ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verlenging OTS ondanks dat GI niet adequaat heeft gehandeld - GI moet vertrouwensband opbouwen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2019 (pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2276
Sinds OTS is GI niet/nauwelijks betrokken geweest. Door langdurige afwezigheid gezinsmanager is er een jaar niets gebeurd. Dit vormt strijdpunt met ouders. Verlenging OTS; GI moet vertrouwensband opbouwen.
Huiselijk geweld, spanning echtscheiding, eergerelateerde dreiging: ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1735
Anders dan rb is hof van oordeel dat er meer dan voldoende reden is om verzoek OTS toe te wijzen. Kinderen hebben al teveel meegemaakt; ernstige ontwikkelingsbedreiging. Situatie verergerd sinds eerste aanleg.
Ondanks speciale plaats leerplichtambtenaar in OTS-procedure gaat kind niet naar school
Rechtbank Midden-Nederland 18-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2032
Leerplichtambtenaar, passend onderwijs, én schooldirecteur worden opnieuw opgeroepen voor zitting om impasse (het langdurige niet naar school gaan van de minderjarige) te doorbreken. Verlenging OTS.
Vader krijgt niet het volledige GI-dossier: verkeerde route bewandeld
Rechtbank Gelderland 15-01-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1774
Vader niet-ontvankelijk in verzoek dat GI hem volledige dossier moet geven. Na gevolgde klachtprocedure schrijven Jeugdwet/AVG voor dat rechter binnen zes weken wordt aangezocht. Niet gedaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1911
verlenging ondertoezichtstelling na rapportage bijzondere curator
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1905
Hof bekrachtigt vervangende toestemming medische behandeling van minderjarigen ex artikel 1:265h BW, onder meer met verwijzing naar eigen overwegingen in beschikking van november 2018 waarin verlenging ondertoezichtstelling van dezelfde minderjarigen bekrachtigd is.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2019

(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2276
Sinds de verlening van de ondertoezichtstelling op 25 mei 2018 en tot december 2018 is de GI niet betrokken geweest en ook sinds december 2018 is de GI nauwelijks betrokken geweest. Door de langdurige afwezigheid van een gezinsmanager is er het afgelopen jaar niets gebeurd met betrekking tot het wegnemen van de zorgen over de minderjarigen. De afwezigheid van een gezinsmanager lijkt daarbij een zelfstandige belemmerende factor te zijn geworden in deze zaak, omdat het onderwerp is geworden van een strijd tussen de ouders en de GI.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-05-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4090
Ondertoezichtstelling. Zeer verstoorde schoolgang van de kinderen. Ouders houden de hulpverlening uiteindelijk steeds weer af. Zowel van de rechtbank als van het hof hebben de ouders de kans gekregen om te laten zien dat zij de hulp wel accepteren. Dit blijkt niet het geval. Verzoek van de raad tot een ondertoezichtstelling wordt toegewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN