Vermogensopstelling; met verdeling van vermogensbestanddelen;

Een echtscheiding is meer dan alleen een alimentatieberekening. Ook het vermogen dient te worden verdeeld en afgerekend.

Met Split-online maakt u op eenvoudige wijze een vermogensopstelling. Er is een verdeling tussen activa en passiva en binne deze hoofdverdeling kunt u weer hoofd- en subbestanddelen maken.

De woning en de hypotheken zet u bij elkaar, zodat de overwaarde zichtbaar wordt. De spaargelden en beleggingen zet u bij elkaar, de kapitaalverzekeringen, vervoersmiddelen, inboedel, schulden etc.

Per subbestanddel kunt u een notitie maken, zodat u eenvoudig de bron, de berekening, de onderlinge afspraak kunt documenteren.

Nadat het vermogen is weergegeven kunt u op zeer eenvoudige wijze overgaan tot de verdeling hiervan.
Split-online berekent uiteraard de overbedeling en geeft aan wat de één aan de ander dient te vergoeden. Duidelijk, snel, eenvoudig en geen rekenfouten en vanzelfsprekend resulteert dit in een mooie print.
Dat is de vermogensopstelling van Split-online.