ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Perpetuatio fori-beginsel geldt ook in appel
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018 (pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woont ttv indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Latere wijziging van omstandigheden kan aan die bevoegdheid geen afbreuk doen. Dat beginsel geldt ook in appel.
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
NL rechter bevoegd in OTS-verzoek voor kind dat in Duitsland verblijft
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8065
Toetsing aan art. 8 lid 1 Brussel IIbis. Kind (2017) heeft grotere sociale binding met NL, en netwerkplaatsing bij grootvader in Duitsland was klaarblijkelijk als tijdelijke oplossing bedoeld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Overijssel 28-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Vervangende toestemming erkenning. Partijen hebben Somalische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Primair Somalisch recht toepasselijk (art. 10:95 lid 3 BW), maar NL recht toegepast ex artt. 10:95 lid 3 jo lid 4 jo 10:17 lid 1 BW, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats. Van belang dat met erkenning voor kind haar afstamming komt vast te staan en juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met feitelijke situatie (art. 7 IVRK).
FPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7414
Afwijzing verzoek herroeping ex art. 390 jo 382 Rv. Naar Soedanees recht gaat gezag van kind over naar vader zodra moeder na echtscheiding van vader met ander hertrouwt. Volgens vader is moeder hertrouwd. Echter, hij toont dit niet genoegzaam aan. Ten overvloede, verzoek kan ook al niet tot toewijzing leiden omdat het door man gestelde bedrog niet eerst na de uitspraak is ontdekt.
IP
Rechtbank Den Haag 05-11-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13344
Echtscheidingsprocedure. Vervolgbeslissing. Hoofdverblijf kind bepaald bij moeder in Italië. Rechtsmacht NL rechter m.b.t. verdeling/verrekening huwelijksgoederenregime volgt rechtsmacht echtscheiding; Italiaans recht toepasselijk (art. 4 lid 1 HHV; 1e huwelijksdomicilie): 3 perioden te onderscheiden: tot huwelijk, huwelijk -> opmaken huwelijksvoorwaarden, na opmaken huwelijksvoorwaarden. NL rechter geen rechtsmacht t.a.v. gebruiksvergoeding gemeenschappelijke woning in Italië (art. 4, lid 3, onder a, Rv).
IP
Rechtbank Den Haag 19-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12742
Verzoek moeder te belasten met eenhoofdig gezag. T.t.v. indiening verzoek woonden moeder en kinderen in Afghanistan. Ouders en kinderen hebben NL nationaliteit. NL rechter rechtsmacht ex art. 5 Rv (verbondenheid zaak met NL rechtssfeer). Afghaans recht toepasselijk op beoordelen van de bestaande gezagssituatie (art. 16 HKV 1996) en NL recht op de beoordeling van het verzoek (art. 15 HKV 1996). Verzoek als niet weersproken en in het belang van de kinderen toegewezen.
JEIP
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
Ots-verzoek in appel alsnog toegewezen. NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woonachtig t.t.v. indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Perpetuatio fori-beginsel ook in appel van kracht. Vader, ouder zonder gezag, ontvankelijk in hoger beroep: in 1e aanleg is ots-verzoek gelijktijdig behandeld met verzoek vader tot gezamenlijk gezag, was vader belanghebbende, RvdK is ook in hoger beroep gekomen, hof heeft appelzaken gevoegd behandeld. Ots noodzakelijk om bestaande ontwikkelingsbedreigingen af te wenden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag/verblijfplaats/omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN