ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw gaat na 3 jaar over tot executie van beschikking uit 2009
Rechtbank Overijssel 16-11-2018 (pub. 24-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4983
Misbruik van recht: nu partijen 3 jaar feitelijk uitvoering gaven aan alimentatie-advies van LBIO, mocht man erop vertrouwen dat gewijzigde onderhoudsverplichting was gaan gelden.
Gebod tot medewerking aan verkoop woning in kort geding?
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3426
Hof Den Haag is van oordeel dat in kort geding geen gebod tot medewerking aan verkoop woning kan worden toegewezen, nu nog geen verdeling van de woning van partijen heeft plaatsgevonden.
Hof schorst toestemming verhuizing nadat moeder is verhuisd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-08-2018 (pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7642
Anders wordt verblijf van de kinderen in nieuwe woonplaats min of meer vaststaand feit. Behoud van de toestand zoals die voor de bestreden beschikking bestond totdat op hoger beroep is beslist.
Hof schorst executie partneralimentatie wegens misslag
Gerechtshof Den Haag 13-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2425
Rb stelt partneralimentatie vast van > € 15.000 pm, ervan uitgaande dat man dividenduitkering volledig kan gebruiken voor consumptieve doeleinden. Onjuist: deze dient ook voor aflossing R-C schuld. Noodsituatie man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4876
Verzoek om de uitvoerbaarheid bij voorraad verklaring te schorsen wordt door hof afgewezen.Geen sprake van juridische of feitelijke misslag. Na de beschikking zijn geen feiten of omstandigheden aan het licht gekomen die meebrengen dat door executie van de beschikking een noodtoestand ontstaat. Vrouw heeft in redelijkheid te respecteren belang om tot executie over te gaan. De kans van slagen van het beroep blijft in beginsel buiten beschouwing. Dus onvoldoende om enkel te verwijzen naar in het hoger beroep ingediende grieven.
FPOV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-12-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5423
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad in kort geding van door hof bij beschikking gewijzigd hoofdverblijf van kinderen. Afgewezen gebieds- en contactverbod.
ALFP
Rechtbank Overijssel 16-11-2018
(pub. 24-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4983
Nu partijen gedurende 3 jaar feitelijk uitvoering hebben gegeven aan door LBIO uitgebracht alimentatie-advies, mocht de man erop vertrouwen dat een gewijzigde onderhoudsverplichting was gaan gelden. Vrouw maakt misbruik van recht door tenuitvoerlegging van de beschikking van 2009 en de voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding tot schorsing daarvan. Indien de vrouw zich niet (meer) kan vinden in de gewijzigde onderhoudsverplichting, ligt het op haar weg om herziening van de kinder- en/of partneralimentatie te verzoeken.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3426
Nog geen (gelasting van de wijze van) verdeling van woning van partijen. Beslissing om onvoorwaardelijk en onherroepelijk medewerking te verlenen aan verkoop (en dus levering) van de woning is een verdelingshandeling. Kort geding leent zich in beginsel niet voor gelasten van verdeling ex art. 3:185 BW. Voor een verdeling is een bodemprocedure de geëigende weg. Toewijzing van verzoek schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, nu sprake is van een juridische misslag. Hof vult grondslag aan ogv art. 25 Rv.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-08-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7642
Rb verleent moeder toestemming tot verhuizing en verklaart beslissing uitvoerbaar bij voorraad, waarna moeder verhuist. Vader gaat in appel en verzoekt schorsing van de beslissing. Toegewezen: tenuitvoerlegging brengt mee dat verblijf van de kinderen in woonplaats 2 een min of meer vaststaand feit wordt, waardoor positie van vader in hoofdzaak wordt beïnvloed en ook de belangen van de kinderen nadelig kunnen worden beïnvloed. Behoud van de voor de bestreden beschikking bestaande toestand totdat op hoger beroep is beslist.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN