ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
Lichte daling aantal kinderontvoeringen
Minder kinderontvoeringen deze zomer (Centrum Internationale Kinderontvoering 14-09-2018)
Uitoefening gezag in de zin van art. 3 HKOV
Gerechtshof Den Haag 22-08-2018 (pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2254
Ongeoorloofde overbrenging nu moeder daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefende. Van gezagsuitoefening kan immers ook sprake zijn als ouder kind niet dagelijks verzocht [verzorgt?] en opvoedt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019
(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:880
Onbevoegdheid Nederlandse rechter. Verordening Brussel II-bis. De minderjarige verblijft inmiddels vier jaar met de vrouw in Duitsland. De gewone verblijfplaats van de minderjarige is in Duitsland. Van ongeoorloofde overbrenging van de minderjarige door de vrouw naar Duitsland is geen sprake, nu is voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 10 Brussel II-bis. De man heeft berust in de overbrenging van de minderjarige naar Duitsland (sub a) en niet is gebleken dat hij binnen een jaar nadat hij kennis had genomen van het vertrek van ...
IP
Rechtbank Den Haag 28-02-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2763
Internationale kinderontvoering. Terugkeer naar Marokko gelast. Gewone verblijfplaats kinderen in Marokko. Ingevolge Marokkaans gezagsrecht is moeder niet bij uitsluiting van vader beslissingsbevoegd om verblijfplaats kinderen te wijzigen. Geen toestemming. Ongeoorloofde overbrenging. Geen weigeringsgrond; onvoldoende onderbouwd dat vader feitelijk geen inhoud kon geven aan gezag of dat sprake is geweest van huiselijk geweld.
IP
Rechtbank Den Haag 24-08-2018
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16272
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding kinderen naar Verenigd Koninkrijk. Tussenbeschikking benoeming bijzondere curator.
IP
Rechtbank Den Haag 08-10-2018
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:11981
Internationale kinderontvoering. Bij beschikking van 27 september 2018 is het verzoek van vader tot teruggeleiding kinderen naar het Verenigd Koninkrijk afgewezen. Ouders hebben een spiegelovereenkomst gesloten. Deze wordt opgenomen in de beschikking.
IP
Rechtbank Den Haag 12-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1250
Internationale kinderontvoering. Vader heeft toestemming verleend voor overbrenging naar Nederland, niet voor permanent verblijf in Nederland. Ongeoorloofde vasthouding (art. 3 Verdrag). Moeder heeft niet (voldoende) aangetoond dat zich een weigeringsgrond (huiselijk geweld, eerwraak) voordoet (art. 13 en 20 Verdrag). Teruggeleiding kinderen naar Canada gelast. Spiegelovereenkomst opgenomen in de beschikking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN