Terug

Nieuwsbrief september 2013

In deze nieuwsbrief

  • Automatische berekening KAL -> KGB -> PAL -> KGB -> KAL -> PAL ->etc
  • Training samengestelde gezinnen met mr Agnes van Wieren
  • Kleine aanpassingen

Automatische berekening KAL -> etc

Door de nieuwe richtlijnen voor kinderalimentatie is een onhandige rekenlus ontstaan. Immers, zodra de kal bekend is, is ook de pal bekend. De pal verhoogt het inkomen van de alimentatiegerechtigde en verlaagt daarmee het recht op kindgebonden budget (KGB). Een lager KGB betekent een hogere kal. Een hogere kal betekent een lagere pal en een lagere pal betekent weer een hoger KGB.

Tot nu toe moest de pal handmatig worden ingevoerd bij het toetsingsinkomen AP. Vaak betekende het opvoeren van de pal een wijziging in de kal (vanwege het gewijzigde KGB). Opnieuw overnemen in alimentatieschema en opnieuw naar toetsingsinkomen om de pal aan te passen was de methode om een nauwkeurige berekening te krijgen.

We hebben deze rekenlus voor u geautomatiseerd. Dit betekent dat de kal en de pal volledig automatisch worden vastgesteld wanneer de draagkracht bekend is. De uitkomsten van de kal worden direct in het alimentatieschema gezet (de knop "overnemen in alimentatieschema" is verdwenen.)

De wijziging betekent dat er achter de schermen veel wordt gerekend. Immers, de toe te passen pal is de laagste van draagkracht, behoefte en jus. De pal heeft invloed op KGB, kal, huur en zorgtoeslag, en daarmee vervolgens weer op de jus-vergelijking, etc.

Het rekenwerk wordt uitgevoerd op het moment dat een scherm wordt ververst/geladen. Wanneer u bijvoorbeeld van DAP naar KK gaat, rekent Split-Online de kal en pal uit. Dit wordt gedaan door een aantal keer de benodigde berekeningen te maken (lus).

 

De berekening stopt na 5 x of wanneer het toetsinkomen niet meer wijzigt. Het is mogelijk dat de schermen onvoldoende vaak zijn ververst om het juiste bedrag weer te geven. U kunt dit zelf controleren door op de calculate-knop Icon_calculatein de roze menubalk te klikken. In plaats van het klikken op de knop, kunt u ook op F5 drukken. Wanneer het toetsingsinkomen (zie bijvoorbeeld het scherm KINDEREN) niet meer wijzigt, dan is de kal, de pal en het kgb nauwkeurig berekend. 

Met de hand bijna niet te doen, maar zelfs voor een computer is dit een intensieve rekenklus. Het kan zijn dat u ervaart dat Split-Online daardoor op sommige momenten langzamer is. De snelheid van Split-Online blijft voor ons altijd een punt van aandacht.

Kosten Kinderen:

In het scherm 'kinderen' kunt u een aantal keuzes maken. Afhankelijk van uw keuze wordt de zorgkorting, kinderalimentatie en het eigen aandeel berekend en verwerkt in het alimentatieschema. Elke keuze resulteert in en standaardberekening. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden en de resultaten. Zoals u gewend bent, kunt u de standaardberekening aanpassen.

Inschrijving AG:
De zorgkortingontvanger wordt AP / Zorgkorting gaat 15% bedragen.

Standaardveronderstelling:
Zorgkortingontvanger (AP) ontvangt niet de kinderbijslag (KBS). AP heeft aftrek 'levensonderhoud kinderen < 21 jaar'. 

Alimentatieschema kinderen < 18 jaar
AP: 
AP betaalt de kal (na aftrek zorgkorting) aan AG. AP heeft aftrek. Eigen Aandeel is 'nvt' 
AG: AG betaalt geen kal. AG heeft geen aftrek. Eigen aandeel is op basis van 'werkelijke kosten'. 

