Split, fiscale en financiële oplossingen die recht doen aan beide partners

Hèt alimentatierekenprogramma voor de professionalNieuwsbrief oktober 2016

  • AOW-bedragen automatisch ingevuld (vanaf tarieven 2016)
  • Algemene heffingskorting in de jus-berekening aangepast
  • Programma Split-Online Congres 2016 compleet

Nieuwsbrief september II 2016

  • Weergave onverdeelde woning!!!
  • Aanpassen draagkracht (#137)
  • Aanmelden voor het congres
Naar alle Nieuwsbrieven >>

Gratis gebruikerscursus 17-03-2017   Meer info >>
Stiefouders, samengestelde gezinnen enzo 30-03-2017   Meer info >>
Alimentatierekenen (beginner) 05-04-2017   Meer info >>

Alimentatie

Naast het alimentatierekenprogramma Split-Online bieden wij ook nog een Kennisbank aan. Hieronder ziet u de twee laatst gepubliceerde artikelen.

Brutering partneralimentatie?
(Mr. Pieter Kamminga)

De Hoge Raad heeft bij beschikking van 16 december 2016 beslist dat brutering van de ten behoeve van de alimen­tatie­gerechtigde beschik­bare draag­kracht­ruimte buiten de orde is als de alimen­tatie­plichtige niet belasting­plichtig is in Neder­land.

Schenkingsvrijstelling € 100.000 terug van weggeweest
(Mr. Rob Welling)

Per 1 januari 2017 wordt het weer mogelijk om € 100.000 belasting­vrij te schenken voor de eigen woning. De regeling bevat complex over­gangs­recht en soms is actie in 2016 vereist. Rob Welling gaat in op de vrijstelling, uiter­aard met een link naar de echt­schei­dings­praktijk.

kennisbank