ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Toetsing aan Kinderrechtenverdrag: houdt GI rekening met culturele achtergrond?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3994
Kinderen van Somalische ouders uit huis geplaatst. Hof: GI en ouders moeten komen tot plan van aanpak zodat kinderen meer betrokken worden bij (cultuur) van ouders en onderling meer contact hebben.
Rechter geeft ouders fikse schrobbering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-07-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5388
Afwijzing verzoek tot beëindiging gezag vader over kind, nu ontwikkelingsbedreiging daarmee niet wordt afgewend. Kind zal geconfronteerd blijven met strijd tussen ouders, nu ze nog meer kinderen hebben.
Beëindiging gezag pas na geboorte
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-05-2018 (pub. 30-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4587
Gezagsbeëindigende maatregel ogv art. 1:266 BW. Gezag kan pas worden beëindigd vanaf de datum van geboorte van de minderjarige, nu pas vanaf dat moment sprake kan zijn van uitoefening van het gezag.
Gezagsbeëindigende maatregel zonder uithuisplaatsing
Gerechtshof Amsterdam 24-04-2018 (pub. 01-05-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1469
Maatregel tot beëindiging gezag van één van de ouders kan ook worden uitgesproken als geen sprake is uithuisplaatsing en andere ouder kan verzoeken het gezamenlijk gezag te beëindigen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11198
Beëindiging gezag moeder. Ernstig overschrijdend gedrag moeder leidt tot misbruik gezag en einde gezag.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5307
Gezag. Beëindiging ouderlijk gezag. Perspectief van de kinderen ligt niet bij de moeder. Aanvaardbare termijn is verstreken.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10925
Beëindiging gezag. De kinderen zijn door de thuissituatie ernstig beschadigd in hun ontwikkeling. Zij voelen zich niet veilig bij de moeder. Dit is niet alleen aan de vader te wijten omdat het de taak van beide ouders is om de kinderen te beschermen. Het Hof herhaalt zijn oordelen uit december 2017 en april 2018 dat terugplaatsing van de kinderen bij de moeder niet in hun belang is.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 07-08-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5096
Beëindiging eenhoofdig gezag vader zonder OTS. Minderjarige functioneert op 2-jarig niveau. Verblijft met toestemming vader sinds zijn 6e in pleeggezin. Omdat vader niet bereikbaar of beschikbaar is en niet in staat is gebleken blijvend minderjarige op te voeden en te verzorgen, wordt minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. Rb beoordeelt eerst de vraag of gezag formeel-juridisch kan worden beëindigd zonder OTS. Pleegouders willen voogdij niet i.v.m. complexiteit. Gezag wordt beëindigd en voogdij bij GI.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsbeëindigende maatregel 1:266 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN