ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Curatele X
meer >>

NIEUWS

Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
Bijzondere wrakingsverzoeken
Rechtbank Den Haag 01-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Advocaat deelt mee dat hij optreedt namens niet ter zitting verschenen partij. Rechter wil dit verifiëren. Wraking gegrond: rechter heeft betrouwbaarheid van advocaat in twijfel getrokken. Schijn van partijdigheid.
Financieel misbruik door ouders van dochter met verstandelijke beperking
Gerechtshof Den Haag 23-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:317
Hof spreekt onderbewindstelling uit. Vermoeden dat ouders € 80.000 letselschadeuitkering tbv dochter zelf hebben aangewend. Onderzoek naar fraude door ouders bij aanvraag PGB tbv dochter.
Verstoorde vertrouwensrelatie grond voor ontslag curator?
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1425
Niet zonder meer, nl. niet indien wantrouwende houding van curandus jegens curator louter is ingegeven door zijn ziektebeeld. I.c. houdt het wantrouwen echter ook verband met andere factoren. HR volgt A-G.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2355
Omzetting bewind in curatele. Voldaan aan de gronden. Er is voldoende komen vast te staan dat niet kan worden volstaan met een minder verstrekkende maatregel.
Hoge Raad 28-06-2019
(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:1040
Art. 81 lid 1 RO. Personenrecht. Curatele. Door curator aan curandus opgelegd contactverbod met advocaat. Maatstaf HR 28 januari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1246. Art. 6 en 8 EVRM. Motivering oordeel dat contact met de advocaat uit medisch oogpunt onverantwoord is.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1984
Geen gegronde redenen aanwezig die zich tegen benoeming curator verzetten.
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:475
Art. 81 lid 1 RO. Personenrecht. Curatele. Door curator aan curandus opgelegd contactverbod met advocaat. Maatstaf HR 28 januari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1246. Art. 6 en 8 EVRM. Motivering oordeel dat contact met de advocaat uit medisch oogpunt onverantwoord is.
Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2112
Ontslag curatoren wegens gewichtige redenen. Afspraken schadeverzekeraar onttrokken aan toezicht kantonrechter. Hoofdelijke veroordeling tot terugbetaling ten onrechte uitgekeerde bedragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Curatele

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN