ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechthebbenden vonden bewindvoerder "eigenlijk best wel een goede knakker"
Rechtbank Limburg 01-08-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7137
Maar vragen een maand later zijn ontslag, zoals ook van vorige bewindvoerders. Afgewezen. In de toekomst komt niet meer voor elk wissewasje een zitting. Concrete nieuwe klachten zal de kantonrechter serieus nemen.
Bewindvoerder pas in appel betrokken als procespartij in alimentatiezaak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-08-2019 (pub. 07-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6388
Advocaten noch Rb onderkenden dat partijen niet bevoegd waren te procederen. Maar grief mbt ontvankelijkheid slaagt niet, omdat bewindvoerder instemde met procedure. Positie bewindvoerder voldoende gewaarborgd.
Curator maakt grote bedragen over naar moeder van curandus
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3280
Ontvanger van gelden van bankrekening van curandus handelt onrechtmatig jegens curandus als ontvanger had moeten weten dat toestemming kantonrechter voor de betalingen nodig was en ontbrak. Is i.c. het geval.
Moet appel door bewindvoerder worden ingesteld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4437
Bewindvoerder is procespartij bij appel tegen vaststelling dat appellant onrechtmatig handelde wegens aantasting van privacy en goede naam, nu dit direct verband houdt met vordering tot schadevergoeding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3130
Bewind
Rechtbank Oost-Brabant 20-12-2018
(pub. 15-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6743
klacht ongegrond verklaard. De intrekking van een tuinpas betreft geen beperking van zijn bewegingsvrijheid als bedoeld in artikel 40, derde lid BOPZ
Rechtbank Limburg 01-08-2019

(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7137
Rechthebbenden verzoeken binnen maand na intrekking van eerder wijzigingsverzoek opnieuw om wijziging bewindvoerder. Het verzoek wordt direct en zonder zitting afgewezen wegens ontbreken van gewichtige redenen. De kantonrechter zal in de toekomst niet meer om elk wissewasje een zitting zal plannen. "Klachten die op niets (nieuws) zijn gebaseerd, zullen direct worden afgewezen. Concrete (!) nieuwe (!) klachten kunnen natuurlijk wél worden ingediend en die zal de kantonrechter dan natuurlijk serieus nemen, zoals dat hoort."
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-08-2018
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:7020
Bewind. Ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. 1:448 lid 2 BW
Rechtbank Gelderland 02-08-2019
(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3565
Betrokkene verzoekt om een beslissing van de rechtbank op grond van artikel 14b Wet Bopz omdat zij meent dat de instelling het behandelplan eenzijdig heeft gewijzigd, omdat zij niet werd opgenomen toen dat volgens het behandelplan wel moest.De rechtbank oordeelt dat de voorwaardelijke machtiging is geconverteerd naar een voorlopige machtiging waardoor betrokkene geen beroep kan doen op artikel 14b Wet Bopz. Het verzoek wordt afgewezen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN