Terug

Kleine aanpassingen

In deze nieuwsbrief

  • Enkele kleine aanpassingen


In de avond van 15-5-2013 hebben we een update geplaatst i.v.m. enkele kleine aanpassingen. Hoewel de wijzigingen klein zijn, kunnen ze van invloed zijn op de berekening. Daarnaast hebben we in het scherm kinderen een extra veld toegevoegd.

Extra veld in Kosten kinderen:
Split-Online berekent op basis van het gezinsinkomen vanuit de NIBUD tabellen het eigen aandeel van de ouders in de kinderkosten. Aan deze automatische berekening hebben we een veld toegevoegd waarmee de uitkomst kan worden overschreven met een zelf op te geven bedrag. Dit is bijvoorbeeld makkelijk wanneer de behoefte dient te worden overgenomen uit een eerdere uitspraak.


Kleine netto inkomsten in de behoefteberekening
Kleine netto inkomsten werden voorheen niet meegenomen in de behoefteberekening van de alimentatiegerechtigde. De kleine netto inkomsten zijn nu toegevoegd. Door deze wijziging kan de behoeftigheid lager worden. De kans dat dit van invloed is op eerdere dossiers is zeer klein. Slechts in weinig gevallen is de behoefte de beperkende factor en in slechts weinig gevallen is er sprake van kleine netto inkomsten. De combinatie van de twee is helemaal zeldzaam (maar niet onmogelijk natuurlijk).


Zorgkorting in behoefte alimentatiegerechtigde

In de situatie dat de kinderen bij AP staan ingeschreven, werd de zorgkorting bij AG niet meegenomen als last in de behoefteberekening. Dit is aangepast. Ook hier geldt dat de combinatie kinderen bij AP en de beperking van partneralimentatie i.v.m. de behoefte zeldzaam is (maar wederom niet onmogelijk).

Met de bovenstaande aanpassingen hebben we uw opmerkingen en wensen verwerkt in Split-Online.Blijft u uw opmerkingen maken. Zo wordt Split-Online steeds beter.
Met vriendelijke groet,het supportteam Split-Online.