ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erkenning kind wijst op affectieve relatie; niet op huwelijk - afwijzing eenhoofdig gezag
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3856
Onduidelijk of sprake is van in Koeweit voltrokken huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Erkenning kind door man in NL wijst daar niet op. Vrouw is al alleen met gezag belast. Verklaring voor recht.
Kind woont in buitenland, ouders in NL; gevolgen voor echtscheiding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Kind woont bij oma in Thailand. Ouderschapsplan niet noodzakelijk: pp niet de verzorgende ouders. De NL-rechter niet bevoegd inzake hoofdverblijf/zorgregeling; wél bevoegd inzake kinder- en partneralimentatie.
Nederlandse rechter geen rechtsmacht in verhuiszaak
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1634
Moeder met eenhoofdig gezag verhuist één week voor kort geding met kind (5) naar Duitsland. Vader vordert terugverhuizing. NL-rechter onbevoegd: hoofdverblijf jong kind bij moeder. Uitvoerige belangenafweging.
Door buitenlandse erkenning ook ouderlijk gezag vader ogv buitenlands recht?
Rechtbank Gelderland 26-02-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1099
Nee: ogv Haags Kinderbeschermingsverdrag bepaalt nationaliteit kind (NL) welk recht toepasselijk is, dus NL-recht. Omdat de ouders niet gehuwd zijn, heeft vader naar NL-recht geen gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 17-04-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1229
Omgangsregeling in het kader van OTS. De gecertificeerde instelling kan zich vinden in de door de vader verzochte omgangsregeling. De moeder verzet zich tegen de omgangsregeling vanwege haar angst voor de uitkomst van een door de vader gestarte gezagsprocedure in Turkije. Het hof acht deze vrees ongegrond nu een gezagsbeslissing van de Turkse rechter naar het voorlopig oordeel van het hof, gelet op de in art. 23 lid 2 sub a Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 genoemde weigeringsgrond, niet voor erkenning vatbaar zal zijn in Neder...
Rechtbank Den Haag 10-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3856
Onduidelijk of al dan niet sprake is van een officieel - in Koeweit voltrokken - huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Kind enkele maanden na geboorte door vader in Nederland erkend. Dit vormt belangrijke indicatie dat geen sprake is van huwelijk dat in Nederland voor erkenning in aanmerking komt. Rechtbank houdt het er daarom voor dat moeder van rechtswege eenhoofdig gezag heeft. Rechtbank wijst verzoek eenhoofdig gezag af, maar geeft wel verklaring voor recht, omdat de moeder problemen ervaart bij reizen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019

(pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Echtscheiding met nevenverzoeken tussen NL man en Thaise vrouw. Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Ouderschapsplan niet noodzakelijk (art. 815 lid 6 Rv): kind woont in Thailand bij grootmoeder, afspraken maken tussen ouders niet mogelijk. Vaststellen hoofdverblijf en contactregeling: NL rechter onbevoegd wegens geringe verbondenheid met NL rechtssfeer (art. 4 lid 3 Rv). Kinderalimentatie: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk, maar niet gebleken wat behoefte kind is en welke bijdrage moeder lev...
Rechtbank Amsterdam 07-03-2019

(pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1634
Moeder met eenhoofdig gezag is met kind naar Duitsland verhuisd. Vader vordert in kort geding terugverhuizing. NL rechter heeft geen rechtsmacht, omdat voldoende aannemelijk is dat kind, toen zaak aanhangig werd gemaakt, gewone verblijfplaats had in Duitsland (art. 8 lid 1 Brussel IIbis). Bij bevoegdheid zouden vorderingen zijn geweigerd, nu ouder met gezag beslist over verblijfplaats kind en recht heeft om met kind te verhuizen, door verhuizing is omgang tussen kind en vader niet onmogelijk gemaakt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag/verblijfplaats/omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN