ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Goudenhanddrukstamrecht

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 13-02-2019
(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1254
Erflater heeft bij de liquidatie van zijn BV het bij die BV bedongen stamrecht afgekocht. Op dat moment had de stamrechtaanspraak een waarde van € 197.538. Bij de afkoop is met toepassing van artikel 39f, lid 3, Wet LB (tekst 2014) een bedrag van € 158.030 (80% van € 197.538) aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De ter zake van de afkoop van het stamrecht af te dragen loonheffing ad € 81.728 is ten behoeve van de BV voldaan door erflater uit privémiddelen. Zowel het nettobedrag van de stamrechtuitkering als het bedr...
Gerechtshof Amsterdam 31-01-2019
(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:519
Loonheffingen, afkoop van een stamrecht. Onder de omstandigheden van dit geval, waarbij belanghebbende het geld feitelijk aan de DGA heeft overgemaakt zonder daartegenover staande vergoeding en zonder dat zij wist of en zo ja wanneer het zou worden terugbetaald, vormt het ter beschikking stellen van het geld aan de DGA een belaste afkoop van het stamrecht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-02-2018

(pub. 14-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1315
Verdeling stamrecht. Beoordeling verknochtheid adhv HR 24 juni 2016.ECLI:NL:HR:2016:1293 Geschil over vraag waarop de stamrechtaanspraken betrekking hebben: vervanging inkomen of ook opbouw pensioenaanspraken? Hof: beide. Lineaire verdeling. Vrouw stelt dat man na peildatum via stamrecht-bv aandelen in andere B.V. heeft verworven, waardoor niet langer sprake is v verknochtheid. Hof: niet gebleken dat afgestorte gelden geheel zijn aangewend voor aankoop aandelen. Beleggingsvrijheid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Goudenhanddrukstamrecht
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Voor goudenhanddrukstamrechten geldt dat deze in het kader van de vermogensverdeling of verrekening als regulier vermogensbestanddeel worden gezien.

Goudenhanddrukstamrecht

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN