Terug

Keuzes

In deze nieuwsbrief

  • Update
  • Keuzes

 

Update

De eerder aangekondigde update heeft plaatsgevonden. Daarmee zijn ook de aangekondigde wijzigingen van kracht, zoals

- de mogelijkheid om een annuïteiten of lineaire hypotheek op te voeren.
- voor alimentatiegerechtigde (AG) betaalde hypotheeklasten kunnen worden opgevoerd bij TN138 (deze worden bij AG automatisch doorgevoerd bij TN79 (periodieke uitkeringen - opbrengst) en TN83 (hypotheekrente) .
-  automatische doorberekening van de JUS. De suggestie voor pal in het toetsingsinkomen is nu de laagste van Draagkracht/Behoefte/Jus.
- in het scherm KINDEREN zijn de velden 'oppaskosten tijdens huwelijk' en 'oppaskosten na scheiding' toegevoegd.
- wanneer in co-ouderschap wordt gekozen voor KGB in Kosten kinderen, wordt bij het onderdeel Financiering & Verdeling het KGB meegenomen. Het is tevens mogelijk aan te geven dat (evenals bij de kinderbijslag) het KGB op de kinderrekening wordt gestort.
- in het scherm DRAAGKRACHT wordt de keuze voor Richtlijn 2013/2012 bovenin het scherm gemaakt (voorheen bij TN120).
- in het scherm DRAAGKRACHT worden het inkomen en de belastingberekening gesplitst voor pal en kal. We denken dat uw cliënten zo makkelijker inzicht krijgen in de berekenmethodiek. 

 

Keuzes

Met de invoering van het Rapport Alimentatienormen is feitelijk een einde gekomen aan een gereguleerde co-ouderschap berekening. Het rapport erkent dat er verschillende modellen zijn die ouders met beider instemming kunnen gebruiken. Het lijkt erop dat wanneer een rechter er over moet beslissen dat
1) er geen sprake meer is van een verdubbeling van de woonlast (16% extra kosten)
2) de zorgkorting op 35% wordt gesteld, en dat diegene op wiens adres de kinderen staan ingeschreven, verantwoordelijk is voor de kindgebonden kosten.

De nieuwe richtlijn kinderalimentatie en het rapport alimentatienormen 2013 zou het rekenwerk makkelijker moeten maken. Het is maar de vraag of dit gelukt is. De forfaitaire draagkrachtberekening in combinatie met aanvaardbaarheidstoets dwingt u tot het maken van keuzes. Daarnaast willen ouders misschien nog steeds met een kinderrekening werken, of een eigen verdeling van de kinderkosten maken. Keuzes.

In SO zijn de volgende keuzes te maken.

 

SCHERM KINDEREN:

Omgangsregeling:

Richtlijn 2012 > Zorgkorting is niet van toepassing; KGB wordt meegenomen in de draagkracht
Richtlijn 2013 > Zorgkorting is van toepassing; KGB vermindert direct het eigen aandeel van de ouders in de kinderkosten

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een geheel andere wijze van het verdelen van de kosten. Deze verdelingswijze wordt niet beschreven door de werkgroep alimentatienormen. Ouders kunnen desalniettemin de wens hebben op dergelijke wijze met de kinderkosten om te gaan.
Wanneer wordt gekozen voor co-ouderschap hebt u 2 opties.

KGB wordt meegnomen in de draagkracht
KGB wordt meegnomen in de Kinderkosten.

Het KGB meenemen in de Kinderkosten is recentelijk toegevoegd. Hiermee wordt aangesloten bij de richtlijn kinderalimentatie.

SCHERM DRAAGKRACHT

In het scherm draagkracht kunt u kiezen voor Richtlijn 2012 of Richtlijn 2013.
Zeker wanneer de forfaitaire draagkracht leidt tot onredelijke, niet haalbare uitkomsten, dan kan worden gekozen om de berekening op basis van werkelijke lasten te maken (richtlijn 2012).
Overigens is zelfs een combinatie mogelijk. U kunt kiezen voor richtlijn 2013 en deze aanvullen met de werkelijke lasten door de vinkjes achter de betreffende posten te zetten.

 

Met de verschillende keuzes is het misschien niet makkelijker geworden. Ons inziens doen de nieuwe alimentatienormen een groot beroep op uw deskundigheid en wijsheid. Waarschijnlijk zal rechtspraak na 1-4-2013 meer inzicht geven.
Wij hebben ons best gedaan om SO zo in te richten dat u alle mogelijkheden kwijt kunt. Van volledige toepassing van de normen tot een volledig eigen berekening en alles wat er tussen zit. Succes.

Mist u iets? Wilt u van gedachten wisselen? Aarzelt u niet contact met ons op te nemen.