ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Door overlijden erflater eindigt eventuele volmacht aan tweelingbroer
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Daarom moet broer bedrag terugstorten dat hij na overlijden erflater overboekte van diens bankrekening (zou toebehoren aan vader van erflater). Ook geen verrekening met (betwiste) voorgeschoten kosten uitvaart.
Hoe worden kosten vastgesteld van niet door rechter benoemde vereffenaar?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Ogv Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2017 in dat geval geen vergoeding. Werkzaamheden grotendeels daarvóór verricht. Vereffeningskosten vastgesteld op € 16.516,50 (nalatenschap gering).
Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Afwijzing aanvullend voorschot vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Vertraging die is opgetreden mag niet bij schuldeisers in rekening mag worden gebracht, en deel van door vereffenaar in zijn urenuitdraai opgenomen werkzaamheden is niet in belang van schuldeisers uitgevoerd. Art. 4:206 lid 3 BW
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Tweelingbroer erflater boekt na overlijden bedrag van bankrekening erflater over naar eigen rekening, want bedrag behoorde toe aan dementerende opa. Voor zover erflater aan broer uitdrukkelijk of stilzwijgend volmacht zou hebben verleend over zijn bankrekening te beschikken, is deze volmacht door het overlijden van erflater geëindigd (art. 3:72 BW). Van zaakwaarneming kan om diezelfde reden geen sprake meer zijn.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019

(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Vereffening nalatenschap. Kosten van niet door rechter benoemde vereffenaar. Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter van 12 december 2017. Overgangsperiode. Grootste deel van de werkzaamheden verricht vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde Handleiding 2017.
Rechtbank Limburg 07-02-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1138
Ambtshalve aanwijzing door kantonrechter aan vereffenaar (art. 4:210 BW). Met inachtneming van de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap heeft de kantonrechter behoefte aan nadere informatie.
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:304
Erfrecht. Geschil over vereffening. Vereffenaar vordert verklaring voor recht. Incident tot voeging op de voet van art. 222 Rv en tot oproeping van derden op de voet van art. 118 Rv, dit laatste omdat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN