ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen beëindiging gezag van niet-verzorgende ouder
Gerechtshof Den Haag 27-02-2019 (pub. 08-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:501
Kinderen uit huis geplaatst bij vader. Perspectief niet bij moeder, maar daardoor niet zonder meer beëindiging van haar gezag. Uitvoerige beschouwing over gezagsbeëindiging ex art. 1:266 BW in r.o. 5.6.1 t/m 5.6.4.
Toetsing aan Kinderrechtenverdrag: houdt GI rekening met culturele achtergrond?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3994
Kinderen van Somalische ouders uit huis geplaatst. Hof: GI en ouders moeten komen tot plan van aanpak zodat kinderen meer betrokken worden bij (cultuur) van ouders en onderling meer contact hebben.
Rechter geeft ouders fikse schrobbering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-07-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5388
Afwijzing verzoek tot beëindiging gezag vader over kind, nu ontwikkelingsbedreiging daarmee niet wordt afgewend. Kind zal geconfronteerd blijven met strijd tussen ouders, nu ze nog meer kinderen hebben.
Beëindiging gezag pas na geboorte
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-05-2018 (pub. 30-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4587
Gezagsbeëindigende maatregel ogv art. 1:266 BW. Gezag kan pas worden beëindigd vanaf de datum van geboorte van de minderjarige, nu pas vanaf dat moment sprake kan zijn van uitoefening van het gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:996
Beëindiging ouderlijk gezag. Kinderen hebben speciale zorg nodig die de ouders niet kunnen bieden. Kinderen kunnen niet langer in onzekerheid blijven over hun verblijf.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:991
1:266 BW; Beëindiging gezag; uit het door het hof gelaste deskundigenonderzoek blijkt dat een verhuizing van de minderjarige naar Polen (naar een pleeggezin) niet in zijn belang is; het hof volgt dit advies.
FPJE
Gerechtshof Amsterdam 26-02-2019
(pub. 11-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:712
1:253q lid 5 BW, 810a lid 2 RvAfwijzing verzoek moeder tot herstel in het ouderlijk gezag na opheffing ondercuratelestelling. Herstel in het gezag is niet in belang van de minderjarige. Afwijzing verzoek moeder tot contra-expertise ex art. 810a lid 2 Rv. Bij onderhavig verzoek tot herstel in het gezag gaat het om een door de ouder zelf te initiëren verzoek waaraan geen deskundigenonderzoek ten grondslag ligt. Van een contra-expertise aan de zijde van de ouder kan aldus geen sprake zijn.
JE
Gerechtshof Den Haag 27-02-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:501
Afwijzing verzoek tot gezagsbeëindiging ex art. 1:266 BW. Dat perspectief niet bij de niet-verzorgende ouder ligt betekent niet zonder meer dat het gezag van die ouder beëindigd moet worden. Geen ontwikkelingsbedreiging. Hof geeft in r.o. 5.6.1 t/m 5.6.4 uitvoerige beschouwing over gezagsbeëindiging ex art. 1:266 BW, mede in licht van art. 8 EVRM. Hof neemt mening van de minderjarigen (die niet willen dat moeder nog beslissingen neemt) als zwaarwegend mee maar dit kan in deze procedure niet doorslaggevend zijn.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsbeëindigende maatregel 1:266 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN