ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Advies A-G: verzoek tot OTS kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan
Parket bij de Hoge Raad 25-06-2021 (pub. 30-07-2021), ECLI:NL:PHR:2021:653
Beschikking ontneemt partijen een (notabene gespecialiseerde) instantie. Dat klemt temeer nu opleggen beschermingsmaatregel een inbreuk is op het family life tussen ouder(s) en kind.
Hof wijkt niet af van afstemmingsregel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-07-2021 (pub. 29-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7218
Hof wijkt niet af van afstemmingsregel en geeft moeder in hoger beroep in kort geding - conform rb in de bodemprocedure - geen toestemming om met (een van) de kinderen te verhuizen.
Vader wil geen contact met zoon; zoon heeft hem hard nodig
Rechtbank Rotterdam 27-07-2021 (pub. 28-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7267
Rb doet dringend beroep op man om zijn vaderrol op zich te nemen en veroordeelt hem om één keer in de 3 maanden contact met zoon te hebben, bijvoorbeeld door mee te gaan naar het thaiboxen.
Ligging school doorslaggevend
Rechtbank Gelderland 21-06-2021 (pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3880
Ouders verschillen na verhuizing van mening bij welke kerk kinderen als dooplid ingeschreven moeten worden. Ook geschil mbt school en peuteropvang. Tussenoplossing niet haalbaar. Ligging school doorslaggevend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 25-06-2021

(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:PHR:2021:653
Conclusie A-G: verzoek tot ondertoezichtstelling kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan. De bestreden beschikking is een afwijking van de heersende opvatting en ontneemt partijen een instantie. Dat klemt temeer nu het opleggen van een beschermingsmaatregel een inbreuk is op het family life tussen ouder(s) en kind. Verder heeft de wetgever bewust gekozen voor de gespecialiseerde kinderrechter aan wie een verzoek tot OTS moet worden gericht.
Gerechtshof Amsterdam 15-06-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1950
Eenhoofdig gezag voor vader. Moeder met PTSS wil alleen via e-mail contact met hem, terwijl vader geen gebruik maakt van een computer. Verder ziet moeder kind slechts 1x per maand bij derde. Ouders al jarenlang niet in staat om hun onderlinge relatie als ouders vorm te geven. Omgangsmomenten te gering om te spreken van situatie waarin moeder ook daadwerkelijk feitelijk invulling kan geven aan het ouderlijk gezag, te meer nu gezamenlijk gezag met name contact op ouderniveau vergt en niet enkel contact tussen ouder en kind.
Gerechtshof Amsterdam 15-06-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1942
gezamenlijk gezag, artikel 1:253c BW. Zie ECLI:NL:GHAMS:2020:2409.
Rechtbank Oost-Brabant 08-07-2021
(pub. 29-07-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:3701
relatieve competentie doorverwijzing
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek met raadsheer Liesbeth de Beij: dilemma's bij omgangsbeslissingen
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 22-06-2021)
Ingrid Vledder in gesprek met raadsheer familierecht Liesbeth de Beij. Met welke complexe omgangskwesties heeft zij te maken en hoe komt zij tot haar beslissingen?
Onderzoek en aanpak van complexe omgangsproblematiek
(Heleen Koppejan, MSc, 22-06-2021)
Hoe stellen we vast welke dynamiek onder de omgangsproblematiek ligt? Pas na grondig onderzoek kan een advies gegeven worden over een passende interventie.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
De positie van kinderen in een scheidingssituatie
(Mr. Marieke Lips en Mr. Iris Bakker, 22-06-2021)
Aan de hand van een casus worden de positie en belangen van kinderen in een scheidingssituatie besproken. Ook de wijze waarop kinderen tijdens een procedure het best betrokken en gehoord kunnen worden komt aan bod.
Anonimiteit van de zaaddonor
(Mr. Myrthe Weltak, 07-04-2021)
Ziekenhuis hoeft de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend te maken. Dat heeft de rechter geoordeeld in een procedure die was aangespannen door een van de donorkinderen. Wat is de achtergrond van deze uitspraak?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN