ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewind versus mentorschap: over (para)medische behandeling gaat rechthebbende zelf
Rechtbank Gelderland 05-01-2022 (pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:176
Onderbewindgestelde is handelingsbekwaam ten aanzien van rechtshandelingen die (para)medische behandelingen betreffen. Anders dan bewindvoerder stelt, is haar toestemming/goedkeuring daarvoor niet vereist.
Werkgever en werknemer passeren bewindvoerder: vaststellingsovereenkomst ongeldig
Rechtbank Amsterdam 06-01-2022 (pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:1
Beëindiging arbeidsovereenkomst staat juridisch gelijk aan vervreemding van goederen die onder bewind vallen; daarvoor is medewerking bewindvoerder vereist. Geen sprake van dwangarbeid: machtiging kantonrechter mogelijk.
Cassatie in belang der wet: toezicht kantonrechter is gericht op bewindvoerder
Hoge Raad 17-12-2021 (pub. 17-12-2021), ECLI:NL:HR:2021:1921
Het in de wet geregelde toezicht door de kantonrechter richt zich op de bewindvoerder. Ktr heeft geen bevoegdheid maatregelen te treffen jegens werknemer van bewindvoerder of tegen door bewindvoerder ingeschakelde derde.
Geldlening rechtsgeldig, maar schuldeiser kan geen verhaal nemen op goederen onder bewind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-12-2021 (pub. 16-12-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:11417
Geldlening aangegaan tijdens bewind is rechtsgeldig: geen handeling met betrekking tot de goederen onder bewind. Maar: de vordering is niet verhaalbaar op goederen onder bewind, tenzij schuldeiser bewind niet kende of behoorde te kennen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 03-01-2022
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:96
Wijziging zorgmachtiging, waarbij voor de 2e keer in zeer korte tijd een wijziging ZM wordt gevraagd. Ter zitting blijkt dat betrokkene in de huidige instelling niet op de passende plek zit en dat in verband daarmee steeds meer aanvullende zorg nodig is. De rechtbank spreekt van een ‘zorgelijke impasse’.
Rechtbank Limburg 03-01-2022
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:101
Wijziging Zorgmachtiging, waarbij de psychiater stelt dat de vorm van zorg ‘het beperken van de bewegingsvrijheid’ in de instelling enkel wordt toegepast als zijnde een beperkende maatregel buiten de afdeling en buiten de muren van de instelling. Bij beperkingen op de afdeling zelf wordt door de instelling de vorm van zorg ‘het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten’ toegepast.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-01-2022
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:197
Bewind Curatele Mentorschap
Rechtbank Noord-Nederland 18-01-2022
(pub. 27-01-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:159
Wzd machtiging. Mondeling verzet. Stok achter de deur voor overplaatsing en thuisbezoeken.
Rechtbank Limburg 14-01-2022
(pub. 27-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:595
Betrokkene moet voor de toediening van zijn depotmedicatie naar het dag-hospitaal gaan en daar dan enige tijd blijven ter controle. Deze vorm van verplichte zorg valt onder “het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten".
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN