ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Hoge Raad 05-07-2019 (pub. 05-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1085
NL rechter toch rechtsmacht? HR: Hof had bij de vraag of de zaak voldoende met NL rechtssfeer verbonden is, de omstandigheid moeten betrekken dat kind tot de overbrenging naar India haar gewone verblijfplaats in NL had.
Hof Den Haag komt terug van rechtspraak gewone verblijfplaats
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:758
Hof: een minderjarige kan niet twee gewone verblijfplaatsen hebben. Daarmee sluit Hof Den Haag zich aan bij rechtspraak in verdragslanden HKOV en komt het terug van zijn eigen rechtspraak.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 11-06-2019
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6034
Internationale kinderontvoering (Polen)
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5585
Verzoek toegang Bulgaarse consul op grond van het Weens verdrag inzake consulaire betrekkingen afgewezen; rechtsmacht Nederlandse rechter en toepasselijke recht na kinderontvoering; gezagsbeëindiging vader wonende in Bulgarije.
Rechtbank Den Haag 26-06-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6400
Internationale kinderontvoering (Litouwen). De rechtbank komt tot het oordeel dat er sprake is van ongeoorloofde overbrenging en dat in beginsel de onmiddellijke terugkeer van de minderjarige naar Litouwen dient plaats te vinden, nu er geen sprake is van een van de weigeringsgronden. Echter nu de Litouwse rechter na de overbrenging heeft geoordeeld dat de gewone verblijfplaats is gewijzigd naar Nederland en niet de Litouwse rechter, maar de Nederlandse rechter bevoegd is om te beslissen over de gewone verblijfplaats van de minderj...
Rechtbank Den Haag 05-06-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6169
Internationale kinderontvoering. De ouders verschillen van mening over de vraag of er sprake is van ongeoorloofde overbrenging en/of vasthouding, omdat de minderjarige op eigen initiatief (2 dagen nadat haar moeder is vertrokken) met de trein naar Nederland is gereisd. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van ongeoorloofde vasthouding van de minderjarige door de moeder in de zin van artikel 3 van het Verdrag. De moeder heeft de keuze gemaakt om de minderjarige bij zich te houden in Nederland, althans niks te doen om haar teru...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4188
Kort geding: moeder verbieden verblijfplaats kind te wijzigen en moeder te veroordelen terug te keren naar NL. NL rechter bevoegd (Brussel IIbis). Gezamenlijk ouderlijk gezag. Ongeoorloofde overbrenging/niet doen terugkeren kind dat voorafgaand aan vertrek naar Bulgarije gewone verblijfplaats in NL had. Art. 19 lid 2 Brussel IIbis niet toepasselijk: in Bulgarije geen sprake van procedure over ouderlijke verantwoordelijkheid. Vordering niet gebaseerd op HKOV, maar op gezagsrecht en daarmee op ouderlijke verantwoordelijkheid,. Bruss...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN