ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bestuursorgaan heeft belangen kind voldoende meegewogen bij geslachtsnaamwijziging
Raad van State 06-03-2019 (pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RVS:2019:679
Vader gaat in beroep tegen besluit van Minister, waarbij op verzoek van moeder achternaam van kind is gewijzigd. Beroep ongegrond. Context: mishandeling moeder en daaraan gekoppeld 'psychische hinder' kind.
Vordering tot procedurestop
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1002
1. Nu gezag van moeder is beëindigd, is haar toestemming voor verzoek wijziging geslachtsnaam zoon bij de Koning niet vereist. 2. Afwijzing verzoek vader tot procedurestop moeder: vindt geen steun in het recht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Raad van State 06-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RVS:2019:679
Aangetoond dat achterwege blijven geslachtsnaamswijziging de licham. of geestelijke gezondheid van dochter in ernstige mate zou schaden; hiermee toepassing gegeven aan art. 6 Besluit geslachtsnaamswijziging. Aan feit dat de Surinaamse naam van vader dochter kan helpen bij het vormen van haar identiteit, behoefde de minister geen doorslaggevend gewicht toe te kennen. Geslachtsnaamswijziging belemmert niet dat dochter in toekomst contact opneemt met haar Surinaamse familie. Geen strijd met art. 8 EVRM en art. 3 IVRK.
KIOV
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11097
Vrouw gaat alleen akkoord met erkenning op voorwaarde dat kind in kwestie haar achternaam houdt. Gezien art.1:5 lid 8 (dat dwingend recht bevat) is dit niet mogelijk, omdat bij de erkenning van het eerste kind dat ze met vader heeft, al voor diens achternaam is gekozen.
FPJEKIOV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1002
Aanhoudende strijd tussen ouders leidt tot eenzijdig gezag en hoofdverblijf bij vader. Berichten moeder zijn bedreigend, diskwalificerend t.o.v. de opvoeders en niet passend to kind. Moeder gaat met e-mails wederom voorbij aan impact van haar berichten. Opleggen omgangsplicht aan zoon (17) ism diens belang. Nu gezag niet langer bij moeder is, is haar toestemming voor indienen verzoek tot geslachtsnaamwijziging zoon bij Koning niet nodig. Maar moeder kan niet tot procedurestop worden gedwongen. Dat vindt geen steun in recht.
KIOV
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6568
Welke naam krijgt kind na geslaagde ontkenning van het vaderschap door man wiens achternaam het droeg? Probleem is dat moeder ten tijde van de geboorte van het kind nog niet de Nederlandse nationaliteit had en kennelijk, volgens de rechter, geen voornaam of geslachtsnaam had, maar een "namenreeks". Evenmin weet de rechter welk naamrecht destijds van toepassing was. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te laten.
KIOV
Rechtbank Noord-Holland 21-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11311
Stiefvaderadoptie toegestaan nu moeder en stiefvader de facto al 3 jaar lijken samen te wonen. Art. 1: 227 lid 2 BW. Relevant geacht verschil met situatie halfzusje dat niet geadopteerd wordt door stiefvader. Ook belofte ouders dat kind contact zal houden met ouders biologische vader wordt in aanmerking genomen. Qua geslachtsnaamkeuze is art. 1: 5 lid 8 BW van toepassing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geslachtsnaam

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN