ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Notaris is bewindvoerder van tot nalatenschap behorende woning
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Hof: zodanig verband, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klachten ongegrond c.q. klager niet ontvankelijk.
Bewindvoerder kan pas na vereffening nalatenschap aan de slag
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Dochters vorderen van bewindvoerder rekening en verantwoording en schadevergoeding omdat hij zijn taken zou veronachtzamen, maar zij dienen eerst zelf de nalatenschap af te wikkelen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 25-04-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3827
Verzoek opheffen testamentair bewind. Enkele intreden meerderjarigheid niet voldoende. Aangetoond moet worden dat bewind geen goede zin meer heeft (vgl. F.W.J.M. Schols, preadvies KNB 2004, p. 39) of zelfs als vexatoir moet worden beschouwd (Tweede NvW, nr. 9, p. 21, Parl. Gesch. BW Inv. Boek 4 2003, p. 2147). art. 4:178 lid 2 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5059
Geen grond voor matiging loon testamentair bewindvoerder.
Rechtbank Den Haag 27-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:887
Vervolg ECLI:NL:RBDHA:2018:6824.Aansprakelijkheid testamentair bewindvoerders? Aansprakelijkheid Staat op grond van tekortschietend toezicht kantonrechter?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2018
(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:7819
Bij zijn overlijden heeft de vader aan elk van de kinderen een bedrag nagelaten van circa 1,5 miljoen euro. De bewindvoerder heeft toegelicht dat de door hem voorgestane beleggingsstrategie beantwoordt aan het doel dat de rechthebbende in staat is en blijvend in staat wordt gesteld zijn levensstandaard te behouden. Dit is niet het geval bij beleggen volgens een defensief beleggingsprofiel (B.9 Aanbevelingen meerderjarigenbewind).
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018

(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Notaris wordt benoemd als bewindvoerder van tot de nalatenschap behorende, in Spanje gelegen woning. Een van de erfgenamen dient klacht tegen notaris in bij de kamer voor het notariaat wegens de wijze van bewindvoering. Hof: handelwijze notaris in hoedanigheid van bewindvoerder houdt zodanig verband met gedragsniveau dat van notaris mag worden verwacht, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klacht I is ongegrond en in klacht II is klager niet ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bewind nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN