ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen OTS: ouders werken mee aan hulpverlening
Een wetswijziging van de ondertoezichtstelling heeft het moeilijker gemaakt kinderen te vrijwaren van geweld en verwaarlozing, schrijft Ido Weijers. ‘Herstel deze weeffout’
Praten met de jeugdzorgwerker
Rechtbank Den Haag 02-01-2019 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:19
Dat vader niet wil overleggen met jeugdbeschermer en zich daarom niet aan schriftelijke aanwijzing wil houden, is onvoldoende reden voor schorsing van de aanwijzing.
Rechtbank Gelderland 21-09-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5704
Vader blokkeert contact tussen kinderen en GI. Rb: inherent aan functie van jeugdzorgwerker dat hij binnen de grenzen van de OTS ook met de kinderen mag praten. Voor zover nodig geeft rechter toestemming.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Noord-Nederland 20-11-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5462
De ouders zijn al geruime tijd geleden gescheiden toen de kinderen nog klein waren. Sindsdien groeien de kinderen op met twee strijdende ouders en lijken zij de hoop op te geven dat de situatie nog zal verbeteren. Beide ouders leggen alle verantwoordelijkheid feitelijk buiten zichzelf en bij de ander en als dat niet lukt, dan bij de GI.De kinderrechter legt na een opmerkelijk verlopen zitting onverbloemd uit wat er anders moet. Zowel aan vader, als moeder als GI.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:51
UithuisplaatsingGesloten uithuisplaatsingOndertoezichtstelling1. Ter zitting gedane verzoek tot vernietiging van de ondertoezichtstelling: geen hoger beroep tegen ingesteld -> niet-ontvankelijk.2. Verzoek vernietiging machtiging gesloten plaatsing: hoger beroep te laat ingesteld -> Niet-ontvankelijk 3. Verzoek vernietiging machtiging uithuisplaatsing -> afgewezen. Ernstige zorgen. Minderjarige nu in open setting, komt voorzichtig tot vooruitgang. Therapie noodzakelijk. Kan niet vanuit thuissituatie. Vader in verleden gee...
JE
Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6487
Voor inzet van video-interactiebegeleiding in het pleeggezin is tijdens een ondertoezichtstelling geen toestemming van de ouders nodig. Artikel 7.3.4. Jeugdwet.
JE
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4457
Geen gronden voor ondertoezichtstelling.
JE
Rechtbank Den Haag 02-01-2019
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:19
Verzoek schorsing werking schriftelijke aanwijzing. Verwijzing HR 14 december 2018 ECLI:NL:HR:2018:2321. Volgens HR dient kinderrechter in algemeen niet te beslissen op verzoek tot schorsing werking SA zonder horen belanghebbenden. Afwijking mogelijk o.g.v. spoedeisendheid schorsingsverzoek. Uit verzoek blijken zulke feiten/omstandigheden niet. Dat vader niet wil overleggen met jeugdbeschermer en zich daarom niet aan SA wil houden, is onvoldoende reden om verzoek vervallenverklaring SA schorsend te laten werken. Afwijzing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN