ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet de goede partij gedagvaard
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie. Afwijzing vordering opheffing beslag: de vrouw had niet alleen de man maar ook het LBIO moeten dagvaarden, nu het beslag niet is gelegd door de man zelf, maar door het LBIO.
Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
GI ten onrechte aangemerkt als belanghebbende bij schorsing gezagsbeslissing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Vader verzoekt schorsing toestemming inschrijving basisschool. GI is hierbij geen belanghebbende maar informant. Geen recht om verweer te voeren, maar aan informatie van GI wordt wel belang gehecht.
Zekerheidsstelling bij uitvoerbaarverklaring alimentatiebeslissing
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 17-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3757
Art. 235 Rv analoog toegepast in verzoekschriftprocedure. Maar verzoek afgewezen: vrouw kan geen zekerheid stellen, dus zij zou tenuitvoerlegging moeten staken. Is ism onderhoudskarakter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:995
Verzoek schorsing beschikking ogv 223 Rv Art. 223 Rv. Man heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn draagkracht substantieel is verminderd, danwel door een lagere winst uit onderneming, danwel door meer uitgaven dan voorzien in de vorm van schulden. Man heeft niet aangetoond dat sprake is van een noodsituatie en daardoor ontbeert zijn vordering (spoedeisend) belang. Volgt afwijzing van het verzoek.
ALFPIP
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie met internationale aspecten. Afwijzing vordering opheffing beslag, nu i.p.v. de man het LBIO had moeten worden gedagvaard. Eveneens afwijzing subsidiaire vorderingen, die gegrond zijn op de stelling dat de man zou samenwonen. De vrouw heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Veroordeling van de vrouw in de proceskosten wegens onnodig procederen. Zij heeft schorsing van de werking van de beschikking verzocht, terwijl dit niet nodig was. Bovendien heeft zij haar oorspronkelijke verzoek tot echtscheiding ingetrokken. Daarmee frustreert zij de verdeling van de woning omdat met de intrekking van het verzoek tot echtscheiding de grondslag voor de beperking van de termijn waarbinnen zij het voortgezet gebruik van de woning heeft, is komen te vervallen.
FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Rb heeft aan moeder vervangende toestemming verleend om kind in te schrijven op basisschool X en deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Vader verzoekt schorsing van de werking van de beslissing. Afgewezen. De GI is aangemerkt als belanghebbende en een termijn gegeven voor het indienen van een verweerschrift. Het Hof overweegt dat de GI in deze zaak echter niet als belanghebbende maar als informant aangemerkt dient te worden. Geen recht om verweer te voeren maar aan informatie van de GI wordt wel belang gehecht.
HVFP
Rechtbank Overijssel 11-01-2019
(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:211
V vordert opheffing executoriaal beslag op woning, gelegd door schuldeiser M. Hof heeft woning enkele maanden na beslag aan V toegedeeld, maar woning is nog niet geleverd. Rb: beslag onrechtmatig, nu V in de woning woont, hof woning aan V heeft toegedeeld en het gaat om een schuld van M. Veroordeling M om mee te werken aan levering woning aan V.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN