ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe worden kosten vastgesteld van niet door rechter benoemde vereffenaar?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Ogv Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2017 in dat geval geen vergoeding. Werkzaamheden grotendeels daarvóór verricht. Vereffeningskosten vastgesteld op € 16.516,50 (nalatenschap gering).
Hoedanigheid executeur moet blijken uit dagvaarding
Rechtbank Limburg 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk in vordering. Niet duidelijk of zij vordering heeft ingesteld als executeur of als erfgename. Strenge eisen aan duidelijkheid exploot, m.n. identiteit en hoedanigheid eiser.
Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Vereffening nalatenschap. Kosten van niet door rechter benoemde vereffenaar. Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter van 12 december 2017. Overgangsperiode. Grootste deel van de werkzaamheden verricht vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde Handleiding 2017.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1587
Advocaatkosten die executeur in ontslagprocedure heeft gemaakt moeten voor zijn rekening blijven. Uit de onherroepelijke beschikking van de kantonrechter blijkt dat executeur zijn taak als executeur heeft miskend, zijn bevoegdheden heeft overschreden en het belang van appellant als erfgenaam niet heeft gediend.
ER
Rechtbank Den Haag 27-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:887
Vervolg ECLI:NL:RBDHA:2018:6824.Aansprakelijkheid testamentair bewindvoerders? Aansprakelijkheid Staat op grond van tekortschietend toezicht kantonrechter?
ER
Gerechtshof Den Haag 06-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:403
Enkele feit dat appellant in zijn hoedanigheid als executeur zonder medeweten van de andere erfgenamen een bedrag van € 250.000,- aan zichzelf heeft overgemaakt levert een gewichtige reden voor ontslag op. De door appellant aangevoerde reden voor deze overmaking biedt geenszins een rechtvaardiging voor zijn handelen.
ER
Rechtbank Limburg 05-02-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1090
De door verzoeker gestelde twijfels, vrees en meningen over de executeur zijn te algemeen en onvoldoende onderbouwd om de executeur te ontslaan of te schorsen op grond van gewichtige redenen. Omdat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het ontslag van de executeur zal dit toch worden verleend ex art. 4:149 lid 1 sub f en lid 2 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN