ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kantonrechter vergeet motivering bij benoeming provisionele bewindvoerder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018 (pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9734
Hof: een gebrekkige en ontoereikende motivering kan niet door een brief namens de kantonrechter worden hersteld. Geen vernietiging: hoger beroep mede voor herstel van fouten van Rb.
Benoeming van derde curator mogelijk?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8670
De wettelijke beperking tot 2 curatoren dient in dit bijzondere geval buiten toepassing te blijven. Verzoek toegewezen. Naast ouders wordt ook zuster tot curator benoemd.
Vrouw onder curatele wil huurwoning houden
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2705
1. Huuropzegging door bewindvoerder geen beheer maar beschikken. 2. Curandus (in verpleeghuis) is ontvankelijk in vordering tegen curator mbt huuropzegging van haar woning.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9734
Verzoek ondercuratelestelling aanhangig, kantonrechter benoemt provisionele bewindvoerder. Nadien bericht kantonrechter aan betrokkene: per abuis is in de beschikking niet de motivering opgenomen, deze stuur ik u ik u per brief toe. Hof merkt ambtshalve op dat een gebrekkige en ontoereikende motivering niet door brief van kantonrechter kan worden hersteld. Leidt niet tot vernietiging, aangezien hoger beroep mede is voor herstel van fouten van de rechtbank. Voldoende reden om ambtshalve een provisioneel bewind in te stellen.
ME
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018
(pub. 30-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3889
Verzoek opheffing curatele afgewezen.
ME
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3622
Ontslag curator, beëindiging curatorschap, instelling bewind en mentoraat.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8670
Verzoek toegewezen om naast beide ouders ook de zuster tot curator te benoemen. Hof: Art. 1:383 lid 10 BW biedt geen ruimte voor benoeming van een derde curator. Echter, deze in art. 1:383 BW vervatte beperking dient in dit bijzondere geval buiten toepassing te blijven ivm het bepaalde in art. 8 EVRM en art. 19 Gehandicaptenverdrag. Betrokkene woont een groot deel van de tijd bij de zuster en zij moet bevoegd zijn om in acute medische situaties de juiste beslissingen te nemen voor de betrokkene.
MEIP
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-09-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5753
Verzoek mentorschap over in NL zorginstelling verblijvende meerderjarige Turkse. Anticiperende toepassing HVV. Ook nu oordeel moet worden gegeven over Turkse rechterlijke beslissing (Turkije geen partij). Uitspraak Turkse rechter erkend; Turkse rechter bevoegd tot treffen voogdij-maatregel (best vergelijkbaar met ondercuratelestelling). Geen sprake van weigeringsgrond. Wijze van uitvoering Turkse uitspraak beheerst door NL recht (art. 14 HVV). Geen reden voor opheffen curatele/omzetten in mentorschap. Aanhouding om impasse te beëi...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Curatele

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN