ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verzoek man (onderbewindstelling vrouw) terecht niet in behandeling genomen: echtscheiding was al uitgesproken
Rechtbank Noord-Holland 03-12-2019 (pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:10014
Kantonrechter ten onrechte gewraakt; de echtscheiding tussen partijen was al uitgesproken. Man was op dat moment geen belanghebbende in de zin van art. 798 Rv meer. Wrakingsverzoek bovendien te laat gedaan.
Mentorschap na echtscheiding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4082
Gescheiden ouders met moeizame communicatie zorgen beurtelings voor meerderjarige, verstandelijk beperkte zoon. Anders dan Rb benoemt Hof beide ouders tot mentor. Belang zoon zal mogelijke meningsverschillen kunnen overbruggen.
Beroep op immuniteit vader gaat slechts gedeeltelijk op: verlenging uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 04-09-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader beroept zich vanwege zijn functie op immuniteit in zaak over uithuisplaatsing kind, maar immuniteit ziet slechts op werkgerelateerde zaken; niet op familierechtelijke kwesties. Benoeming BC en verlenging MUHP.
Ex-partner geen belanghebbende bij bewindzaken
Rechtbank Limburg 23-09-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9445
Klacht tegen bewindvoerder niet-ontvankelijk: man is mantelzorger/voormalig levensgezel, maar kan niet worden beschouwd als 'levensgezel' in de zin van art. 798 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 21-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:9016
Een bewindvoerder moet namens een Amsterdamse wanbetaler zorgverzekeraar Menzis ruim 900 euro betalen en een deel van de proceskosten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-07-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2779
Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging vonnis waarbij de rechtbank op de voet van artikel 349a Fw de termijn gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht heeft verlengd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-08-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3244
Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest en ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naa...
Rechtbank Noord-Holland 03-12-2019

(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:10014
Wrakingsverzoek kennelijk niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10275
Beroepschrift door belanghebbende zelf ingediend. Advocaat dient binnen de hersteltermijn, maar buiten de appeltermijn vervolgens een 'eigen' beroepschrift in. Hoger beroep niet-ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN