ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Echtgenoot vervalst handtekening van vrouw voor kredietovereenkomst
Vordering van vrouw jegens tussenpersoon afgewezen. Geen schade want huwelijk was in gemeenschap van goederen en krediet is benut voor aflossing van andere gemeenschapsschuld.
Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
Regresrecht bij betalen gezamenlijke schuld?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2017 (pub. 28-09-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4155
Na ontbinding huwelijksgoederengemeenschap pas regresrecht na betaling voor meer dan de helft van de schuld(en).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3266
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
Rechtbank Oost-Brabant 28-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4778
Presidentsrekesten, verlof beslag – verzoek om ten laste van ex-echtgenote beslag te leggen onder haar werkgever, tbv verhaal van een gemeenschappelijke schuld die tijdens huwelijk is ontstaan door onrechtmatig handelen van ex-echtgenoot. Afwijzing van dit verzoek ogv artikel 1:102 BW. Wel kan beslag worden gelegd onder werkgever van ex-echtgenoot
Rechtbank Limburg 25-07-2018

(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7062
Peildata vóór inwerkingtreding art. 1:99 lid 1 BW. Draagplicht echtgenoten mbt beweerde schuld aan zoon X waarover aparte procedure wordt gevoerd. Gelet op art. 3: 185 lid 1 BW bepaalt de rechtbank dat de gemeenschapsschuld van pp aan X in totaal niet hoger is dan het bedrag waartoe de man uiteindelijk wordt veroordeeld in de procedure van X tegen ouders. Vrouw gedroeg zich in de procedure van zoon X immers niet zoals ex-echtgenoten zich bij de vaststelling en verdeling vd gemeenschap tov elkaar behoren te gedragen
Gerechtshof Den Haag 24-04-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1824
Pp. zijn tijdens het huwelijk gezamenlijk een doorlopend krediet aangegaan. Bij convenant hebben zij afgesproken dat ieder der pp. de helft van de schuld voor eigen rekening zal nemen en zal aflossen. Vrouw betaalt niet aan de derde. Man voldoet ook haar deel ter voorkoming BKR. Man vordert betaling v.h. door de vrouw verschuldigde aan hem zodat ook haar deel wordt afgelost. Wordt afgewezen, want dat is niet overeengekomen. Voorts komt man geen vergoeding toe ter zake termijnen die nog niet door hem voor vrouw zijn voldaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018

(pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Man is tijdens huwelijk gemeenschapsschuld aangegaan. Na ontbinding huwelijksgemeenschap blijft de man hiervoor 100% aansprakelijk en vrouw 50% (art. 1:102 BW oud). Ieder is voor de helft draagplichtig (art. 6:10 BW). Crediteur heeft alleen vordering jegens man gestuit, waardoor vordering op vrouw is verjaard. Hof: Omdat deze schuld jegens de man is blijven bestaan, dient de vrouw daarin bij helfte bij te dragen. Art. 3:317 lid 1 BW en art. 1: 100 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gemeenschapsschulden art. 1:96

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN