ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Financieel misbruik door ouders van dochter met verstandelijke beperking
Gerechtshof Den Haag 23-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:317
Hof spreekt onderbewindstelling uit. Vermoeden dat ouders € 80.000 letselschadeuitkering tbv dochter zelf hebben aangewend. Onderzoek naar fraude door ouders bij aanvraag PGB tbv dochter.
Verstoorde vertrouwensrelatie grond voor ontslag curator?
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1425
Niet zonder meer, nl. niet indien wantrouwende houding van curandus jegens curator louter is ingegeven door zijn ziektebeeld. I.c. houdt het wantrouwen echter ook verband met andere factoren. HR volgt A-G.
Kantonrechter vergeet motivering bij benoeming provisionele bewindvoerder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018 (pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9734
Hof: een gebrekkige en ontoereikende motivering kan niet door een brief namens de kantonrechter worden hersteld. Geen vernietiging: hoger beroep mede voor herstel van fouten van Rb.
Benoeming van derde curator mogelijk?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8670
De wettelijke beperking tot 2 curatoren dient in dit bijzondere geval buiten toepassing te blijven. Verzoek toegewezen. Naast ouders wordt ook zuster tot curator benoemd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2138
Ontslag ouders als curatoren en benoeming professioneel curator. Ontslagen curatoren schoten tekort in de nakoming van de verplichting om de rechter te informeren. Ontslag betekent niet dat ouders niet betrokken zullen worden bij de zorg voor hun kind.
ME
Gerechtshof Den Haag 13-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:407
Onderbewindstelling; vernietiging van door kantonrechter ambtshalve ingesteld bewind; alsnog afwijzing van verzoek tot onder curatelestelling.
ME
Gerechtshof Den Haag 23-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:317
Betrokkene heeft een ernstig ongeluk gehad (zij zat toen in 4 HAVO). Sprake van beperkte neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel. Door haar zwakke persoonlijkheidsstructuur is zij erg beïnvloedbaar. Hof spreekt onderbewindstelling uit. Vermoeden dat ouders van betrokkene een bedrag van € 80.000, dat was uitgekeerd als voorschot op de letselschadeuitkering, voor persoonlijk gebruik hebben aangewend, en zorgverzekeraar doet onderzoek naar fraude door de ouders bij aanvraag van PGB tbv betrokkene.
ME
Hoge Raad 08-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:201
Hof ontslaat curatoren op verzoek van onder curatele gestelde (art. 1:385 lid 1 onder d BW). Curatoren (echtgenote en dochter) gaan in cassatie. A-G: Verstoorde vertrouwensrelatie niet zonder meer toereikende grond voor ontslag curator, indien wantrouwende houding van curandus jegens curator louter is ingegeven door zijn ziektebeeld. In dit geval houdt het wantrouwen echter ook verband met andere factoren. HR verwerpt het cassatieberoep met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
ME
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1425
Hof ontslaat curatoren op verzoek van onder curatele gestelde (art. 1:385 lid 1 onder d BW). Curatoren (echtgenote en dochter) gaan in cassatie. A-G: Verstoorde vertrouwensrelatie niet zonder meer toereikende grond voor ontslag curator, indien wantrouwende houding van curandus jegens curator louter is ingegeven door zijn ziektebeeld. In dit geval houdt het wantrouwen echter ook verband met andere factoren. HR verwerpt het cassatieberoep met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Curatele

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN