Terug

Rapporten, nieuw printmenu

 

In deze nieuwsbrief

 • Rapporten maken
 • Kleine aanpassingen

 

Rapporten maken

De mogelijkheid is gemaakt om zelf rapporten te maken met gegevens die uit de berekeningen afkomstig zijn. Een rapport is opgebouwd uit tekstblokken en de berekeningen. De volgorde waarin ze worden geprint wordt door de gebruiker zelf bepaald.

Rapportindeling

Wanneer u naar het scherm PRINT gaat, begint u met het kiezen vaneen Rapportindeling. Door ons is al een standaard rapportindeling gemaakt. Zo kunt u kiezen voor de rapportindeling "Alle berekeningen". Wanneer deze wordt gekozen dan worden alle berekeningen onder elkaar gezet. Wanneer u dan bepaalde berekeningen niet wilt printen dan kunt u deze weer uit de Rapportindeling verwijderen. U kunt de volgorde waarin de berekeningen worden geprint aanpassen aan uw voorkeur. Hiertoe gaat u met uw cursor links op de berekening staan en schuift u deze op de plek waar u deze wenst.

In de menubalk vindt u "Rapporten". U hebt hier de mogelijkheid om zelf een rapportindeling te maken of aan te passen.

Een rapportindeling bestaat uit:

 • Naam van het rapport
 • Marges
 • Header / footer
 • Opsomming van de tekstblokken en berekeningen 

 

Het is eveneens mogelijk om zonder Rapportindeling berekeningen te printen. U voegt eenvoudig de gewenste berekeningen toe aan de TEKSTBLOKKEN. U kunt vervolgens zelf de volgorde bepalen waarin de berekeninen geprint dienen te worden.

Tekstblokken maken

Naast berekeningen kunnen ook tekstblokken worden geprint. U kunt als gebruiker uw eigen tekstblokken samenstellen. In de tekstblokken kunt u bijvoorbeeld toelichting geven op kinderalimentatie, zorgkorting, huwelijkse voorwaarden etc. In de tekstblokken kunt u specifieke informatie uit het dossier opnemen, zodat de toelichting aansluit bij de situatie van betrokkenen.
Tekstblokken zijn beschikbaar voor elk dossier. 

Het is ook mogelijk om tekstblokken te maken die alleen voor het desbetreffende dossier van toepassing zijn. Hierbij kunt u denken aan een specifieke omshrijving van de probleemstelling, het beschrijven van de specifieke situatie van de client etc. Deze tekstblokken zijn alleen zichtbaar wanneer dat dossier is geopend.

Binnenkort treft u een enkele Split-Online voorbeeld tekstblokken aan. U kunt deze tekstblokken openen en aanpassen. Het(aangepaste) tekstblok komt dan beschikbaar als tekstblok voor u als gebruiker.

We hebben de belangrijkste gegevens uit de dossiers opgenomen. Wanneer u echter gegevens mist die u wilt opnemen in uw rapport, laat het ons dan weten. Indien mogelijk, zullen ze worden toegevoegd.

Belangrijk:

Nieuwe mogelijkheden vragen gewenning. Gewenning kost tijd. Wellicht bent u op dit moment niet in de gelegenheid om die tijd te besteden.

Wanneer u bij rapportindeling kiest voor "Alle berekeningen", dan krijgt u alles wat u voorheen kon printen in één rapport. Wat u niet nodig hebt kunt u verwijderen (voorheen selecteren wat u wilde printen), zodat u hetgeen wat u wel wilt printen overhoudt. U kunt zelf de volgorde van de te printen onderdelen bepalen.

 

Kleine aanpassingen

Naast het toevoegen van rapporten hebben we nog een aantal kleinere aanpassingen gedaan:

 1. Bij het gebruik van de jaaropgave ziet u in uw scherm een advies voor het te gebruiken jaarloon. Bij belastingtarieven 2013 is het advies ZVW-Loon; voor belastingtarieven 2012 en eerder is het advies Loon voor loonbelasting.
 2. In het scherm toetsingsinkomen is de mogelijkheid gemaakt om het berkende KGB te overschrijven met een ander bedrag. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer bij co-ouderschap de kinderen verdeeld staan over 2 adressen maar toch één van de ouders de kinderbijslag (en daarmee KGB) ontvangt.
 3. Wanneer bij AP bij TN138 de voor AG betaalde hypotheeklasten worden ingevoerd, worden bij AG de onderdelen Overige Werkzaamheden / Uitkeringen en Eigen Woning automatisch getoond.
 4. Bij TN123 blijft de forfaitaire woonlast altijd zichtbaar - bij de omschrijving links (op scherm en in de print). Dus ook wanneer het vinkje achter forfaitaire woonlast wordt uitgezet.
  Daarnaast is als laatste regel bij de woonlasten toegevoegd de werkelijke netto woonlast. Hierdoor wordt het verschil inzichtelijk in de forfaitaire woonlast en de werkelijke woonlast.
 5. Tarieven 2013-2 zullen deze week worden toegevoegd (incl Draafkrachttabel voor AOW-ers). 

 

Tenslotte

Het toevoegen van de rapportmodule is een grote wijziging. Ongetwijfeld even wennen. Voor diegenen die zelf toelichtingen schrijven bij berekeningen denken we hiermee een mooi hulpmiddel te hebben toegevoegd. Voor diegenen die alleen berekeningen wensen, verandert er niet veel.
Van het schrijven van tekstblokken naar het toevoegen van een convenant is een niet al te grote stap. Een stap die we zeker zullen zetten.

Daarnaast hebben we onszelf de opdracht gegeven om de lus "pal -> minder KGB -> meer kal -> minder pal -> meer KGB -> minder kal -> meer pal -> minder KGB etc."  te automatiseren. Geen sinecure, maar wel iets waarop u zit te wachten.

We wensen u een prachtige zomer, met schitterend weer, veel ontspanning. Mocht u vragen, opmerkingen, verbeteringen hebben voor Split-Online, laat het ons weten. We gaan ermee aan de slag.