ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Curatele X
meer >>

NIEUWS

Betrokkene woont in Iran: geen curatele, wel geografisch beperkt bewind
Rechtbank Rotterdam 10-09-2019 (pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Aangezien betrokkene in Iran verblijft, is goed curatorschap en toezicht daarop van kantonrechter vanuit Nederland niet mogelijk. Geografisch beperkt bewind toegewezen over goederen van betrokkene, gelegen in Nederland.
GGZ-instelling verplicht tot advies over financiële bescherming van patiënt?
Rechtbank Den Haag 17-07-2019 (pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Patiënt maakt vanuit wanen grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Maar op instelling rust niet verplichting tot informeren over juridische mogelijkheden ter financiële bescherming van patiënt (bewind/curatele).
Curator maakt grote bedragen over naar moeder van curandus
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3280
Ontvanger van gelden van bankrekening van curandus handelt onrechtmatig jegens curandus als ontvanger had moeten weten dat toestemming kantonrechter voor de betalingen nodig was en ontbrak. Is i.c. het geval.
Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 11-06-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3267
Onder curatele gestelde moeder. Verzoek moeder om hoofdverblijfplaats van het kind bij haar te bepalen wordt afgewezen, want moeder heeft niet het gezag en de GI bepaalt als voogd wat de verblijfplaats van het kind is.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3347
Huidige opvolgend curator wordt ontslagen. Het hof is van oordeel dat de situatie, toen de moeder van de onder curatele gestelde curator was, moet worden gecontinueerd en het meest in het belang van de onder curatele gestelde is.
Rechtbank Rotterdam 10-09-2019

(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Verzoek curatele afgewezen. Aannemelijk dat betrokkene niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Aangezien hij echter in Iran verblijft is niet aannemelijk dat verzoekster vanuit Nederland zijn belangen zal kunnen waarnemen zoals een goed curator betaamt en bovendien kan de kantonrechter daar vanuit Nederland geen toezicht op houden. Geografisch beperkt bewind toegewezen over de goederen van betrokkene voor zover gelegen in Nederland.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019

(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Man met schizofrene stoornis met paranoïde wanen maakt vanuit zijn waandenkbeelden grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Curator (moeder van man) stelt GGZ-instelling aansprakelijk ogv tekortschieten in nakoming verplichtingen behandelovereenkomst dan wel onrechtmatig handelen (ttv periode vóór curatele). Vordering afgewezen: op de instelling rust niet een verplichting tot informeren en adviseren over juridische mogelijkheden ter bescherming van de patiënt op financieel gebied (bewind/curatele).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Curatele

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN