ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw gaat na 3 jaar over tot executie van beschikking uit 2009
Rechtbank Overijssel 16-11-2018 (pub. 24-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4983
Misbruik van recht: nu partijen 3 jaar feitelijk uitvoering gaven aan alimentatie-advies van LBIO, mocht man erop vertrouwen dat gewijzigde onderhoudsverplichting was gaan gelden.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van (herroeping) adoptie?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
O.g.v. art. 1:232 BW en 1:230 BW heeft (herroeping van) een adoptie gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
Gebod tot medewerking aan verkoop woning in kort geding?
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3426
Hof Den Haag is van oordeel dat in kort geding geen gebod tot medewerking aan verkoop woning kan worden toegewezen, nu nog geen verdeling van de woning van partijen heeft plaatsgevonden.
Hof schorst toestemming verhuizing nadat moeder is verhuisd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-08-2018 (pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7642
Anders wordt verblijf van de kinderen in nieuwe woonplaats min of meer vaststaand feit. Behoud van de toestand zoals die voor de bestreden beschikking bestond totdat op hoger beroep is beslist.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4876
Verzoek om de uitvoerbaarheid bij voorraad verklaring te schorsen wordt door hof afgewezen.Geen sprake van juridische of feitelijke misslag. Na de beschikking zijn geen feiten of omstandigheden aan het licht gekomen die meebrengen dat door executie van de beschikking een noodtoestand ontstaat. Vrouw heeft in redelijkheid te respecteren belang om tot executie over te gaan. De kans van slagen van het beroep blijft in beginsel buiten beschouwing. Dus onvoldoende om enkel te verwijzen naar in het hoger beroep ingediende grieven.
FPOV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-12-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5423
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad in kort geding van door hof bij beschikking gewijzigd hoofdverblijf van kinderen. Afgewezen gebieds- en contactverbod.
ALFP
Rechtbank Overijssel 16-11-2018
(pub. 24-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4983
Nu partijen gedurende 3 jaar feitelijk uitvoering hebben gegeven aan door LBIO uitgebracht alimentatie-advies, mocht de man erop vertrouwen dat een gewijzigde onderhoudsverplichting was gaan gelden. Vrouw maakt misbruik van recht door tenuitvoerlegging van de beschikking van 2009 en de voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding tot schorsing daarvan. Indien de vrouw zich niet (meer) kan vinden in de gewijzigde onderhoudsverplichting, ligt het op haar weg om herziening van de kinder- en/of partneralimentatie te verzoeken.
FPKI
Rechtbank Limburg 27-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
Kind werd 2x geadopteerd. Herroeping 2-de adoptie zou zowel voor adoptiekind als adoptie-ouders verlossing betekenen. Herroeping adoptie in kennelijk belang verzoekster. Gevolg: situatie van vóór de tweede adoptie zal herleven. Kind krijgt geslachtsnaam die ze bij eerste adoptie kreeg. Op grond van art. 1:232 lid 3 BW juncto art. 1:230 lid 1 BW heeft de herroeping haar gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3426
Nog geen (gelasting van de wijze van) verdeling van woning van partijen. Beslissing om onvoorwaardelijk en onherroepelijk medewerking te verlenen aan verkoop (en dus levering) van de woning is een verdelingshandeling. Kort geding leent zich in beginsel niet voor gelasten van verdeling ex art. 3:185 BW. Voor een verdeling is een bodemprocedure de geëigende weg. Toewijzing van verzoek schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, nu sprake is van een juridische misslag. Hof vult grondslag aan ogv art. 25 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN