Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen)

Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.

Alimentatie en de f(r)ictie van de toeslagen
(Mr. Hedy Bollen)

Huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen bij het berekenen van de behoefte. Dat kan soms behoorlijk oneerlijk uitpakken. Is er een oplossing?

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)

Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.

Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

ALFP
Gerechtshof Amsterdam 10-04-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1270
Alimentatie; Familieprocesrecht; Belanghebbende
Partneralimentatie, vaststelling behoefte in convenant, aanvulling inkomen uit ontslagvergoeding.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 03-04-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1119
Alimentatie; Familieprocesrecht; Onvoldoende gegevens
Toepassing artikel 21 Rv, nu de man geen volledige openheid van zaken aangaande zijn draagkracht geeft.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:658
Alimentatie
Wijziging kinderalimentatie. Behoefte kinderen met huidige partner in buitenland.
AL
Rechtbank Noord-Holland 04-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2751
Alimentatie; Extra lasten (7.2): woonlasten echtelijke woning; Schulden bij kinderalimentatie; Percentage zorgkorting; Terugwerkende kracht alimentatie
De werkelijke woonlasten van de vrouw worden in aanmerking genomen in plaats van het forfait van 0,3 NBI. De vrouw woont bij haar ouders in. Er is sprake van een lagere woonlast van de vrouw met een duurzaam karakter. Bovendien is sprake van een substantieel lagere woonlast (€ 130) dan de forfaitaire woonlast doet vermoeden (€ 760). Omdat er wat de woonlasten van de vrouw geen toekomstige wijzigingsgrond voorzienbaar is, is de vast te stellen kinderalimentatie wijzigingsbestendig. 5% zorgkorting.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-01-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:515
Alimentatie; Behoeftig/behoefte
Het hof is van mening dat van de man verwacht kan worden dat hij zelf in zijn aanvullende behoefte voorziet, door middel van het interen op zijn vermogen, bestaande uit een woonhuis met de stallen en landerijen welke te koop staan voor € 1.650.000,- en waarop een hypotheek rust van € 344.500,-.
ALKI
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2250
Alimentatie; Kinderen; Omgang/zorgregeling
- Wijziging zorgregeling: De moeder heeft de rechtbank er niet van kunnen overtuigen dat wijziging van een goed lopende zorgregeling, die neerkomt op co-ouderschap, in een zogenaamde weekendregeling, zoals de moeder heeft verzocht, een oplossing is voor de door haar beschreven problemen van [minderjarige]. De kern van de bezwaren van de moeder betreft feitelijk de keuze van de vader om zijn leven anders vorm te geven en een ander pad te kiezen, nadat zijn eigen onderneming voor hem in een financieel debacle was geëindigd.- Vastste...
AL
Parket bij de Hoge Raad 19-01-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:PHR:2018:48
Alimentatie; Schulden bij partneralimentatie (kinderal. oud)
Het hof had overwogen dat man gelet op zijn schuldenpositie ad € 68.000,- en zijn lasten geen draagkracht had voor kinder- en partnerali. De vrouw klaagde in cassatie dat bij de berekening vd draagkracht ten onrechte rekening was gehouden met een schuld ter zake van achterstallige alimentatie. De AG deelt deze mening: bij de bepaling van de draagkracht vanaf de verzochte datum mag enkel rekening gehouden worden met de achterstand tot dat moment. Volgens de HR was er geen rekening mee gehouden ECLI:NL:HR:2018:653.
Info