ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof Den Haag komt terug van rechtspraak gewone verblijfplaats
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:758
Hof: een minderjarige kan niet twee gewone verblijfplaatsen hebben. Daarmee sluit Hof Den Haag zich aan bij rechtspraak in verdragslanden HKOV en komt het terug van zijn eigen rechtspraak.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
Lichte daling aantal kinderontvoeringen
Minder kinderontvoeringen deze zomer (Centrum Internationale Kinderontvoering 14-09-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 05-04-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:454
IKO. NL rechter bevoegd kennis te nemen van teruggeleidingsverzoek kind vanuit India naar NL? Moeder n-o in cassatieberoep. Uitvoeringswet IKO ook toepasselijk op internationale kinderontvoeringen die niet door een verdrag worden beheerst (art. 2). Art. 13 lid 8 Uitvoeringswet sluit in IKO-zaken beroep in cassatie uit. Geen beroep op doorbrekingsgrond. P-G vraagt HR met oog op rechtsontwikkeling duidelijkheid te scheppen of NL rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van teruggeleidingsverzoek kind dat uit NL is ontvoerd ...
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:867
Ter zitting in appel gedaan (v)OTS-verzoek in kinderontvoeringsprocedure (HKOV). RvdK vindt het van belang dat kinderen omgang hebben met vader; ontwikkelingsbedreiging bestaande uit zeer gespannen verhouding tussen ouders en gebrek aan contact tussen kinderen en vader. Nederlandse rechter rechtsmacht ex art. 20 Brussel II-bis jo. art. 5 Rv. RvdK niet-ontvankelijk omdat verzoek niet voor het eerst in appel kan worden gedaan; wenden tot kinderrechter in eerste aanleg ex art. 1:257 BW.
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019

(pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:758
Verzoek teruggeleiding naar Spanje ogv HKOV. Internationaal bestaan. Gewone verblijfplaats kinderen? Geen uitdrukkelijke en ondubbelzinnige erkenning.ECLI:NL:HR:2006:AU4616 Conflictenrechtelijke begrip. Kind kan niet twee gewone verblijfplaatsen kan hebben (ECLI:EU:C:2010:738, nr. 71, voor ECLI:EU:C:2010:829). Hof komt terug van eigen rechtspraak.ECLI:NL:GHDHA:2016:2502 Gewone verblijfplaats in Spanje. Vader niet ingestemd met overbrenging. Beroep op artt. 13 lid 1 onder b en 20 HKOV, 11 lid 4 Brussel II-bis, 3 IVRK en 8 EVRM faal...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2019
(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2806
Moeder zonder gezag houdt zoon in Nigeria onttrokken aan het eenhoofdig ouderlijk gezag van vader en het toezicht van Jeugdbescherming. Veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf (art. 279 Sr). Ondanks eerdere veroordeling geen schending van ne bis in idem-beginsel, nu het om een voortdurend delict gaat en verdachte wordt vervolgd voor eenzelfde feitelijke gedraging, gepleegd in een andere periode.
Rechtbank Den Haag 17-01-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2964
Crossborder mediation in internationale kinderontvoeringszaak. Ouders hebben volledige overeenstemming bereikt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN