ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
1:257 BW Voorlopige OTS

meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10196
Voorlopige ots en (spoed)muhp (art. 20 Brussel IIbis). NL rechter rechtsmacht? Beantwoorden naar situatie t.t.v. indienen inleidende verzoeken. Niet bestreden dat toen sprake van spoedeisende situatie. Ook voldaan aan overige vereisten art. 20 Brussel IIbis. Tegen voorlopige ots (art. 1:257 BW) staat geen appel open (art. 807 Rv), dus niet-ontvankelijk. T.t.v. spoed muhp was moeder in verzekering gesteld en vader niet bereikbaar, zodat voldaan aan wettelijke vereisten (art. 800 lid 3 Rv jo 1:265b lid 1 BW).
JE
Rechtbank Oost-Brabant 03-08-2018
(pub. 09-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3942
Herroeping voorlopige ondertoezichtstelling. Begrip "gewone verblijfplaats" minderjarige. Op grond van feiten en omstandigheden die niet kenbaar waren op het moment dat een voorlopige ondertoezichtstelling is uitgesproken, herroept de kinderrechter die beslissing en acht zich onbevoegd omdat de minderjarige zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft.
JE
Rechtbank Den Haag 09-10-2017
(pub. 30-10-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:12107
Voorlopige ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing
JE
Rechtbank Oost-Brabant 19-03-2015
(pub. 20-03-2015), ECLI:NL:RBOBR:2015:1490
Bekrachtiging beschikking voorlopige ondertoezichtstelling en plaatsing. Verlenging plaatsing in pleeggezin of accommodatie jeugdhulpaanbieder voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling. Verzoek van moeder een contactregeling vast te stellen wordt afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:257 BW Voorlopige OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN