Split, fiscale en financiële oplossingen die recht doen aan beide partners

Hèt alimentatierekenprogramma voor de professionalNieuwsbrief januari 2019

  • Behoefte Jongmeerderjarigen
  • Draagkracht nihil bij AG in bijstand

Nieuwsbrief december III 2018

  • Tarieven 2019

Nieuwsbrief december 2018

  • De Jaarafsluiting - Split-Online Congres 2018 Nabeschouwing
  • Ockto
  • PensioenSolutions
  • Automatische Incasso
  • Wij wensen u ...
Naar alle Nieuwsbrieven >>

Gratis gebruikerscursus 08-03-2019   Meer info >>
Gratis gebruikerscursus 15-03-2019   Meer info >>
Alimentatierekenen (beginner) 15-05-2019   Meer info >>

Alimentatie

Naast het alimentatierekenprogramma Split-Online bieden wij ook nog een Kennisbank aan. Hieronder ziet u de twee laatst gepubliceerde artikelen.

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
kennisbank