Logisch stappenplan dus nooit de weg kwijt

Een echtscheidingsplan kent veel stappen.

  1. Eerst wordt het vermogen bepaald en de daaruit voortvloeiende overbedelingsschuld. Zeker wanneer de verdeling tot gevolg heeft dat er extra gefinancierd moet worden, is het van belang de vermogensopstelling te maken. Deze informatie is immers van belang bij het bepalen van de draagkracht.
  2. Het Netto Gezins Inkomen(NGI)  wordt berekend. Het inkomen dat nodig is voor het bepalen van de behoefte van de kinderen en de alimentatiegerechtigde.
  3. In geval er kinderen zijn is de volgende stap het bepalen van de kosten van de kinderen tijdens het huwelijk/samenwonen.  Op basis van het berekende NGI en de nibudtabellen worden de kosten van de kinderen automatisch berekend. Uiteraard kan dit handmatig worden aangepast indien gewenst.
  4. Nadat de kosten van de kinderen zijn bepaald is de volgende stap de verdeling van deze kosten. Voor de alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde wordt een draagkrachtberekening gemaakt. 
  5. De volgende stap is de draagkrachtvergelijking. Uiteraard maakt Split-online deze aan de hand van de ingevoerde gegevens. De kinderalimentatie wordt automatsch berekend. Ook hier bestaat de gelegenheid deze naar eigen inzichten aan te passen.
  6. Nadat de kinderalimentatie is bepaald, berekend Split-online de ruimte voor partneralimentatie.
  7. De vraag of de partneralimentatie niet bovenmatig is, onderzoekt u door het maken van een jusvergelijking.
  8. Ten slotte bekijkt u de resultaten in een bruto – netto berekening, zodat betrokkenen inzicht krijgen in de gevolgen van de scheiding.

Al met al heel wat stappen en het is een hele kunst om de weg niet kwijt te raken.

Split-online heeft dat probleem opgelost. Bovenin het scherm vindt u een stappenplan dat eenvoudigweg gevolgd kan worden. U weet altijd waar u zich in de berekening bevindt, wat u hebt gedaan en wat nog moet.
De navigatie is hierdoor eenvoudig en wordt door de vele gerbuikers van Split-online als zeer gebruikersvriendelijk ervaren.