ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vervangende toestemming voor vaccinatie: welk toetsingskader geldt bij ondertoezichtstelling?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
Hoewel sprake is van OTS geldt niet het noodzakelijkheidscriterium van art. 1:265h BW maar of het in het belang van het kind wenselijk is (art. 1:253a BW). Ouders zouden anders nieuwe procedure moeten voeren.
Is GI bevoegd om (vervangende) toestemming voor vakantie te geven?
Rechtbank Midden-Nederland 30-09-2019 (pub. 05-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4741
Na een verleende machtiging uithuisplaatsing is geen toestemming van de ouders nodig voor een vakantie van het pleeggezin. De GI is bevoegd om deze binnen de grenzen van de machtiging tot uithuisplaatsing geven.
Geschillenregeling OTS niet bedoeld voor omgangsgeschillen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-10-2019 (pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4657
Daarvoor bestaat de schriftelijke aanwijzing ex art. 1:265f BW (dus niet art. 1:262b BW). In geval de GI geen beslissing neemt, kan de ouder dit als een fictieve weigering van de GI aan de kinderrechter voorleggen.
Geen gezinsvoogd meer te vinden voor uitvoering ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-10-2019 (pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4616
GI heeft nog steeds geen gezinsmanager beschikbaar; daar is ook geen zicht op. OTS weer voor 3 maanden toegewezen. Als dan nog geen gezinsmanager beschikbaar is, dient GI in overweging te nemen om verzoek in te trekken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9641
Ondertoezichtstelling van kind 1 wordt per heden beëindigd. Uithuisplaatsing van kind 2 en 3 wordt verlengd. Hof acht thuisplaatsing van deze kinderen die al 3,5 jaar bij pleegmoeders wonen op termijn echter niet uitgesloten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9401
Ondertoezichtstelling wordt niet verlengd. Gestelde doelen worden niet bereikt door problematiek en persoonlijkheid vader. Moeder heeft zich jarenlang intensief ingezet.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019

(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
Vervangende toestemming voor medische behandeling kinderen (vaccinatie) verleend. Toetsingskader is in casu artikel 1:253a BW en niet 1:265h BW.
Rechtbank Limburg 09-07-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10111
Afwijzing verlenging ondertoezichtstelling en afwijzing verlenging machtiging tot uithuisplaatsing van drieling van circa 1 jaar oud, alle doelen behaald die door de GI aan een thuisplaatsing als voorwaarden zijn gesteld, ouders maken in paar maanden enorme sprongen vooruit binnen zeer beperkte omgang van 2 uur per week, aanvaardbare termijn niet verstreken.
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3990
Ondertoezichtstelling, verzoek om een deskundige te benoemen op de voet van artikel 810a lid 2 Rv afgewezen, niet-ontvankelijk in verzoek tot vervanging GI.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN