ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Overlast huurder - dan huurder of bewindvoerder dagvaarden tot ontruiming?
Rechtbank Amsterdam 19-03-2019 (pub. 02-04-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1865
Goederen huurder onder bewind. Verhuurster dagvaardt huurder en vordert ontbinding huurovereenkomst en ontruiming, grondslag overlast huurder. Rb: ook dan is de bewindvoerder de formele procespartij.
Kan bewindvoerder tijdens appelprocedure alsnog in persoon worden aangesproken?
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:830
Bewindvoerder q.q. gedagvaard, terwijl belanghebbende al was overleden. Niet toelaatbaar om bewindvoerder alsnog in persoon aan te spreken: in appel kan men niet van formele procespartij een materiële maken.
Niet voldaan aan wat van goede bewindvoerder mag worden verwacht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10613
Kinderopvangtoeslag had uitsluitend benut mogen worden voor de kinderopvangkosten. Van bewindvoerder mag worden verwacht zich niet te laten leiden door intimiderend gedrag van cliënten of schuldeisers.
Wijze van besteding letselschadevergoeding is geen beschikkings- maar beheershandeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1947
Is normaal exploiteren van vermogen. Beheer komt niet toe aan rechthebbende maar aan bewindvoerder. Bij geschil over beheer kan rechthebbende rekening en verantwoording of ontslag bewindvoerder vragen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Rechtbank Midden-Nederland 08-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1653
Bewindvoerder vordert in kort geding schorsing van executie verstekvonnis. Toewijzing.Vermogen van gedaagde in bodemprocedure staat ten tijde van dagvaarden onder bewind vanwege problematische schulden. Bewind is gepubliceerd in het Centraal curatele- en bewindregister. Eiser in bodemprocedure heeft niet bewindvoerder, maar gedaagde gedagvaard. Gedaagde wordt bij verstek veroordeeld. Eiser gaat verstekvonnis executeren. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat het Centraal Curatele- en bewindregister is geraadpleegd voorafgaand aa...
ME
Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:635
Wet Bopz. Machtiging tot voortgezet verblijf. Schending hoor en wederhoor; art. 19 Rv. Moet geneeskundige verklaring niet alleen worden ondertekend door geneesheer-directeur, maar ook door psychiater die de betrokkene heeft onderzocht? Art. 16 lid 1 Wet Bopz. HR 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3536 en HR 11 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2533.
FPME
Rechtbank Den Haag 01-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Procedure tegen curandus tot ontruiming woning. Hoewel de advocaat ter zitting aan de rechter bevestigde dat hij optrad namens de formele procespartij (de curator, die niet ter zitting was verschenen) gaf de rechter te kennen dit te willen verifiëren. Wraking gegrond: Door verzoeker niet op zijn woord te geloven heeft de rechter de betrouwbaarheid van verzoeker in zijn hoedanigheid als advocaat ter zitting openlijk in twijfel getrokken. Reeds daardoor heeft de rechter de schijn van partijdigheid op zich geladen.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019
(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2713
Bewind. Ambtshalve opgeheven door kantonrechter. Rechthebbende krijgt bij het hof voordeel van de twijfel.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3231
Op 19 juni 2018 ingesteld bewind en mentorschap opgeheven per 18 oktober 2018 nadat de kantonrechter alsnog de rechthebbende heeft gehoord. Beschikking van 19 juni 2018 is op goede gronden genomen en wordt door het Hof bekrachtigd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN