ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beschermingsbewindvoerder niet alleen in huurzaken procespartij, maar ook in arbeidszaken
Gerechtshof Amsterdam 20-04-2021 (pub. 04-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1233
Net als in huurzaken moet de beschermingsbewindvoerder ook in arbeidszaken als procespartij worden betrokken. Werkgever wist van bewind maar heeft bewindvoerder niet opgeroepen. Werkgever niet-ontvankelijk in hoger beroep.
Advies A-G: op verzoek tot ontslag bewindvoerder is art. 798 Rv van toepassing
Parket bij de Hoge Raad 01-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:PHR:2021:324
Aard en strekking van het verzoek tot ontslag van de bewindvoerder brengen mee dat art. 798 lid 2 Rv daarop van toepassing is. Daarom zijn in deze procedure alle in die bepaling genoemde personen 'belanghebbende'.
Voorkeur betrokkene wordt alleen gevolgd bij eerste benoeming curator
Gerechtshof Den Haag 21-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:739
Indien eerder een curator is benoemd, is de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene geen gewichtige reden voor ontslag van de - overigens goed functionerende - curator en de benoeming van een andere curator.
Verplicht vaccineren tegen Covid-19 niet aan de orde: curator niet vertegenwoordigingsbevoegd
Rechtbank Noord-Nederland 07-04-2021 (pub. 14-04-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:1350
Curator kan betrokkene niet dwingen tot iets wat de betrokkene niet wil en waartegen deze zich uitdrukkelijk verzet: een vaccinatie tegen Covid-19. Curator zal de weg van de Wet Zorg en dwang moeten volgen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 24-02-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:4054
Betreffende een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 24 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Geen instantie
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:4045
Betreffende een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 24 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Geen instantie
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:4040
Toewijzen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Geen instantie
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:4041
Betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Rechtbank Rotterdam 11-02-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:4039
Toewijzing van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
Uit de media
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN