ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Erkenning X
meer >>

NIEUWS

Wensvader mag toch erkennen
Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Moeder geeft partner toestemming om door wensvader verwerkt kind te erkennen, tijdens mediation met wensvader. Misbruik bevoegdheid. Vervangende toestemming erkenning voor wensvader en (tijdelijke) omgangsregeling.
Vrouw verzoekt toestemming erkenning van zoon (2013) van ex-vriendin
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019 (pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Rb gaat in op toepasselijkheid en bedoeling (nieuwe) art. 1:204 lid 4 BW op situatie van kind dat vóór invoeringsdatum is geboren. Proceseconomische redenen om eerst onderzoek te doen naar belang kind bij erkenning.
Stemde vrouwelijke partner geboortemoeder in met daad van verwekking?
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019 (pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Op moment dat geboortemoeder vreemdging en zwanger raakte, was geen sprake van instemming met daad die verwekking van kind tot gevolg kan hebben gehad. Geen vervangende toestemming erkenning voor (ex-)partner moeder.
Overwegingen van Hof bij vernietiging erkenning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Omdat man niet de biologische vader is, is voldaan aan wettelijke vereiste voor vernietiging erkenning. Dat mogelijk geen andere man de rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, staat daaraan niet in de weg.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 16-11-2016
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2016:5894
Verzoek vervangende toestemming erkenning afgewezen. Man Nigeriaanse nationaliteit. Nigeriaans recht buiten toepassing gelaten wegens strijd met openbare orde. NL recht toegepast. Vervangende toestemming tot erkenning strijdig met belangen kind: ouders communicatieproblemen, vrouw bang voor kinderontvoering, man illegaal in NL, kind verkrijgt Nigeriaanse nationaliteit als door man erkend, Nigeria geen partij bij IKO-verdrag. Beslissing over omgangsregeling aangehouden; verwijzing naar Kenniscentrum Kind en Echtscheiding. Informati...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7930
Met (ambtshalve) benoeming ve bijzondere curator in afstammingszaak wordt geen einde gemaakt aan enig deel vh verzochte (in de kern, de vervangende toestemming tot erkenning). De benoeming is slechts een stap in de procedure die < art. 1:212 BW nodig is om tot een inhoudelijke beslissing te kunnen komen. Evenmin uitdrukkelijk tussentijds hoger beroep opengesteld tegen de beschikking: de griffiersmededeling onder de uitspraak kan volgens vaste rechtspraak niet als zodanig worden opgevat. Moeder niet-ontv. in haar bezwaar.
Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Gezien moeder's reactie op oproep man voor wensmoeder, hun gedeelde intentie, het OSP en 's mans betrokkenheid bij zwangerschap, heeft moeder bij man gerechtvaardigde verwachting gewekt ve door hen gedeeld ouderschap, incl. erkenning. Moeder misbruikte bevoegdheid door ipv daarvan aan haar partner toestemming te geven om kind te erkennen, n.b. tijdens mediation. Volgt verv. toestemming aan man om kind, met wie hij in nauwe pers. betrekking staat, te erkennen, onder gelijktijdige doorhaling vd erkenning door partner moeder.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3464
verzoek tot herroeping afgewezen
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Verzoek vrouw om zoon (2013) voormalige vriendin te mogen erkennen.Toepasselijkheid en bedoeling art. 1:204 lid 4 BW, welk artikellid pas op 1-4-2014 werd ingevoerd, dus na zijn geboorte. Proceseconomische redenen om eerst onderzoek te doen naar belang kind bij erkenning. Pas als Raad tot slotsom komt dat erkenning in diens belang is, zal rb zich beraden over vraag of bewijs moet worden geleverd van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat vrouw een instemmende levensgezel is als bedoeld in genoemd artikellid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erkenning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN