ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erkenning Turkse gezagsbeslissing?
Rechtbank Gelderland 01-09-2017 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2017:6959
Afwijzing verzoek verklaring voor recht dat moeder eenhoofdig gezag heeft. Geen erkenning gezagsbeslissing Turkse rechter (HKBV 1961). Op zitting gedaan subsidiair verzoek moeder (eenhoofdig gezag) toewijsbaar.
Rechtbank Gelderland 21-11-2013 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2013:6519
Turkse rechter heeft kinderen aan moeder toevertrouwd en aan haar voogdijschap over hen toegewezen. HKBV 1961 leidt tot erkenning uitspraak. Rb gaat ervan uit dat "voogdij" en "gezag" i.c. op hetzelfde neerkomt.
Rechtbank Gelderland 09-05-2018 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5788
Gezagsbeslissing Turkse rechter kan in NL niet worden erkend. Deze dateert van vóór datum inwerkingtreding HKBV 1996. Kinderen geboren in/wonende te Arnhem. NL-rechter bevoegd. Vader krijgt het eenhoofdig gezag.
Is NL rechter bevoegd inzake vordering tot terugverhuizing?
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2719
Kind verbleef afwisselend in NL en Duitsland en is kort voor dagvaarden met moeder (eenhoofdig gezag) verhuisd naar Duitsland. Anders dan Rb acht Hof zich bevoegd: gewone verblijfplaats kind in NL. Maar vordering afgewezen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3931
Gezagsbeëindiging, voogdij. IPR. Bevoegdheid Nederlandse rechter, gewone verblijfplaats kind, Nederlands recht. 8 Brussel II bis.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3358
het hof verklaart zich onbevoegd, gewone verblijfplaats van de kinderen is in Australië
Rechtbank Gelderland 21-11-2013

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2013:6519
Verzoek wijziging van door Turkse rechter vastgestelde inlichtingenplicht en omgangsregeling, verklaring voor recht dat moeder eenhoofdig gezag. NL rechter bevoegd (art. 1 jo 13 lid 1 HKBV 1961). NL recht toepasselijk (art. 2 HKBV 1961). Ex art. 7 HKBV 1961 Turkse gezagsbeslissingen erkend; moeder heeft alleen gezag. Tav omgangsregeling sprake van gewijzigde omstandigheden (art. 1:377e BW); niet in belang kinderen dat uitvoering wordt gegeven aan vastgestelde omgangsregeling. Skypecontacten. Geen wijziging inlichtingenplicht.
Rechtbank Gelderland 01-09-2017

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2017:6959
Verzoek verklaring voor recht dat moeder eenhoofdig gezag heeft. Turkse voogdijbeslissing niet erkend (art. 7 HKBV 1961); Turkse rechter was niet bevoegd gezagsmaatregel te treffen. In belang kind dat NL rechter gezagsvoorziening treft. Gezamenlijk gezag in stand gebleven, dus geen verklaring voor recht. Gezag beëindigd ingevolge art. 1:253n BW. Kind dreigt klem en verloren te raken tussen ouders. Voorts in belang kind noodzakelijk geacht dat juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie.
Rechtbank Gelderland 07-08-2017
(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2017:6960
Verzoek wijziging Turkse gezagsbeslissing. Rechtbank acht zich onvoldoende geïnformeerd om een beslissing te kunnen nemen over 1) gezag en stelt partijen in gelegenheid nadere informatie te verstrekken over nationaliteit ouders en kinderen en over hun standpunt betreffende erkenning Turkse gezagsbeslissing, en 2) om een beslissing te kunnen nemen over welke omgangsregeling en/of informatieregeling in belang kinderen is en gelast een raadsonderzoek. Eindbeschikking Rb Gelderland 09-05-2018. ECLI:NL:RBGEL:2018:5788
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN