ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Notaris is bewindvoerder van tot nalatenschap behorende woning
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Hof: zodanig verband, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klachten ongegrond c.q. klager niet ontvankelijk.
Bewindvoerder kan pas na vereffening nalatenschap aan de slag
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Dochters vorderen van bewindvoerder rekening en verantwoording en schadevergoeding omdat hij zijn taken zou veronachtzamen, maar zij dienen eerst zelf de nalatenschap af te wikkelen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Notaris wordt benoemd als bewindvoerder van tot de nalatenschap behorende, in Spanje gelegen woning. Een van de erfgenamen dient klacht tegen notaris in bij de kamer voor het notariaat wegens de wijze van bewindvoering. Hof: handelwijze notaris in hoedanigheid van bewindvoerder houdt zodanig verband met gedragsniveau dat van notaris mag worden verwacht, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klacht I is ongegrond en in klacht II is klager niet ontvankelijk.
ERKI
Rechtbank Midden-Nederland 07-09-2018
(pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5208
Naast het bewind op grond van art. 1:253i lid 4 sub c BW is er sprake van testamentair bewind zoals geregeld in art. 4:153 e.v. BW. Benoeming bijzondere curator ivm tegenstrijdige belangen rondom minderjarige.
ER
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Testamentair bewindvoerder kan zijn taken feitelijk pas (gaan) uitvoeren indien en zodra de nalatenschap is afgewikkeld en duidelijk is welke goederen toekomen aan de erfgenamen. Tot op heden heeft geen vereffening van de nalatenschap plaatsgevonden zodat nog onbekend is welke goederen onder het bewind vallen. Van bewindvoerder kan geen rekening en verantwoording worden gevorderd. Door het ontbreken van de noodzakelijke vereffening (en verdeling) kon bewindvoerder nog geen invulling geven aan zijn taken.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-09-2018
(pub. 11-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3706
Onduidelijkheden in de afhandeling van een nalatenschap door een afwikkelingsbewindvoerder die in de periode voorafgaande aan het overlijden van de erflaatster bewindvoerder in haar meerderjarigenbewind was.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018
(pub. 22-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2687
Verzoek opheffing testamentair bewind. Op een testamentair bewind dat is ingesteld bij een vóór 1 januari 2003 opgemaakt testament is titel 4.5.7. BW van toepassing, behoudens voor zover bepalingen in het testament daarvan afwijken (art. 134 Ow). Erflaatster heeft de bedoeling gehad om het testamentair bewind te doen gelden voor de duur van het leven van erfgenaam, zonder de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging op diens verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bewind nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN