Terug

Nieuwsbrief januari 2011

Cijfers 2011

Vandaag is de bijlage alimentatienormen 2011 gepubliceerd. In Split-Online zijn de cijfers aangepast. Naast de gebruikelijke kleine cijfermatige aanpassingen (bijstandsnorm e.d), is door de Werkgroep Alimentatienormen besloten om de door de werkgever ingehouden ZVW-premie te verplaatsen. Voorheen stond deze premie bij TN124d. Nu staat deze premie vermeld bij TN119, zodat bij TN121 het werkelijke besteedbare inkomen staat genoemd. Dit maakt het uitleggen van het bedrag bij TN121 iets eenvoudiger.

Voorblad

Het is nu mogelijk om een voorblad te printen. Op het voorblad staan enkele kengetallen uit de draagkrachtberekening. Heeft u suggesties voor extra informatie, laat het ons weten. U kunt de optie verbeterpunt gebruiken in het contactformulier.

Helpdesk

De gebruiker ‘helpdesk’ (kleine letters!) is aangemaakt. Wanneer u wilt dat wij van Split-Online meekijken in een dossier, dan kunt u het desbetreffende dossier naar ‘helpdesk’ sturen. Wij ontvangen een bericht dat er een dossier is gestuurd en nemen contact met u op.

Cursus 31 januari

Er zijn nog enkele plaatsen voor de alimentatietraining van 31 januari (6 nmi punten). Meer informatie vindt u op de site. U kunt zich opgeven via het contactformulier.