ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking (wisseling) hoofdverblijf
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Bij vernietiging beschikking zouden kinderen weer terug moeten verhuizen. Beter om te wachten tot in appel over hoofdzaak is beslist. In belang van de kinderen om verhuizingen en schoolwisselingen zoveel mogelijk te beperken.
Moeder miskent implicatie van uitspraak in kort geding: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6337
Moeder vraagt schorsing uitspraak bodemrechter (wijziging hoofdverblijf en zorgregeling) maar gaat voorbij aan uitspraak kort gedingrechter: kind is aan vader toevertrouwd. Zou advocaat sieren om kosten moeder te dragen.
Lange wachtlijst RvdK, dus raad adviseert benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2663
Verzoek schorsing toestemming verhuizing naar Maleisië. Advies RvdK: omdat er bij de raad op dit moment een lange wachtlijst is, moet een bijzondere curator of kindbehartiger worden benoemd. Op die manier krijgt kind een stem.
Vervangende toestemming vaccinatie, maar probleem bij tenuitvoerlegging
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Moeder blijft medewerking weigeren en vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie voor oplossing maar kind moet wel gevaccineerd worden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8909
Toewijzing van het verzoek om voorlopige voorziening, in die zin dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit worden geschorst voor de resterende duur van het bestreden besluit, althans totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak, met veroordeling van verweerder in de proceskosten.Verweerder maakt (voorlopig) niet aannemelijk dat sprake was een ernstig vermoeden van gevaar als bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod. Nader onderzoek kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs bijd...
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2795
Incident. Man verzoekt schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van vonnis van Rb waarin oa is bepaald dat op korte termijn de woning verkocht dient te worden. Man heeft in eerste aanleg geen CvA kunnen indienen. De man verblijft met de kinderen in de woning en heeft (nog) geen alternatief. De vrouw woont reeds elders. Haar belang is gelegen in het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Belangenafweging valt in voordeel van de man uit. Het hof schorst het vonnis.
Gerechtshof Amsterdam 01-10-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3542
Man verzoekt wil schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad Art. 360 lid 2 Rv. Niet voorshands gebleken van feitelijke of juridische misslag. Rb kon aan betoog man voorbij gaan gezien gemotiveerde betwisting door vrouw en ontbreken stukken van zijde man. Man heeft nagelaten stukken in geding te brengen. Ook niet gebleken dat bij de man noodtoestand ontstaat: niet aangetoond dat hij financieel klem komt te zitten, uit overgelegde stukken blijkt voldoende draagkracht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7517
Hof schorst ambtshalve de uitvoerbaarheid bij voorraad verklaarde uitspraak van de rb. waarbij de moeder alleen met het gezag over het kind is belast, in afwachting van het resultaat van het ouderschapstraject dat ouders zullen volgen. Beslissing over gezag wordt aangehouden. In draagkracht vader wordt geen rekening gehouden met de gestelde schulden, omdat vader de noodzaak van de schulden onvoldoende heeft onderbouwd.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3371
Schorsing van de werking van de in eerste aanleg gegeven beschikking tot vervangende toestemming aan de vrouw om met de kinderen naar Spanje te verhuizen alsmede met betrekking tot de zorg- en vakantieregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN