Co-ouderschapsmodule; ouders krijgen duidelijk inzicht in de mogelijkheden;

Co-ouderschap komt steeds vaker voor. Vanuit Split-online hebben we derhalve gemeend om u een gereedschap te geven waarmee op eenvoudige wijze vorm kan worden gegeven aan de financiële invulling van het co-ouderschap.

In Split-online is een co-ouderschapmodel geïntegreed waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten in de huishouding en de kindgebonden, externe kosten.

De kindgebonden, externe kosten zullen veelal van een kinderrekening worden betaald, zodat beide ouders hier inzicht in hebben.

De kosten binnen de huishouding zijn onderverdeeld in:

  •  Kosten van eten en drinken (standaard op basis van € 5,00 / dag)
  • Kosten van vrijetijdsbesteding (zodat beide ouders vakantiebudget hebben; dit komt een gelijkwaardig co-ouderschap ten goede)
  • Huisvestingskosten (op basis van 16% van de totale kosten kinderen).

De uitgaven die worden gedaan vanaf de kinderrekening kunnen per item (kleding, school, studiesparen etc) worden gespecificeerd.

De uitkomsten van het co-ouderschap zijn volledig geïntegreerd in de berekening van de draagkracht en het netto inkomen na scheiding.

De mogelijkheid om co-ouderschap financieel inzichtelijk te maken wordt door de gebruikers van Split-online zeer gewaardeerd vanwege de gebruikersvriendelijkheid en de heldere uitkomst, waarmee betrokken ouders een goede dialoog kunnen hebben over de uitvoering van het co-ouderschap.