Alimentatieschema kinderen >= 18 jaar
AP: 
AP betaalt de kal (na aftrek zorgkorting) aan KIND. AP heeft geen aftrek (aanname studiefin. van toepassing). Eigen Aandeel is 'nvt' 
AG: AG betaalt geen kal. AG heeft geen aftrek. Eigen aandeel is op basis van 'werkelijke kosten'.

(Bij inschrijving bij AP is alles uiteraard andersom).

Inschrijving Studerend/Uitwonend:
(studerend/uitwonend kan betekenen: studerend thuiswonend, studerend uitwonend of alleen uitwonend) 

Standaard:
De zorgkortingontvanger verandert niet automatisch. De zorgkorting wordt op 0% gezet. Aftrek 'levensonderhoud kinderen < 21 jaar' is van toepassing voor de zorgkortingontvanger. 

Alimentatieschema kinderen < 18 jaar
AP: 
AP betaalt de kal (na aftrek zorgkorting - standaard 0%) aan AG. AP heeft aftrek. Eigen Aandeel is 'nvt' 
AG: AG betaalt geen kal. AG heeft geen aftrek. Eigen aandeel is op basis van 'werkelijke kosten'. 

Alimentatieschema kinderen >= 18 jaar
AP: 
AP betaalt de kal (na aftrek zorgkorting - standaard 0%) aan KIND. AP heeft geen aftrek (aanname studiefin. van toepassing). Eigen Aandeel is 'nvt' 
AG: AG betaalt geen kal. AG heeft geen aftrek. Eigen aandeel is op basis van 'werkelijke kosten'.

 

Zorgkortingontvanger

Standaard is de zorgkortingontvanger degene bij wie het kind niet staat ingeschreven. In Split-Online is dit flexibel gemaakt. In geval van bijvoorbeeld co-ouderschap waarbij (om fiscale / emotionele redenen) de kinderen niet op 1 adres staan ingeschreven, is het toch mogelijk een alimentatieregeling te maken als stonden de kinderen wel op 1 adres.

Belangrijk:

De standaard aftrekregeling (de vinkjes in het alimentatieschema) voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar is gebaseerd op de zorgkortingontvanger. Bij de zorgkortingontvanger worden de vinkjes voor aftrek aangezet. De veronderstelling is dus dat de zorgkortingontvanger geen kinderbijslag ontvangt.

Wanneer u de zorgkortingontvanger wijzigt, verandert dus de aftrek (en daarmee de draagkrachtvergelijking en alimentatiebedragen).

Zorgkortingontvanger = uitwonend

Wanneer de inschrijving 'Studerend/uitwonend' is, dan wordt de zorgkorting op 0% gezet. Wanneer de zorgkortingontvanger ook nog op 'uitwonend'wordt gezet, dan verandert in het alimentatieschema het volgende:

kal wordt door zowel de AP als de AG rechtstreeks aan het KIND betaald. De aftrekvinkjes worden standaard uitgezet. AP noch AG hebben een eigen aandeel.


Er gebeurt dus nogal wat in het alimentatieschema.

We denken dat de geprogrameerde standaarden logisch zijn, maar uitzonderingen bevestigen de regel (anderen zeggen: verpesten de regel). Ongetwijfeld zullen er situaties zijn waarin van de standaard moet worden afgeweken. Uiteraard is dat mogelijk. U kunt zelf de vinkjes aan en uit zetten, u kunt de alimentatiebedragen uit de draagkrachtvergelijking overschijven, en zelf aangeven wie de kal moet ontvangen.

NB: wanneer het KIND de kal ontvangt, dan is de betaalde kal in Netto Na Scheiding geen inkomen voor de ouder. 

TIP1:

Oude dossiers:
Van de oude dossiers is het alimentatieschema handmatig ingevuld (via de knop 'overnemen in alimentatieschema'). Deze eerder ingevulde bedragen zijn in de nieuwe versie zichtbaar in de kolom 'Te betalen alimentatie (aangepast). Het kan zijn dat de bedragen in de alimentatievergelijking hiervan afwijken. Reden hiervoor kan zijn dat Split-Online het KGB automatisch heeft aangepast vanwege partneralimentatie. Wanneer u gebruik wilt maken van de automatische berekende bedragen, dan kunt u de kolom  'Te betalen alimentatie (aangepast)' leegmaken.

Wanneer u partneralimentatie hebt ingevuld in het scherm TOETSINGSINKOMEN TOESLAGEN (AP), dan kunt u dit veld leegmaken, zodat Split-Online de partneralimentatie automatisch berekend.

 

TIP2:

Wilt u na een wijziging in het scherm kinderen gelijk exact weten wat de nieuwe kal wordt, klikt u dan op de Calculate-knop (of F5 - scherm verversen). Wanneer het toetsingsinkomen gelijk blijft (aantal keer Calculate / F5), is de kal, pal, kgb etc weer opnieuw exact berekend. De berekeningen worden ook gemaakt bij het wisselen van schermen.

We zijn ervan overtuigd dat u met deze update sneller, eenvoudiger de juiste berekening kunt maken.

 

Training samengestelde gezinnen met mr Agnes van Wieren (do 7 november)

Samengestelde gezinnen, eerdere alimentatieverplichtingen, het zorgt voor lastige alimentatieberekeningen. De variaties zijn eindeloos. Wie is onderhoudsplichtig voor wie, wat betekent dat voor de draagkracht?

Om een duidelijk inzicht te krijgen in deze materie hebben we Agnes van Wieren gevraagd en bereid gevonden om hiervoor een training te verzorgen.

De training zal bestaan uit theorie, uitwerken van een casus en de invoer hiervan in Split-Online.

We zullen deze training aanbieden tegen kostprijs. De kostprijs zal worden overgeslagen over het aantal deelnemers. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe goedkoper de cursus zal zijn. De cursus is ook boeiend en leerzaam voor niet Split-Online gebruikers. Dus kent u mensen die geïnteresseerd zijn in deze problematiek ... nodig hen uit met u mee te gaan.

We vermoeden een dusdanige interesse dat de cursusprijs bijzonder aantrekkelijk wordt.

De vragen, discussies, ervaringen zullen ons input geven om Split-Online te verbeteren.

Meer informatie vindt u op www.split-online.nl

 

Kleine aanpassingen

  1. Toevoegen van extra lasten in de schermen BAP/BAG. Wanneer een deel van het berekende inkomen al wordt besteed aan onderhoudsverplichtingen uit een eerdere relatie, was het niet mogelijk dit op te voeren. Dit is aangepast. Onderin het scherm BAP/BAG kunt u (onbeperkt) extra lasten opvoeren. Hierdoor wordt het besteedbaar inkomen lager en daarmee de behoefte van de kinderen/ex-partner uit de huidige relatie.
  2. Wanneer de post 'hypotheeklasten betaald voor AG (TN138) wordt ingevuld, dan wordt automatisch bij de AG overige inkomsten en betaalde hypotheekrente toegevoegd. De overige inkomsten hadden invloed op het inkomen t.b.v. kinderalimentatie; de hypotheeklasten niet. Dit is aangepast. De overige inkomsten (door AP betaalde hypotheeklasten) wordt niet meer bij het inkomen van AG geteld voor de berekening van kal. Dit kan invloed hebben op eerder gemaakte berekeningen.
  3. Omwisselen van AP <-> AG. In het scherm 'PERSONALIA' vindt u onder AG een wisselknop.

Tenslotte

We zijn ervan overtuigd dat met de automatische doorrekening van kinder- en partneralimentatie Split-Online weer beter is geworden. Uiteraard hopen we dat u dat ook zo ervaart.

We blijven Split-Online aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. En zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dat betreft weer het nodige verwachten (het verdwijnen van een aantal kinderregelingen, uitbreiding KGB). Daarnaast zien rechtbanken graag het formulier verrekenen en verdelen ingestuurd worden. Een komend project wordt de vermogensopstelling aanpassen zodat de output aansluit bij het rechtbankformulier.

Blijft u uw ervaringen en opmerkingen delen. Split-Online wordt er steeds beter door.