ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Spoedmaatregelen ter bescherming van mensen met belastingschulden
Vernietiging van uitspraak is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard
Parket bij de Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:120
A-G: de vernietiging heeft wel onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Vernietiging van een uitspraak en afwijzing van verzoeken hebben geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen.
Niet de goede partij gedagvaard
Rechtbank Oost-Brabant 04-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:610
Executiegeschil partneralimentatie. Afwijzing vordering opheffing beslag: de vrouw had niet alleen de man maar ook het LBIO moeten dagvaarden, nu het beslag niet is gelegd door de man zelf, maar door het LBIO.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Hoge Raad 08-03-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:312
Incident ex art. 418a Rv jo art. 234 Rv. Betreft verzoek van vrouw tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van Hofbeschikking waarin Rb-beschikking – en de daarin vastgestelde beëindiging van de alimentatie van vrouw – werd vernietigd. A-G: de vernietiging heeft onmiddellijke werking, ongeacht cassatieberoep. Geen tenuitvoerlegging nodig om hun daadwerkelijke gevolg te verkrijgen. HR: verzoek dient te worden afgewezen op de gronden uiteengezet in de conclusie van de A-G.
ALFPKI
Rechtbank Midden-Nederland 12-02-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:446
Rb: partijen hebben niet een overeenkomst gesloten over hoogte kinderalimentatie ivm vordering van vrouw op man, maar ongeclausuleerd afgezien van de bij wet verschuldigde kinderalimentatie. Die afspraak is nietig ogv van de wet. Geen toestemming verrekening vordering ivm onderwaarde echtelijke woning met kinderalimentatie: onaanvaardbaar omdat de kinderen dan tekort komen. Verzoek man hoofdverblijf jongste twee kinderen bij hem ivm te ontvangen kindgebonden budget. Afgewezen: risico op nog meer discussies over financiën.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 29-01-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:358
Kg opheffing derdenbeslag. In geschil is of ter zake de achterstand in partnerali. tussen pp een regeling tegen finale kwijting is getroffen. De aard van de kort gedingprocedure verzet zich er in beginsel tegen om te kunnen vaststellen of er al dan niet een ovk tussen partijen tot stand is gekomen en wat exact de inhoud van die ovk is. De voorzieningenrechter kan een ordemaatregel treffen maar geen definitief oordeel vellen met betrekking tot een mogelijk bestaande rechtsverhouding, hiervoor is bodemprocedure aangewezen.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:354
Executiegeschil omtrent achterstallige kinderalimentatie. Van de man mag verlangd worden dat hij op inzichtelijke wijze de kinderalimentatie heeft voldaan. De gevolgen van het nalaten daarvan komen voor zijn risico. De voorzieningenrechter mocht zich een oordeel vormen over de hoogte van de betalingsachterstand, mede nu de hoogte van de betalingsachterstand op een redelijk eenvoudige wijze was vast te stellen. Financiële noodtoestand is niet aangetoond.
ALFP
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:995
Verzoek schorsing beschikking ogv 223 Rv Art. 223 Rv. Man heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn draagkracht substantieel is verminderd, danwel door een lagere winst uit onderneming, danwel door meer uitgaven dan voorzien in de vorm van schulden. Man heeft niet aangetoond dat sprake is van een noodsituatie en daardoor ontbeert zijn vordering (spoedeisend) belang. Volgt afwijzing van het verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN