ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-10-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3968
Machtiging te gelde maken woning kan ook in kort geding worden verleend. Wens vrouw om uit onverdeeldheid te raken echter geen gewichtige reden. Daarvoor is art. 3:185 BW (verdelingsvordering). Geen reëel executiegevaar.
Dwangsommen wegens eigenmachtige verhuizing blijven verbeurd
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Ondanks weigering toestemming door Rb is moeder met kind verhuisd. Geen gevolg gegeven aan gebod terugverhuizing. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: Vzr heeft dwangsom terecht opgelegd.
Ouders vragen vrij van school in civiel kort geding
Rechtbank Noord-Nederland 14-10-2019 (pub. 23-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4358
Ouders verzoeken toestemming voor schoolverzuim voor religieuze herdenking van overlijden grootvader in Marokko. Voorzieningenrechter niet bevoegd: vordering heeft i.c. geen civiele grondslag. Komt tzt aan op oordeel strafrechter.
Vrouw eist in kort geding alimentatie van man met wie zij ongehuwd samenwoonde
Rechtbank Oost-Brabant 17-10-2019 (pub. 22-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:6037
Vrouw ontvankelijk en vordering toegewezen. Notarieële samenlevingsovereenkomst: wettelijke bepalingen over partneralimentatie van overeenkomstige toepassing na einde samenwoning. Alimentatie-rekenen in kort geding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3008
Kort Geding. Moeder (derdelander) en minderjarig kind met Nederlandse nationaliteit dreigen op straat te komen te staan. Vraag of op de Staat de plicht rust om moeder en kind op te vangen op grond van art. 3 en 8 EVRM, danwel art. 20 VwEU.
Rechtbank Rotterdam 18-10-2019
(pub. 18-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8960
In het kader van voorlopige voorzieningen verzoeken beide partijen het kind aan hem of haar toe te vertrouwen. De rechtbank acht het in het belang van het kind dat hij wordt toevertrouwd aan de ouder die tot op heden diens hoofdverzorger was. Beide partijen stellen dit te zijn. Dat dat vrouw een fulltime dienstverband heeft terwijl de man niet werkt is onvoldoende om hem als hoofdverzorger aan te merken. Vrouw werkt vanuit huis. Zij brengt en haalt naar school. Man doet dit nooit en is ook veelvuldig in het buitenland.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-11-2019

(pub. 06-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4070
Hoewel vrouw recht en belang heeft bij verkoop van de voormalige echtelijke woning is het niet aan het hof bij wege van provisionele voorziening de man tot medewerking daaraan te veroordelen. De vorderingen van de vrouw zijn niet aan te merken als vorderingen die bij wijze van voorlopige voorziening ex art. 223 lid 1 Rv voor de duur van de hoofdzaak kunnen worden toegewezen omdat zij geen voorlopig karakter hebben. Het is aan de rechter in de hoofdzaak om een beslissing te nemen over de voormalige echtelijke woning.
Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3846
lijfsdwang, beoordelingskader alimentatie in kort geding, afsprakenregeling
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voorlopige voorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN