Terug

Nieuwsbrief juni 2014 Samenloop

Met deze nieuwsbrief willen we u laten weten dat de module 'Samenloop" is toegevoegd aan Split-Online. Voor de werking van de module 'Samenloop' is een aparte handleiding geschreven die als PDF wordt aangeboden.

De module is gebaseerd op wetgeving (wie zijn onderhoudsplichtig?) en jurisprudentie. Vanuit de jurisprudentie is een methodiek ontwikkeld om te komen tot een verdeling van de draagkracht over alle kinderen waarvoor een onderhoudsplicht bestaat.

Samenloop zal worden gebruikt bij gewijzigde omstandigheden. Bijvoorbeeld een nieuw huwelijk waardoor een onderhoudsverplichting ontstaat richting stiefkinderen; of een kind uit de relatie met een nieuwe partner, waardoor de draagkracht moet worden verdeeld over meer kinderen.

De module samenloop is zo gemaakt dat u deze situaties eenvoudig vorm kunt geven en de verplichtingen relatief eenvoudig kunt berekenen. In de module wordt overigens niet alleen voor zien in rekenwerk, u krijgt ook een grafische voorstelling van de stamboom en de inschrijvingen (gezinssamenstellingen).

We denken dat de module Samenloop in de meeste situaties voorziet. Er is veel flexibiliteit ingebouwd. Zoals u van ons gewend bent kunnen de berekende bedragen weer naar wens worden aangepast.

Mocht u mogelijkheden missen, laat ons dat graag weten. Zeker bij dit uitgebreide en compleze onderwerp zijn uw opmerkingen van groot belang om Split-Online verder te ontwikkelen.

 

met vriendelijke groet,

Split-Online.