ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
Notaris is bewindvoerder van tot nalatenschap behorende woning
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Hof: zodanig verband, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klachten ongegrond c.q. klager niet ontvankelijk.
Taak kantonrechter bij vereffening nalatenschap
Aanwijzingsvraag vereffenaar nalatenschap (Marco Rijsdijk 26-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Parket bij de Hoge Raad 09-11-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1276
Verzet van erfgenaam tegen uitdelingslijst vereffenaar nalatenschap is door kantonrechter afgewezen. Welk rechtsmiddel staat open?
ERFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Wat betreft de vereffening van een nalatenschap bepaalt art. 4:218 lid 5 BW dat bij het opmaken van de uitdelingslijst en het verzet daartegen “de dienaangaande in de Faillissementswet voorkomende voorschriften zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing” vinden. Kantonrechter heeft verzet tegen uitdelingslijst vereffenaar ongegrond verklaard. Beroep bij hof niet mogelijk. Beroep in cassatie kan wel worden ingesteld (art. 187 lid 1 Fw).
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Notaris wordt benoemd als bewindvoerder van tot de nalatenschap behorende, in Spanje gelegen woning. Een van de erfgenamen dient klacht tegen notaris in bij de kamer voor het notariaat wegens de wijze van bewindvoering. Hof: handelwijze notaris in hoedanigheid van bewindvoerder houdt zodanig verband met gedragsniveau dat van notaris mag worden verwacht, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klacht I is ongegrond en in klacht II is klager niet ontvankelijk.
ERKI
Rechtbank Midden-Nederland 07-09-2018
(pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5208
Naast het bewind op grond van art. 1:253i lid 4 sub c BW is er sprake van testamentair bewind zoals geregeld in art. 4:153 e.v. BW. Benoeming bijzondere curator ivm tegenstrijdige belangen rondom minderjarige.
ER
Rechtbank Rotterdam 08-11-2018
(pub. 20-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9083
Art. 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening van nalatenschappen. De kantonrechter is er echter niet om voorlichting in het algemeen te geven of de vereffenaar te adviseren over de (wijze van) de uitoefening van haar taak als vereffenaar. De vraag of vereffenaar kan overgaan tot het uitkeren van een deel van de nalatenschap aan de legataris leent zich niet voor beantwoording door de kantonrechter.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN