ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Spoorboekje BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 27-11-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3199
Reikwijdte vrijheid (kanton-)rechter bij bepalen voorwaarden voor machtiging aangaan vaststellingsovereenkomst mbt gezinsschade waarbij minderjarigen zijn betrokken.
Verhuiskwestie: alleen belang kind telt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2019 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10282
Vier gezinssystemen met zes minderjarige kinderen. Niet vastgesteld kan worden wiens belang groter is: dat van moeder of dat van vader. Belang kind los van belang ouders afgewogen.
Informele rechtsgang minderjarige betreffende gezag
Rechtbank Den Haag 28-10-2019 (pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12396
Zoon (2003) verzoekt beëindiging gezag vader via informele rechtsingang minderjarige. Toegewezen. Gezamenlijke gezag ouders werkt niet en zoon 'klem en verloren'. Zoon al heel lang geen contact met vader en wil dit nu ook niet.
Verzekeraar geen belanghebbende in procedure over BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 01-11-2019 (pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Derde (verzekeraar) niet aangemerkt als belanghebbende in zaak over aan kind toekomend bedrag ad € 35.775, dat moet worden gestort op een bankrekening van het kind en voorzien zijn van een zgn. BEM-clausule.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 29-10-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3212
Kort geding tot nakoming omgangsregeling met man die erkend heeft, maar niet de biologische vader is. Hof laat bijzonder curator toe als informant. Vordering tot nakoming in hoger beroep alsnog afgewezen, gezien thans ontstane situatie waarin onder meer wordt gewerkt aan contactherstel kind (2010) met biologische vader: het vergt op dit moment teveel van kind zich daarnaast ook nog te richten op herstel contact en zorgregeling met juridische vader.
Rechtbank Rotterdam 06-09-2018
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11387
Vervolg op: ECLI:NL:RBROT:2018:6811. Aangehouden verzoeken bijzondere curator. Ondertoezichtstelling per direct opgeheven.
Gerechtshof Den Haag 27-11-2019

(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3199
Appel door wettelijk vertegenwoordiger tegen machtiging tot aangaan vaststellingsovereenkomst ex art. 1:345 lid 1 onder a BW. Het stond de kantonrechter vrij om bij zijn machtiging te bepalen dat te ontvangen gelden (deels) op rekening met BEM-clausule moeten worden gestort. Niettemin wordt verzoek tot machtiging alsnog ambtshalve afgewezen: in berekening gezinsschade door overlijden vader geen rekening gehouden met eventueel door minderjarige na bereiken van zijn 18-de jaar te lijden schade.
Rechtbank Midden-Nederland 26-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5548
Beschikking in klare taal. Beëindiging gezag van de vader, omdat communicatie tussen de ouders alleen mogelijk is via een derde. Voor gezamenlijk gezag is wel enige vorm van overleg tussen de ouders nodig.
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11386
Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2018: 11385. Aangehouden verzoek uithuisplaatsing 2 jonge kinderen. Oudste minderjarige is inmiddels geplaatst in het netwerk. Vast staat dat de moeder de afspraken met de gecertificeerde instelling (GI) heeft geschonden. Er zijn daarnaast zeer sterke aanwijzingen dat de jongste minderjarige opnieuw getuige is geweest van gewelddadig gedrag van de vader. Toewijzing verzoek voor de duur van drie maanden, onder aanhouding van het restant, opdat de GI kan onderzoeken of de moeder (mede door een verhuizing) we...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN