ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erfgenamen wisselen van rol in procedure; niet toegestaan
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Lastgeving optreden namens executeur. Procespartij mag in beginsel niet van hoedanigheid wisselen. Eisers procederen in hoedanigheid van erfgenamen, en dat is andere dan die van executeur.
Looptijd van testamentair bewind kan niet bij overeenkomst worden verlengd
Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3946
De bij uiterste wil bepaalde looptijd van bewind kan alleen worden gewijzigd door uiterste wil te herroepen en niet door sluiten van overeenkomst van erflaatster (namens haar minderjarige kinderen) met beoogd bewindvoerder.
Executeur-testamentair verduistert grote geldbedragen uit nalatenschap
Hoge Raad 02-07-2019 (pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv een deelgenoot. Daarbij wordt aangenomen dat zij één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap instelde.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 04-09-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Eisers mochten op later moment in procedure nog een last overleggen volgens welke zij gerechtigd zijn om namens de executeur te procederen. Een procespartij mag echter in beginsel niet van hoedanigheid wisselen (vgl. HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8483, rov. 3.13 ECLI:NL:HR:2004:AN8483 ). Met name in gevallen waarin uitdrukkelijk in hoedanigheid moet worden opgetreden is dit een strikte regel. Eisers procederen in de hoedanigheid van erfgenamen. Dat is een andere hoedanigheid dan die van executeur.
Rechtbank Midden-Nederland 25-07-2019
(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3252
Verzoek benoeming vereffenaar door schuldeiser van een van de erfgenamen. Ingevolge art. 4:204 lid 1 sub c BW kan rechtbank, indien nalatenschap niet onder voorrecht boedelbeschrijving is aanvaard, vereffenaar benoemen op verzoek van een of meer andere schuldeisers van een erfgenaam, wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad. Omdat er geen schulden van de nalatenschap meer zijn, zou de vereffenaar geen taak hebben. Afwijzing verzoek.
Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019

(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3946
De bij uiterste wil bepaalde looptijd van bewind kan alleen worden gewijzigd door uiterste wil te herroepen en niet door sluiten van overeenkomst. Ingevolge art. 4:153 lid 1 BW kan erflater bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen. In art. 4:177 lid 1 BW is bepaald dat bewind eindigt door verstrijken termijn waarvoor het werd ingesteld. Op grond van art. 4:42 lid 3 BW kan uiterste wilsbeschikking alleen bij uiterste wil en door erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen.
Rechtbank Limburg 12-08-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7492
Vaststelling loon vereffenaar (art. 4:206 lid 3 BW). Gelet op kennis en ervaring vereffenaar, die als faillissementscurator veel grote faillissementen heeft afgewikkeld, omvang van diens kantoor en aldaar aanwezige know how ontgaat kantonrechter de noodzaak om fiscalist in te schakelen. Verder valt niet in te zien op grond waarvan dossier- c.q. kantooroverleg van professionele vereffenaar omgeslagen moet worden over nalatenschapsboedel.
Rechtbank Limburg 21-05-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4849
Erflater heeft zijn echtgenote (moeder) benoemd tot executeur en (afwikkelings)bewindvoerder van zijn nalatenschap. Moeder heeft na overlijden erflater in 2013 volmacht verleend aan kinderen om haar zowel samen als ieder afzonderlijk te vertegenwoordigen ter zake het beheer, de beschikking en de vereffening van de nalatenschap en de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap waartoe erflater gerechtigd was. In 2017 is volmacht ingetrokken. Heeft moeder als executeur haar wettelijke taken verzaakt?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN