ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Taak bijzondere curator bij vraag of erkenning door vrouwelijke partner biologische moeder vernietigd moet worden
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijzondere curator dient verzoek tot vernietiging erkenning kind door vrouwelijke partner biologische moeder te kunnen doen, omdat zijn belangenbehartiging anders teveel afhankelijk wordt vd handelwijze van anderen, hetgeen niet past bij de rechtens relevante positie die de wetgever het kind in zaken als de onderhavige heeft gegeven.
Kan zaaddonor met intended family life vervangende toestemming tot erkenning krijgen?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12041
Ja, op basis van art. 1:204 lid 3 sub b BW: intended family life van moeder en biologische vader/niet-verwekker levert nauwe persoonlijke betrekking op tot kind.
Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
Relatie van ambulant hulpverleenster met cliënte die kinderen kreeg via KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018 (pub. 03-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2697
Afwijzing verzoek erkenning en omgang. Relatie ontstaan vanuit afhankelijkheids- /misbruiksituatie. Geen levensgezel zoals vereist voor erkenning en geen nauwe persoonlijke betrekking met de kinderen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijz. curator kind dient verzoek in tot vernietiging erkenning door voormalige vrouwelijke partner van biologische moeder. De bc meent dat de relatie tussen moeder en meemoeder dermate instabiel is gebleken, dat het niet in belang kind lijkt om die relatie coûte que coûte in stand te willen houden (via bv. systeemtherapie). Vanuit het kind bezien is nauwelijks sprake v.e. ander systeem dan dat van moeder en kind. Vrouw, die zelf ambivalent staat tov verzoek, was er meer niet dan wel. Volgt toewijzing na ampele overwegingen.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:7894
Vervangende toestemming tot erkenning. Reëel risico op schade. 1:204 BW.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:27
Vrouw niet gericht op toekomst. Vaststaat dat ze niet wil dat man (op dit moment) een plek krijgt in leven van kind van 4. Evenwel haar taak om de belangen van kind op de eerste plaats te zetten en in een zodanige mate aan haar eigen problematiek te werken dat de man een plek kan krijgen in het leven van hun beider dochter. Volgt vervangende toestemming aan vader om kind te erkennen en informatieplicht moeder aan vader per dag uitspraak. Kwestie omgang aangehouden, nu kind niet weet van zijn bestaan.
KI
Rechtbank Limburg 27-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12041
Biologische vader die geen geslachtsgemeenschap had met moeder krijgt vervangende toestemming voor erkenning op basis van art. 1:204 lid 3 sub b BW. Zaaddonor namelijk geen verwekker in zin wet. Ook aan tweede voorwaarde van art. 1:204 lid 3 sub b BW is voldaan: intended family life staat volgens rb vast; dit levert nauwe persoonlijke betrekking op tot kind.
FPKI
Rechtbank Limburg 28-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11180
Man niet ontvankelijk in vordering in kort geding tot vervangende toestemming tot erkenning ongeboren kind (gehuwde) vrouw en tot gelasten medewerking vrouw aan DNA-test. Geen reden man te veroordelen in de kosten van de procedure wegens eerder verzoek van de vrouw tot het laten uitvoeren van een DNA-test.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erkenning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN