ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Dwangsommen wegens eigenmachtige verhuizing blijven verbeurd
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Ondanks weigering toestemming door Rb is moeder met kind verhuisd. Geen gevolg gegeven aan gebod terugverhuizing. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: Vzr heeft dwangsom terecht opgelegd.
Vrouw negeert uitspraken over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking (wisseling) hoofdverblijf
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Bij vernietiging beschikking zouden kinderen weer terug moeten verhuizen. Beter om te wachten tot in appel over hoofdzaak is beslist. In belang van de kinderen om verhuizingen en schoolwisselingen zoveel mogelijk te beperken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8909
Toewijzing van het verzoek om voorlopige voorziening, in die zin dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit worden geschorst voor de resterende duur van het bestreden besluit, althans totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak, met veroordeling van verweerder in de proceskosten.Verweerder maakt (voorlopig) niet aannemelijk dat sprake was een ernstig vermoeden van gevaar als bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod. Nader onderzoek kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs bijd...
Parket bij de Hoge Raad 11-10-2019

(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1038
1. Anders dan man stelt, kan niet gezegd worden dat de beslissing over de nevenvoorzieningen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard zou kunnen worden, omdat de echtscheidingsbeschikking niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. 2. Voor herstellen van band tussen het echtscheidingsverzoek en de verzochte nevenvoorzieningen zijn bijzondere omstandigheden vereist. I.c. niet aanwezig.
Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3846
lijfsdwang, beoordelingskader alimentatie in kort geding, afsprakenregeling
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Na weigering toestemming verhuizing door Rb is moeder met kind toch verhuisd. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de moeder diende terug te verhuizen, onder oplegging van dwangsom. De moeder is niet terug verhuisd. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: de voorzieningenrechter heeft de dwangsom terecht opgelegd nu de vrouw eigenmachtig heeft gehandeld en de beschikking met weigering toestemming naast zich neer heeft gelegd. Ook de kostenveroordeling in eerste aanleg blijft in stand.
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2795
Incident. Man verzoekt schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van vonnis van Rb waarin oa is bepaald dat op korte termijn de woning verkocht dient te worden. Man heeft in eerste aanleg geen CvA kunnen indienen. De man verblijft met de kinderen in de woning en heeft (nog) geen alternatief. De vrouw woont reeds elders. Haar belang is gelegen in het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Belangenafweging valt in voordeel van de man uit. Het hof schorst het vonnis.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN