Terug

Variabele Belastingtarieven, Draagkracht aanpasbaar, Zelf een training organiseren

 

In deze nieuwsbrief

  • Variabele belastingtarieven
  • Draagkracht aanpasbaar
  • Alimentatieschema Omgangsregeling ook actief bij Co-ouderschap
  • DGA-aanvinken zichtbaar
  • Zelf een training organiseren

 

Variabele belastingtarieven

Wanneer zich een situatie voordoet waarbij iemand alleen netto inkomsten heeft, of een speciale regeling waarbij alleen premie of juist alleen belasting wordt betaald, dan konden deze inkomens alleen bij TN119 (kleine netto inkomsten) worden ingevuld. Immers, zodra er inkomen wordt ingevuld bij TN41 t/m TN93 werd over deze inkomens de standaard  belasting berekend.
Dat gebeurt nog steeds, maar u hebt nu de mogelijkheid de schijven en de belastingpercentages handmatig aan te passen. Bij de totaaltelling van de berekende belasting (TN95) vindt u een specificatie-icoon. Door hierop te klikken worden de velden zichtbaar om de schijven en de belastingtarieven aan te passen.

 

Draagkracht aanpasbaar

Wanneer er een besteedbaar inkomen ontstaat lager dan € 1500 per maand, wordt de draagkracht niet uitgerekend door Split-Online. In plaats daarvan worden de tabelbedragen gebruikt. Bij een zeer lage draagkracht, wordt in ieder geval de minimum draagkracht meegenomen (€ 25 voor 1 kind; € 50 voor 2 kinderen of meer). In geval er sprake is van een bijstandsuitkering dient de draagkracht op nihil te worden gesteld.

Door de draagkracht aanpasbaar te maken, is het mogelijk dit aan te passen.

 

Alimentatieschema Omgangsregeling ook actief bij Co-ouderschap

Split-Online bepaalt bij co-ouderschap op basis van de inschrijving van de kinderen, de draagkracht en leeftijd van de kinderen of er sprake is van fiscaal voordeel aftrek levensonderhoud kinderen < 21.
In de meeste gevallen komt dit overeen met de beoogde situatie. Echter niet altijd. Bijvoorbeeld in geval van co-ouderschap de kinderbijslag aan 1 ouder wordt uitbetaald, terwijl de kinderen over 2 adressen zijn verdeeld, dan heeft de ouder zonder kinderbijslag aftrek voor 2 kinderen. Tot deze update was er geen mogelijkheid het fiscaal voordeel te beïnvloeden.

Met deze update is dat veranderd.
De aftrek uit het alimentatieschema omgangsregeling wordt ook gebruikt voor het fiscaal voordeel bij co-ouderschap. Hiermee krijgt u de mogelijkheid het fiscaal voordeel te beïnvloeden.
De aftrek uit het alimentatieschema wordt alleen overgenomen wanneer het alimentatieschema is ingevuld. Split-Online beschouwd het alimentatieschema als ingevuld op het moment dat de "WERKELIJK BETAALDE ALIMENTATIE" ongelijk is aan nihil.

PAS OP!: wanneer u switcht tussen Richtlijn 2013 en Co-ouderschap, en het alimentatieschema is ingevuld, dan geldt het alimentatieschema ook voor co-ouderschap. In de meeste gevallen zal dit overigens kloppen.

 

DGA-aanvinken zichtbaar

Voor de DGA gelden t.a.v. de ZVW-premie andere regels dan voor een gewone werknemer. Sinds 2013 wordt de netto ZVW-premie (laag tarief - 5,65%) ingehouden op het loon van de DGA.
Het aangeven of er sprake is van een DGA was mogelijk in de specificatie bij TN57. Er moest dus enige moeite worden gedaan om deze optie te vinden. Vanwege het belang van een goede benadering van de ZVW-premie, hebben we het aanvinken van de DGA duidelijk zichtbaar in het scherm gezet bij TN57.

 

Zelf een training organiseren

Wenst u een presentatie/training in Split-Online?
Kent u nog meer Split-Online gebruikers?
of mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in rekenen met Split-Online?
die een presentatie wensen ...

.. dan kunt u die zelf organiseren.

U regelt een locatie en een datum/tijdstip. Wij geven de presentatie.
Er is geen minimum aantal deelnemers. De presentatie/training is kosteloos. 

In het tijdsbestek van 1 dagdeel maakt u kennis met alle ins en outs van Split-Online. 

Voor meer informatie nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

 

 

Met de bovenstaande aanpassingen hebben we uw opmerkingen en wensen verwerkt in Split-Online.Blijft u uw opmerkingen maken. Zo wordt Split-Online steeds beter.
Met vriendelijke groet,het supportteam Split-Online.