinderen onrechtmatig gehandeld, door zijn de vrouw, zonder dat zij zich hiervan bewust was, een formulier te laten ondertekenen waarmee de spaarrekening van de kinderen werd opgeheven, waarbij hij de gelden naar zijn eigen bankrekening liet doorstorten. De man wordt veroordeeld om het opgenomen bedrag, met rente, aan de vrouw te betalen, onder de gehoudenheid van de vrouw om dit op nieuwe spaarrekeningen voor de kinderen te storten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vermogensrecht minderjarigen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN