Terug

Nieuwsbrief september 2013 - II

In deze nieuwsbrief

  • Training samengestelde gezinnen met mr Agnes van Wieren
  • Kleine aanpassingen (TI AP in de menubalk zichtbaar!)
  • Tip

Training samengestelde gezinnen met mr Agnes van Wieren (wo 18 december)

Wanneer een training na 4 dagen vol is, dan is het zaak een 2e datum in te plannen ...
... en wanneer deze vol is, doen we ook een 3e datum. 

Samengestelde gezinnen, eerdere alimentatieverplichtingen, het zorgt voor lastige alimentatieberekeningen. De variaties zijn eindeloos. Wie is onderhoudsplichtig voor wie, wat betekent dat voor de draagkracht?

Om een duidelijk inzicht te krijgen in deze materie hebben we Agnes van Wieren gevraagd en bereid gevonden om hiervoor een training te verzorgen.

De training zal bestaan uit theorie, uitwerken van een casus en de invoer hiervan in Split-Online.

We zullen deze training aanbieden tegen kostprijs. De kostprijs zal worden overgeslagen over het aantal deelnemers. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe goedkoper de cursus zal zijn. De cursus is ook boeiend en leerzaam voor niet Split-Online gebruikers. Dus kent u mensen die geïnteresseerd zijn in deze problematiek ... nodig hen uit met u mee te gaan.

We vermoeden een dusdanige interesse dat de cursusprijs bijzonder aantrekkelijk wordt.

De vragen, discussies, ervaringen zullen ons input geven om Split-Online te verbeteren.

Meer informatie vindt u op www.split-online.nl

Kleine aanpassingen

  1. De belangrijkste wijziging in deze uodate is het zichtbaar maken van het Toetsingsinkomen AP (TI AP) in de menubalk. Zodra het TI AP ongewijzigd blijft, weet u dat de partberalimentatie, kinderalimentatie en KGB correct zijn berekend. Pal, kal en kgb worden herberekend bij schermwisselingen of een klik op het rekenmachientje.
  2. Sinds de release waarin de partneralimentatie automatisch werd berekend en herberekend, hebben we hard gewerkt om Split-Online sneller te laten werken. Dit is gelukt.
  3. Enkele sloridgheden in de print weggewerkt.

TIP

Wanneer een oud dossier wordt geopend, waarbij co-ouderschap is geselecteerd, dan is wellicht de aftrek levensonderhoud kinderen < 21 verdwenen. Dit is mogelijk wanneer in het oude dossier het alimentatieschema omgangsregeling (!) niet was ingevuld. U krijgt de aftrek weer terug, door eerst richtlijn 2013 te selecteren in KINDEREN. Vervolgens zet u in het alimentatieschema omgangsregeling de aftrek-vinkjes. Vervolgens kunt co-ouderschap opnieuw selecteren en hebt u de aftrek weer terug.

Blijft u uw ervaringen en opmerkingen delen. Split-Online wordt er steeds beter door.