ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Betrokkenen maken serieus werk van terugplaatsing kind: schorsing uithuisplaatsing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019 (pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3499
Ouders hebben zich bijv. aangemeld voor systeemtherapie. Kind hoeft daarom nu niet uit huis te worden geplaatst. Verzoek benoeming BC wordt afgewezen want kind wordt al 'gezien' en gehoord.
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking (wisseling) hoofdverblijf
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Bij vernietiging beschikking zouden kinderen weer terug moeten verhuizen. Beter om te wachten tot in appel over hoofdzaak is beslist. In belang van de kinderen om verhuizingen en schoolwisselingen zoveel mogelijk te beperken.
Moeder miskent implicatie van uitspraak in kort geding: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6337
Moeder vraagt schorsing uitspraak bodemrechter (wijziging hoofdverblijf en zorgregeling) maar gaat voorbij aan uitspraak kort gedingrechter: kind is aan vader toevertrouwd. Zou advocaat sieren om kosten moeder te dragen.
Lange wachtlijst RvdK, dus raad adviseert benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2663
Verzoek schorsing toestemming verhuizing naar Maleisië. Advies RvdK: omdat er bij de raad op dit moment een lange wachtlijst is, moet een bijzondere curator of kindbehartiger worden benoemd. Op die manier krijgt kind een stem.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 30-07-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2437
Executiegeschil van een kort geding vonnis. Geen belang meer bij verbod tot executie nu degene die het verbod vordert, inmiddels in de hoofdzaak in beroep (ECLI:NL:GHDHA:2019:1821) in het gelijk is gesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Schorsingsverzoek, voorlopige voorzieningen, bijzondere curator. Verzoek van GI tot gelasten forensisch onderzoek bij wege van voorlopige voorziening afgewezen. 223 Rv
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3499
Schorsingsverzoek uithuisplaatsing. Verzoek toegewezen, stappen gezet richting terugplaatsing.
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3098
Hof wijst verzoek om uitvoerbaarheid bij voorraad te schorsen af. Man heeft niet aangetoond dat door betaling van de door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie er sprake is van een noodtoestand. Enkele stelling van de man dat hij ieder dubbeltje zou moeten omdraaien om alle lopende lasten te kunnen voldoen, naast de partneralimentatie, wat daarvan zij, levert geen noodtoestand op.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3131
Hof: BOR in belang broertjes, nu - ondanks stellingen moeder over drank, drugs, muizen en uit de kleren gaan van vader- niet van bezwaren is gebleken. Ook moeten de broertjes daarmee tegelijk starten: ze dienen vanuit eigen ervaringen een beeld van hun vader te kunnen vormen; niet goed om de BOR eerst alleen met de oudste (2012) plaats te doen vinden en zo onderscheid te maken tussen hen. Dat jongste (2015) lange tijd geen omgang met vader heeft gehad en niet (meer) weet wie vader is, maakt dit niet anders.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN