ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Executeur-testamentair verduistert grote geldbedragen uit nalatenschap
Hoge Raad 02-07-2019 (pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv een deelgenoot. Daarbij wordt aangenomen dat zij één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap instelde.
Wat valt onder het beheer van de nalatenschap door de executeur?
Rechtbank Den Haag 05-06-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5799
Voor bevoegdheden executeur tot beheer kan aansluiting worden gezocht bij art. 3:170 lid 2 BW. Executeur heeft verbouwing woning niet bevoegdelijk doen verrichten, dus kosten niet tlv nalatenschap.
Vereffenaar niet verantwoordelijk voor boedelperikelen vóór benoeming
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 (zaaknr. C/05/344156 KL RK 18-157, ECLI:NL:TNORARL:2019:29, pub. 14-06-2019)
Het behoort niet tot de taak van de vereffenaar om achter zaken aan te gaan die voorafgaand aan de benoeming mogelijkerwijs aan de boedel zijn onttrokken. Klacht tegen kandidaat-notaris (vereffenaar) ongegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 29-03-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2824
Kort geding. Geschil tussen erven en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. Vorderingen afgewezen.
Rechtbank Amsterdam 25-04-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3827
Verzoek opheffen testamentair bewind. Enkele intreden meerderjarigheid niet voldoende. Aangetoond moet worden dat bewind geen goede zin meer heeft (vgl. F.W.J.M. Schols, preadvies KNB 2004, p. 39) of zelfs als vexatoir moet worden beschouwd (Tweede NvW, nr. 9, p. 21, Parl. Gesch. BW Inv. Boek 4 2003, p. 2147). art. 4:178 lid 2 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5059
Geen grond voor matiging loon testamentair bewindvoerder.
Hoge Raad 02-07-2019

(pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv A. HR: de verdediging moet zich ervan bewust zijn geweest dat A niet louter voor zichzelf procedeerde. Daarom moet het ervoor worden gehouden dat A in haar hoedanigheid van deelgenoot in de gemeenschap gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot het instellen van één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap. HR verbetert toewijzing vordering benadeelde partij en de opgelegde schadevergoedingsmaatregel.
Rechtbank Den Haag 05-06-2019

(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5799
Executeur bevoegd tot beheer van de goederen van de nalatenschap. Voor de aan het beheer te ontlenen bevoegdheden kan aansluiting worden gezocht bij art. 3:170 lid 2 BW (zie HR 21-11-2008, ECLI:NL:HR:2008:BD5985 ). Verbouwing woning heeft executeur niet bevoegdelijk doen verrichten, zodat deze kosten niet ten laste van de nalatenschap mogen worden gebracht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN