ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe worden kosten vastgesteld van niet door rechter benoemde vereffenaar?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Ogv Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2017 in dat geval geen vergoeding. Werkzaamheden grotendeels daarvóór verricht. Vereffeningskosten vastgesteld op € 16.516,50 (nalatenschap gering).
Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
Taak kantonrechter bij vereffening nalatenschap
Aanwijzingsvraag vereffenaar nalatenschap (Marco Rijsdijk 26-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Vereffening nalatenschap. Kosten van niet door rechter benoemde vereffenaar. Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter van 12 december 2017. Overgangsperiode. Grootste deel van de werkzaamheden verricht vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde Handleiding 2017.
ER
Rechtbank Limburg 07-02-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1138
Ambtshalve aanwijzing door kantonrechter aan vereffenaar (art. 4:210 BW). Met inachtneming van de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap heeft de kantonrechter behoefte aan nadere informatie.
ER
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:304
Erfrecht. Geschil over vereffening. Vereffenaar vordert verklaring voor recht. Incident tot voeging op de voet van art. 222 Rv en tot oproeping van derden op de voet van art. 118 Rv, dit laatste omdat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding.
ER
Rechtbank Limburg 08-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:174
Aanwijzing kantonrechter bij vereffening nalatenschap (art. 4:210 BW). Vereffenaar krijgt aanwijzing om vaststellingsovereenkomst te sluiten met voormalige huurder van een woning van erflater, om daarmee kostbare juridische procedures te voorkomen, mede met het oog op het behartigen van de belangen van de crediteuren.
ER
Rechtbank Limburg 30-07-2018
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:9954
Aanwijzing ex art. 4:210 BW. De vereffening van de nalatenschap is voltooid en de erfgenamen kunnen overgaan tot verdeling. Aanwijzing dat verzoeker, nadat de verdeling is afgerond, de kantonrechter bericht opdat het dossier gesloten en gearchiveerd kan worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN