ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Gerechtshof Den Haag 28-08-2019 (pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2286
Na verwijzing door Hoge Raad is NL-rechter alsnog bevoegd inzake verzoek van moeder tot teruggeleiding. Vader moet kind, dat zich in India - een niet-verdragsland - bevindt, terugbrengen naar NL. Dwangsom ad € 10.000 per dag.
Vader met gezag verzoekt teruggeleiding van kind naar Albanië
Rechtbank Den Haag 30-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7934
Van belang is of het gezagsrecht van vader daadwerkelijk werd uitgeoefend. Vader heeft sinds 2013 geen actieve rol meer gespeeld in leven kind. Afwijzing verzoek tot teruggeleiding.
Sterke daling aantal kinderontvoeringen
Persbericht - Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald (Centrum Internationale Kinderontvoering 26-07-2019)
Jaaroverzicht 2018 Centrum IKO (Centrum Internationale Kinderontvoering 26-07-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 28-08-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6284
Gewone verblijfplaats van de minderjarige buiten Nederland, niet kan worden vastgesteld dat sprake is van ongeoorloofde overbrenging en niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 12 lid 3 van Brussel IIbis. Geen rechtsmacht Nederlandse rechter.
Gerechtshof Den Haag 28-08-2019

(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2286
Internationale kinderontvoering naar niet-verdragsland. Na terugverwijzing door HR: NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder a Rv (ook op c-grond). Niet relevant of in India met verdragsprocedure vergelijkbare, snelle procedure tot teruggeleiding mogelijk is. HKOV analoog toegepast. Naar NL recht beoordeeld of overbrenging naar India is geschied ism gezagsrecht. In India afgegeven Sharia court order komt niet voor erkenning in NL in aanmerking. Ongeoorloofde overbrenging. Beroep op weigeringsgrond ex art. 13 lid 1 sub b HK...
Parket bij de Hoge Raad 05-04-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:792
Internationale kinderontvoering. Bevoegdheid Nederlandse rechter om kennis te nemen van verzoek tot gedwongen afgifte en teruggeleiding van een kind in niet door verdragen bestreken geval. Reikwijdte uitsluiting cassatieberoep (art. 13 lid 8 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering). Aanvullende conclusie op ECLI:NL:PHR:2019:454ECLI:NL:PHR:2019:454 met nadere aandacht voor verhouding tussen rechtsmachtgronden art. 3 aanhef en onder a en c Rv. Conclusie tot niet-ontvankelijkverklaring moeder gehandhaafd.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2260
Internationale kinderontvoering. Bekrachtiging afwijzing teruggeleiding naar Litouwen. Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. De devolutieve werking van het appel brengt mee dat eerst het verweer van de moeder - worteling van het kind (art. 12 lid 2 HKOV) - wordt behandeld. Alle omstandigheden in beide landen in aanmerking nemende, slaagt dat verweer.
Rechtbank Den Haag 20-06-2019
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7932
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding naar Albanië. Gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd vindt de rechtbank het in het belang van het kind noodzakelijk om een bijzondere curator te benoemen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN