ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ziekmelding kind staat optreden leerplichtambtenaar niet in weg
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6713
Ziekmelden dochter sloot niet uit dat gemeente gebruik mocht maken van bevoegdheid naleving Leerplichtwet te waarborgen, resp. te bevorderen dat verzuim niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.
Vooruitzichten op permanente verblijfsvergunning factor van belang in verhuiskwestie
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2926
Toewijzing verzoek moeder om met kind naar de VS te mogen verhuizen, stuit reeds af op de onzekerheid omtrent haar vooruitzichten op een permanente verblijfsvergunning.
Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Brevet van onvermogen voor de ouders
Rechtbank Noord-Nederland 07-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3476
Rb rest niets anders dan proberen de kinderen uit de wind te houden: geen tweehoofdig gezag meer. Rb benadrukt dat dit geen winnen is van moeder of nederlaag van vader, maar een aan beiden uitgereikt brevet van onvermogen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6713
Ziekmelden dochter - inmiddels 18+ en gezakt - sloot niet uit dat gemeente gebruik mocht maken van bevoegdheid naleving Leerplichtwet te waarborgen, resp. te bevorderen dat verzuim niet langer duurt dan strikt noodzakelijk. Ook maakte moeder niet aannemelijk dat kind inderdaad lijdt aan ziekte die bezoeken school verhinderde. Rapport dat kind aan aanpassingsstoornis lijdt daartoe onvoldoende. Vordering in kg wegens OD gemeente dan ook terecht afgewezen; in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling blijft in stand.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Schorsing werking bestreden beschikking t.a.v. verhuizing en inschrijving minderjarige op een andere school. Belangenafweging leidt ertoe dat de behandeling van de bodemzaak moet worden afgewacht.
Rechtbank Limburg 15-08-2018

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:7714
Moeder zeer volhardend in haar weigering aan een DNA- onderzoek mee te werken. Oplegging van dwangsommen heeft geen resultaat gehad. Door de weigerachtige houding van de moeder, komt de ontwikkeling van dochter (2015) ernstig in gevaar. Deze heeft er recht op te weten wie haar vader is. Dat is belangrijk voor haar identiteitsontwikkeling. Dat moeder zegt zeker te weten dat vader de vader is, is in dit geval niet voldoende. Volgt OTS en lijfsdwang voor elke keer dat moeder niet meewerkt aan het DNA-onderzoek.
Gerechtshof Den Haag 31-07-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2228
Fiscale voordelen onvoldoende om hoofdverblijf van (1 vd) kinderen bij vader te bepalen. Vrouw moet ruim 8k kinderopvangtoeslag terugbetalen. Verhouding met kinderalimentatie. Schuld bij de kinderopvang komt 50/50 voor rekening van partijen. Hof gaat voorbij aan de vraag of deze schuld ziet op periode voor of na peildatum. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de minderjarigen en zijn beiden gebaat zijn bij de opvang, schuld daarom voor rekening van beide partijen.
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019

(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2926
Uit Denemarken afkomstige moeder krijgt ook in hb geen verv. toestemming om met kind (2013) naar VS te verhuizen. Toewijzing stuit reeds af op onzekerheid omtrent vooruitzichten vd vrouw op een permanente verblijfsvergunning voor haar en het kind. Afgezien daarvan is de door de vrouw voorgestelde verdeling vd zorg- en opvoedingstaken in geval verhuizing naar de VS niet realistisch, nog daargelaten of van vader verwacht mag worden dat hij jaarlijks al zijn vakantiedagen daarvoor gebruikt. Ook reislast kind speelt rol.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN