ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Vernietiging en nietigheid testament

meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 11-09-2015
(pub. 20-11-2015), ECLI:NL:PHR:2015:1922
Erfrecht. Art. 4:4 lid 1 BW, art. 4:921 lid 2 (oud) BW. Rechtsgeldigheid bepaling in testament dat erfdeel wordt beperkt indien erfgenaam zich tegen testament of uitvoering daarvan verzet (“cautio Socini”). Uitoefening van een aan erfgenaam krachtens Boek 4 BW toekomende bevoegdheid. Misbruik van bevoegdheid. Wetsgeschiedenis, niet-ingevoerd art. 4.3.3.14b lid 1 BW.
Hoge Raad 20-11-2015

(pub. 20-11-2015), ECLI:NL:HR:2015:3329
Erfrecht. Art. 4:4 lid 1 BW, art. 4:921 lid 2 (oud) BW. Rechtsgeldigheid bepaling in testament dat erfdeel wordt beperkt indien erfgenaam zich tegen testament of uitvoering daarvan verzet (“cautio Socini”). Uitoefening van een aan erfgenaam krachtens Boek 4 BW toekomende bevoegdheid. Misbruik van bevoegdheid. Wetsgeschiedenis, niet-ingevoerd art. 4.3.3.14b lid 1 BW.
Gerechtshof Den Haag 11-02-2014
(pub. 10-04-2014), ECLI:NL:GHDHA:2014:1253
Nalatenschap. Weduwe en vier kinderen. Uiterste wil. Keuzelegaat. Legaat vruchtgebruik. Cautio Socini geldige rechtsfiguur blijkens de wetsgeschiedenis. Voorwaarden voor inwerkingtreding: van rechtswege of is inroeping nodig. Zijn rechtsgevolgen in dit geval ingetreden. Overige geschilpunten.
Parket bij de Hoge Raad 10-12-2010
(pub. 10-12-2010), ECLI:NL:PHR:2010:BN8534
Erfrecht. (Ver)nietig(baar)heid uiterste wilsbeschikking; artt. 4:953 (oud) en art. 4:59 BW. Duidelijk omlijnde betekenis begrip “ziekte waaraan hij is overleden” met oog op rechtszekerheid en goede hanteerbaarheid bepaling. Hof heeft zonder schending enige rechtsregel kunnen oordelen dat in het onderhavige geval “lijden aan het leven” niet is te kwalificeren als een ziekte in vorenbedoelde zin.
Hoge Raad 10-12-2010

(pub. 10-12-2010), ECLI:NL:HR:2010:BN8534
Erfrecht. (Ver)nietig(baar)heid uiterste wilsbeschikking; artt. 4:953 (oud) en art. 4:59 BW. Duidelijk omlijnde betekenis begrip “ziekte waaraan hij is overleden” met oog op rechtszekerheid en goede hanteerbaarheid bepaling. Hof heeft zonder schending enige rechtsregel kunnen oordelen dat in het onderhavige geval “lijden aan het leven” niet is te kwalificeren als een ziekte in vorenbedoelde zin.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging en nietigheid testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN