ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vordering tot betaling woonlasten in kort geding?
Rechtbank Limburg 20-11-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10866
Nee. De vordering om de man te veroordelen om de eigenaars- en gebruikslasten voor zijn rekening te nemen wordt afgewezen, omdat het in feite een vordering tot het wijzen van een declaratoir vonnis is.
Wijziging voorlopige voorzieningen ex art 822 Rv?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Verzoek wel ontvankelijk (want connectie met bij hof aanhangige bodemzaak) maar afwijzing, omdat dit alleen kan "in evidente, zeer sprekende gevallen". Daarvan is geen sprake.
Alimentatievordering in kort geding toegewezen
Rechtbank Limburg 23-01-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:619
Omdat man ondanks LBIO en beslaglegging alimentatie niet betaalt, wordt hij daar op vordering van de vrouw in kort geding toe veroordeeld. Geëiste dwangsom niet toewijsbaar.
Tijdens scheidingsprocedure beroep op betaling kosten huishouding mogelijk?
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Ja, ook al betaalt man ogv voorlopige voorzieningen partneralimentatie van € 11.064 p.m. aan vrouw. Maar tandartskosten ad € 24.330 zijn geen kosten huishouding ex art. 1:84 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Oost-Brabant 15-03-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1568
Kort geding, reële executie, meewerken verkoop woning Vordering tot veroordeling tot het meewerken aan de verkoop van een woning en tot ontruiming na verkoop van deze woning afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang.
HVFP
Rechtbank Limburg 20-11-2018
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10866
Medewerking aan verkoop woning. Vorderingen bij verstek toegewezen, m.u.v. verzoek dat man alle eigenaars- en gebruikslasten van de woning voor zijn rekening dient te nemen, nu het in feite een vordering tot het wijzen van een declaratoir vonnis is.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:559
Afwijzing verzoek wijziging voorlopige voorziening in appel ex art. 822 Rv. Deze procedure is bedoeld om een ordemaatregel te treffen. Alleen in evidente, zeer sprekende gevallen, is een wijziging gerechtvaardigd. Dat is hier niet het geval. Stellingen over de (aanvullende) behoefte van de vrouw horen thuis in bodemzaak. Ook de door de man gestelde wijzigingen in zijn draagkracht acht het hof, in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig dat de voorziening niet in stand kan blijven.
ALHVFP
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:315
Afspraak in convenant over de wijze van verdeling van de gemeenschappelijke woning gevolgd door nieuwe, andersluidende afspraak in kader van een kort geding. Hof: daarmee is de afspraak uit het convenant vervallen. Gevolgen voor de in het convenant vervatte koppeling met kinderalimentatie gaan de ratio van een kort geding te buiten: daarvoor is art. 1:401 BW aangewezen.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:316
Nakoming zorgregeling. Ter gelegenheid van procedure gemaakte afspraken. Karakter daarvan: tijdelijk of niet. Dwangsom kan constructieve bijdrage aan nakoming zorgregeling leveren. Hoogte is bovendien voor matiging vatbaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voorlopige voorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN