ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitblijven kindgesprek leidt tot schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2019 (pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2864
Doordat moeder voorwaarden bleef stellen aan kindgesprek, kwam doel OTS in gevaar. Rb: aanwezigheid van vertrouwenspersoon bij kindgesprek volgt niet uit Jeugdwet. Toestemming GI om met kind alleen te praten.
Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Ook GI kan vervangende toestemming paspoort verzoeken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-04-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2449
Belangrijk voor minderjarige om in te voegen in het gezinshuis, niet buitengesloten te worden en gelijk te worden behandeld met de andere kinderen. Toestemming voor vakantie in Spanje met het gezinshuis.
Rb schept ruimte voor snelle stopzetting zorgregeling op verzoek GI
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5060
Op verzoek van GI via verzoek voorlopige voorziening ex 223 Rv stopt de Rb met onmiddellijke ingang een zorgregeling wegens zwaarwegende belangen van de minderjarigen en risico op eerwraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2413
Verlenging ondertoezichtstelling, nog geen hulp van de grond gekomen, ouders verzetten zich tegen hulp. Ook geen verkorting van de duur van de ondertoezichtstelling.
Rechtbank Midden-Nederland 12-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3183
GI geeft een schriftelijke aanwijzing met daarin een (tijdelijke) omgangsregeling tussen vader en minderjarige. Overweging uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Midden-Nederland 02-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3178
Derde tussenbeschikking. Het is nog niet gelukt om de minderjarige op een school geplaatst te krijgen. Wel ligt er inmiddels een aanmelding voor een 3-milieus voorziening en een aanmelding voor een reguliere school. Ouders, GI, advocaat en schooldirecteur worden opnieuw opgeroepen voor een zitting om de impasse (het langdurige niet naar school gaan van de minderjarige) te doorbreken. Zie ook: Rb Midden-Nederland 07-03-2019 en 18-04-2019.ECLI:NL:RBMNE:2019:1124 ECLI:NL:RBMNE:2019:2032
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2354
bekrachtiging ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-06-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3091
Ondertoezichtstelling. Artikel 4.2.2, lid 1, Besluit Jeugdwet. Een snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Bij de kinderrechter is niet bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Betreurd wordt dat de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant (GI) niet op de zitting is verschenen om daarover een toelichting te geven. Om op korte termijn te kunnen toetsen of er daadwerkelijk snel uitvoering wordt gegeven aan de ondertoezichtstelling en de wettelijke termijnen door de G...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN