ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Door buitenlandse erkenning ook ouderlijk gezag vader ogv buitenlands recht?
Rechtbank Gelderland 26-02-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1099
Nee: ogv Haags Kinderbeschermingsverdrag bepaalt nationaliteit kind (NL) welk recht toepasselijk is, dus NL-recht. Omdat de ouders niet gehuwd zijn, heeft vader naar NL-recht geen gezag.
Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1686
Verzoek RvdK tot beëindigen gezag vader toegewezen. Handelwijze vader zou als hij in NL woonachtig was leiden tot gezagsbeëindigende maatregel. Dit is niet anders nu kind bij vader in India verblijft.
Uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht
Rechtbank Gelderland 07-02-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
I.c. is het Egyptische, hanefitische familierecht van toepassing. Toelichting over het onderscheid in het Egyptische recht tussen de wettelijke vertegenwoordiging en het zorgrecht.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Amsterdam 28-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1972
Familierechtelijke vorderingen – onder meer tot terug geleiding naar Nederland, afgifte van paspoorten en bepalen zorgregeling – met betrekking tot minderjarige kinderen die met een van de ouders in Israël verblijven. Bevoegdheid voorzieningenrechter.
IP
Rechtbank Gelderland 26-02-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1099
IPR Beschikking met betrekking tot van rechtswege ontstane gezagsverhouding. Toepassing van artikel 3 HKBV 1961 ‘het recht van de nationaliteit van het kind’ en toepassing van artikel 16 lid 1 HKBV 1996 ‘het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind’.
IP
Rechtbank Den Haag 04-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:988
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding naar Spanje afgewezen. Kan geen sprake zijn van ongeoorloofde overbrenging of vasthouding (art. 3 Verdrag). Niet één duidelijke gewone verblijfplaats kinderen aan te wijzen. Ouders - en kinderen - verbleven afwisselend in twee landen. Tegen die achtergrond is enkele omstandigheid dat kinderen in Spanje zijn geboren en daar eerste zeven weken van hun leven hebben doorgebracht onvoldoende om vast te stellen dat gewone verblijfplaats in Spanje is. Niet gebleken dat ouders hebben...
FPKIIP
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1686
Indiase kinderontvoering. Verzoek RvdK tot beëindigen gezag vader (art. 1:266 BW). NL rechter rechtsmacht: kind gewone verblijfplaats in NL (art. 8 Brussel IIbis, subs. art. 7 HKV 1996). NL recht toepasselijk (art. 15 HKV 1996). In India nog niet definitief beslist over gezag. Litispendentie (art. 12 Rv): geen gebruik gemaakt van discretionaire bevoegdheid (procedure in India aanhangig sinds 2015). Verzoek toegewezen; wijze waarop vader belang kind meent te kunnen dienen door contact met moeder en halfzusje te ontzeggen, zou als v...
FPIP
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1685
Indiase kinderontvoering. Voortzetting na ECLI:NL:HR:2018:31. Nevenvoorzieningen gezag en hoofdverblijfplaats. Vader verzoekt aanhouding ex art. 15 Uitvoeringswet IKO. Uitvoeringswet toepasselijk. Art. 15 niet. Bevoegdheid NL rechter: uitleg ECLI:NL:HR:2018:31; NL rechter internationaal en nationaal bevoegd. Litispendentie (art. 12 Rv): geen gebruik gemaakt van discretionaire bevoegdheid zaak aan te houden totdat Indiase rechter heeft beslist over echtscheiding en gezag (procedure aanhangig sinds 2015). Aanhouding beslissing. Ver...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag/verblijfplaats/omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN