ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Namens curandus moet aanspraak worden gemaakt op de legitieme portie
Mag een curator of bewindvoerder berusten in de onterving van zijn cliënt? (Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning 18-07-2021)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2021 (pub. 12-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6471
Dat de familieverhoudingen daardoor verstoord kunnen raken en curandus het geld niet per se nodig heeft, betekent niet dat afzien van de legitieme in zijn belang is. Het is niet te voorzien wat curandus in de toekomst nodig heeft.
Oproep Rechtbank aan Raad voor Rechtsbijstand: trek toevoeging niet in
Rechtbank Midden-Nederland 15-02-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:2561
Staat veroordeeld tot schadevergoeding op grond van Wvggz. Oproep aan RvR om de toevoeging niet (alsnog) in te trekken, omdat betrokkene dan vordering moet indienen bij de Staat. Is 'vestzak broekzak' en belastend voor betrokkene.
Curandus kan geen hoger beroep instellen van machtiging verkoop woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-06-2021 (pub. 29-06-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6277
Op verzoek van de curator heeft de kantonrechter een machtiging gegeven voor de verkoop en levering van een woning. Omdat dit geen zaak is van curatele, geldt art. 1:381 lid 6 BW hier niet. Curandus niet-ontvankelijk in appel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 05-07-2021
(pub. 27-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7256
Zorgmachtiging, artikel 6:4 Wvggz, telefonisch gehoord, advocaat bepleit afwijzing van het verzoek, aansluitend op de voormalige zorgmachtiging verleend.
Rechtbank Rotterdam 05-07-2021
(pub. 27-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7254
Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, artikel 7:7 Wvggz, via beeld- en geluidverbinding gehoord, toegewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-07-2021
(pub. 27-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2250
Mentorschap
Rechtbank Noord-Holland 12-07-2021
(pub. 26-07-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:6301
De rechtbank is van oordeel dat de situatie van betrokkene ten opzichte van het moment van de beoordeling door de onafhankelijk psychiater dusdanig gewijzigd is dat niet gezegd kan worden dat die beoordeling een accuraat beeld geeft van de hedendaagse psychische gesteldheid van betrokkene. De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden de medische verklaring geen basis kan bieden voor het verlenen van de verzochte zorgmachtiging. De toestand van betrokkene is fors verbeterd ten opzichte van het beeld...
Rechtbank Rotterdam 28-05-2021
(pub. 26-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7085
beroep tegen een crisismaatregel, artikel 7:6 Wvggz, tevens verzoek tot schadevergoeding, artikel 10:12 van de Wvggz, via beeld- en geluidverbinding gehoord, de advocaat bepleit afwijzing van het verzoek vanwege ontbreken onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, het beroep tegen de crisismaatregel is ongegrond, de rechtbank wijst het verzoek tot schadevergoeding af.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN