ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan moeder worden verplicht om mee te werken aan NIFP-onderzoek?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Doel van NIFP-onderzoek is om (on) mogelijkheden van opvoeders in kaart te brengen en contactherstel tussen kind en vader te onderzoeken en evt. te begeleiden. Dit valt onder toepassingsgebied van schriftelijke aanwijzing.
De GI laat het afweten
Rechtbank Limburg 08-07-2019 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8173
Gezien fouten van GI in OTS, vele wisselingen jeugdbeschermers, datalekken en opzegging pleegzorgovk zonder beslissing UHP, is vertrouwen van belanghebbenden in GI ernstig geschaad. Vervanging GI met proceskostenveroordeling.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 02-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6306
Geen ondersteuning in de praktijk; niet op zitting. Kinderrechter heft ondertoezichtstelling op, omdat - ondanks noodzaak daartoe - geen zicht bestaat op verantwoorde hulpverlening door de GI, die is afgestemd op behoefte kind.
Ambtshalve ondertoezichtstelling kind wegens ontbreken verzoek Raad voor de Kinderbescherming
Rechtbank Midden-Nederland 20-06-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3527
Door art. 1:255 lid 5 BW analoog toe te passen, kan kind ambtshalve onder toezicht worden gesteld. RvdK heeft dat namelijk niet verzocht, maar het is wel nodig gezien ontwikkelingsbedreiging. Moeder stemt in.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019

(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Schriftelijke aanwijzing GI dat moeder in kader van contactherstel tussen kind en vader dient mee te werken aan NIFP-onderzoek. Moeder gaat in appel van afwijzing vervallenverklaring aanwijzing. Hof: doel van NIFP-onderzoek is om (on) mogelijkheden van opvoeders in kaart te brengen en contactherstel tussen kind en vader te onderzoeken en evt. te begeleiden. Rb niet getreden buiten toepassingsgebied van art. 1:263 lid 3 BW en art. 1:264 BW. Geen doorbreking appelverbod ex art. 807 Rv.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3358
het hof verklaart zich onbevoegd, gewone verblijfplaats van de kinderen is in Australië
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Als informant opgeroepen GI verzoekt ter zitting om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter die elkaar al 3 jaar niet meer hebben gezien. Hof willigt beide verzoeken in tussenbeschikking in en draagt moeder op onvoorwaardelijk haar medewerking te verlenen. Zaak zal over half jaar opnieuw bekeken worden, na verslag GI.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7056
Kinderen, die bij vader woonden, zijn -ook volgens ouders- terecht uithuisgeplaatst. Moeder wil plaatsing bij haar. Gedragsproblemen kinderen en grote zorgen over persoonlijk functioneren moeder staan dat niet toe. Verzoek moeder tot uitbreiding zorgregeling in deze procedure niet mogelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN