Terug

Nieuwsbrief december 2013

In deze nieuwsbrief

  • Notities binnen de berekening
  • Inhoudsopgave printen
  • Gebruikerscursussen in 2014
  • Kleine aanpassingen

Notities binnen de berekening

De notities die worden gemaakt bij de verschillende velden kunnen als een apart notitieblad worden geprint. Dit hebben we uitgebreid. Wanneer u notities wilt printen kunnen deze nu ook binnen de berekening worden afgedrukt. Hierdoor is gelijk zichtbaar welke opmerking is gemaakt. We denken dat dit de leesbaarheid ten goede komt, en het financiële verhaal makkelijker kan worden verteld.

In het printmenu kunt u aangeven of u de notities binnen de berekeningen afgedrukt wilt hebben. Het is ook nog steeds mogelijk om een apart blad met notities te printen (laatste item van 'berekeningen')

Daarnaast verandert het icoontje van een klembord in een klembord + pennetje, zodat u ook met de notitie dichtgeklapt kunt zien dat er een notitie is gemaakt. 

Inhoudsopgave printen

In het printmenu vindt u onder het tabblad berekeningen een inhoudsopgave. In de inhoudsopgave staan de onderdelen die worden geprint met daarachter het paginanummer waar het onderdeel begint.

Gebruikerscursussen in 2014

Als extra service zullen we in 2014 gratis gebruikerstrainingen organiseren. We zullen dit doen op de laatste donderdag of vrijdag van iedere maand. Het betreft een training van 1 dagdeel. Binnenkort staan de data op de site. 

Kleine aanpassingen

Enkele kleine aanpassingen:

  • Waneer wordt aangegeven dat een kind niet moet worden meegenomen in de behoefte (PERSONALIA) dan wordt het kind ook niet meer meegerekend voor de berekening van het KGB.
  • Zowel in het scherm als in de print wordt TN107 (Toeslagen vrijstelling rendementsgrondslag) niet meer getoond wanneer de belastingtarieven 2012 of later worden geselecteerd. Vanaf 2012 bestaan deze toeslagen niet meer.
  • Wanneer 0-regels niet printen wordt aangevinkt werd voorheen nog altijd een regel Box 3 geprint. Dit is aangepast. Wanneer de rendementsgrondslag € 0,00 is, dan wordt box 3 niet geprint (wanneer er opbrengsten worden opgevoerd, dan worden deze vanzelfsprekend wel afgedrukt)
  • Wanneer de zorgkorting groter is dan de draagkracht en de AP dit negatieve bedrag betaalt als zijnde kinderalimentatie, dan wordt nu in het scherm van DAG de zorgkorting en de bijdrage van AP in de zorgkorting zichtbaar. In de jus-vergelijking hadden we dit wel gedaan, maar in het scherm DAG nog niet. De wijziging heeft zodoende geen invloed op de alimentatiebedragen.
  • Hier en daar de schermen wat netter gemaakt qua uitlijning.

Ten slotte

We denken met deze wijzigingen Split-Online weer wat beter te hebben gemaakt. Blijft u uw opmerkingen maken. Met uw hulp kunnen we dit blijven doen.