ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Woonplaats kind op Bonaire; heeft NL-rechter rechtsmacht bij gezagsverzoek?
Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Nee. Bevoegdheid Nederlandse rechter kan niet aan Brussel IIbis worden ontleend: geldt alleen voor EU-lidstaten en Bonaire maakt daar geen onderdeel van uit. Evenmin aan (wel toepasselijk) Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996.
Kinderen in Syrische vluchtelingenkampen
Rechtbank Den Haag 16-09-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Voorlopige voogdij door GI over 2 jonge kinderen in Syrisch vluchtelingenkamp. Gezagsvacuüm door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader. Dringend en noodzakelijk dat in gezag van de kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij GI: zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart. Verzoek afgewezen: niet dringend en onverwijld noodzakelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 30-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Verzoek vader om ouders voortaan met gezamenlijk ouderlijk gezag te belasten. Nederlandse rechter niet bevoegd. Een regeling ex art. 38 lid 3 Statuut voor het Koninkrijk ontbreekt. Volgens Hoge Raad (2 mei 2014) moet in dat geval worden aangesloten bij de in internationale verdragen en EU-bepalingen neergelegde bevoegdheidsbepalingen. Nu ten tijde van de indiening van het verzoek de gewone verblijfplaats van het kind op Bonaire was, kan bevoegdheid niet aan Brussel IIbis of HKBV 1996 worden ontleend.
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8739
Toewijzing verzoek om eenhoofdig gezag (art. 1:253n BW jo art. 1:251a BW) na kinderontvoering. NL rechter rechtsmacht. Kind heeft inmiddels meer dan 5 jaar zijn gewone verblijfplaats in NL. Belgische procedure zal niet kunnen leiden tot terugkeer kind naar NL. Art. 3 IVRK: belang kind (14 jaar), die sinds 2014 in NL verblijft, heeft al lang geen contact meer met vader en mag niet nog langer in onzekerheid worden gelaten over de ouderlijke gezagsuitoefening over hem. NL recht toepasselijk (art. 17 HKBV 1996).
Rechtbank Den Haag 08-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10573
Verzoek teruggeleiding naar Turkije afgewezen. Gewone verblijfplaats kind onmiddellijk voor overbrenging in Turkije. Geen ongeoorloofde overbrenging: moeder in Turkse scheidingsprocedure belast met voorlopig gezag, vervolgens met kind naar Nederland vertrokken. Wat de consequenties van het handelen van de moeder zijn voor het aan haar toebedeelde gezag, is niet ter beoordeling van de rechtbank in het kader van de teruggeleidingsprocedure.
Rechtbank Den Haag 16-09-2019

(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Rb spreekt voorlopige voogdij door GI uit over 2 jonge kinderen, geboren in kalifaat van IS en verblijvend in Syrisch vluchtelingenkamp. Door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader (in NL bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 jaar en NL nationaliteit in 2017 ontnomen), is er een gezagsvacuüm en staan de kinderen niet onder het vereiste wettelijk gezag. Om de belangen kinderen te kunnen behartigen is het dringend en onverwijld noodzakelijk dat in gezagsuitoefening van kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019

(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij over jonge kinderen, geboren in IS kalifaat, verblijvend in Syrisch vluchtelingenkamp (ex art. 1:241 BW, met toepassing van art. 800 lid 3 Rv). NL rechter rechtsmacht (art. 5 Rv; zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart). NL recht toepasselijk (HKBV 1996). Geen situatie waarin dringend en onverwijld noodzakelijk dat in gezagsuitoefening wordt voorzien om belangen kinderen te kunnen behartigen. Aanhouding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN