ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtbank van onvolledige gegevens uitgegaan door toedoen vrouw
Rechtbank Oost-Brabant 10-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6376
Dat vrouw in 2 eerdere alimentatieprocedures voorlopige voorzieningen zelf niet alle gegevens heeft ingebracht, betekent niet dat zij nu niet kan worden ontvangen in verzoek wijziging vovo (r.o. 3.6).
Terughoudendheid in kort geding bij toestemming verhuizing
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om vervangende toestemming te verlenen om met kind te verhuizen, zeker bij internationale verhuizing van Nederland naar Spanje.
Voorlopige voorzieningen ogv art. 223 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFP
Rechtbank Oost-Brabant 10-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6376
Echtscheiding van zeer vermogend stel. V verzoekt PAL van 86k pm. Rb: van V kan niet verwacht worden dat zij iedere post tot op de euro met bonnetjes onderbouwt (3.16). Behoefte aanzienlijk, maar geen DK man (3.54). Toch 5k pm PAL nu man dit heeft aangeboden. Bijzondere aandacht voor: afstemming PAL bodemzaak – vovo (3.9), verzwaarde stelplicht M ivm feit dat hij over administratie beschikt (3.21) en enkele procesrechtelijke aspecten (o.a. 1.4 en 3.6). Bewijsopdracht M in het kader van afwikkeling huwelijkse voorwaarden.
ALFP
Rechtbank Limburg 22-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12046
Pp. zijn in 2010 in convenant overeengekomen dat partneralimentatie eindigt op moment pensionering man, zijnde 31 maart 2018. Vrouw stelt in 223 Rv. procedure dat pp. verhoging AOW-leeftijd destijds niet hebben kunnen voorzien. Verzoek vrouw wordt afgewezen, nu zij geen inzicht heeft verschaft in haar financiële omstandigheden. Vrouw daarmee niet aangetoond dat zij voldoende (spoedeisend) belang heeft bij verzoek en dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.
FPKI
Rechtbank Limburg 28-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11180
Man niet ontvankelijk in vordering in kort geding tot vervangende toestemming tot erkenning ongeboren kind (gehuwde) vrouw en tot gelasten medewerking vrouw aan DNA-test. Geen reden man te veroordelen in de kosten van de procedure wegens eerder verzoek van de vrouw tot het laten uitvoeren van een DNA-test.
FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9370
Nieuwe partner moeder zorgt voor problemen. Omgang moeder/kind (2009) feitelijk gestaakt na uitspraak rechtbank dat omgang plaats dient te vinden buiten aanwezigheid stiefouder. In kader van voorlopige voorziening (223 Rv) begeleide beperkte omgang van 2 uur per week voor duur van de appelprocedure. Van slapen kind bij moeder kan geen sprake zijn.
FPKI
Rechtbank Den Haag 13-09-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12697
Moeder schort eigenmachtig in ouderschapsplan vastgelegde zorgregeling op. Voorzieningenrechter geeft aan onder welke omstandigheden en voorwaarden zo'n opschorting geoorloofd is. Toets valt negatief voor moeder uit. Volgt veroordeling moeder tot nakoming van alle onderdelen vd omgangsafspraken die geen invulling behoeven. Versterkt met dwangsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voorlopige voorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN