ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kind zegt naar school te willen maar gaat - ondanks hulpverlening - niet. Kinderrechter betrekt leerplichtambtenaar in procedure
Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1124
De kinderrechter vindt het onbegrijpelijk dat instanties en leerplichtambtenaar er niet in slagen om kind - conform zijn wens - naar school te laten gaan. Leerplichtambtenaar uitgenodigd op eerstvolgende zitting
Moeder verzoekt OTS maar slaat noodzakelijk station (de mediator) over: niet-ontvankelijk
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019 (pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Moeder bevoegd om verzoek OTS te doen, maar is daarin niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan is aan voorwaarde ex art. 1:255 lid 2 BW: advies Veilig Thuis om eerst met vader naar mediator niet opgevolgd.
Hoewel GI fout op fout stapelt, toch verlenging OTS: kinderen in ontwikkeling bedreigd
Rechtbank Midden-Nederland 21-02-2019 (pub. 14-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1015
Geen vaste gezinsvoogd; onvoldoende gewerkt aan gestelde doelen; nauwelijks zicht op kinderen; enkel telefonisch contact; verlengingsverzoek niet vooraf besproken; GI vindt verlenging eigenlijk niet nodig, enz.
Steeds vaker OTS bij kinderen met gescheiden ouders
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10196
Voorlopige ots en (spoed)muhp (art. 20 Brussel IIbis). NL rechter rechtsmacht? Beantwoorden naar situatie t.t.v. indienen inleidende verzoeken. Niet bestreden dat toen sprake van spoedeisende situatie. Ook voldaan aan overige vereisten art. 20 Brussel IIbis. Tegen voorlopige ots (art. 1:257 BW) staat geen appel open (art. 807 Rv), dus niet-ontvankelijk. T.t.v. spoed muhp was moeder in verzekering gesteld en vader niet bereikbaar, zodat voldaan aan wettelijke vereisten (art. 800 lid 3 Rv jo 1:265b lid 1 BW).
JE
Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1124
oproepen leerplichtambtenaar voor volgende zitting. Minderjarige gaat al geruime tijd niet naar school ondanks inspanningen vanuit de GI en ouders.
FPJE
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Niet ontvankelijkheidsverklaring van de moeder in haar verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling. De moeder heeft niet voldaan aan de voorwaarde gesteld in artikel 1:255, lid 2 BW. Veilig Thuis heeft de moeder het advies gegeven met de vader de hulp van een mediator in te schakelen. De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) is niet bekend met de zaak en de zaak is niet besproken aan de zogenaamde beschermtafel. Ter zitting ziet de Raad geen redenen voor een beschermingsonderzoek. Ten overvloede wordt overwogen dat ook de gron...
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:999
Uithuisplaatsing. Ondertoezichtstelling. OTS en UHP verlengen noodzakelijk in belang van hulpverlening van bijna meerderjarig kind.
JE
Gerechtshof Amsterdam 05-03-2019
(pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:727
ondertoezichtstelling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN