ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitgangspunt: erfgenamen vereffenen nalatenschap gezamenlijk
Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019 (pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4673
Art. 4:198 BW is niet bedoeld om uiteenlopende vereffeningsgeschillen voor te leggen aan de kantonrechter; daarvoor zijn andere wettelijke voorzieningen. Beperkte bevoegdheid ktr om af te wijken van gezamenlijke vereffening.
Vereffenaar niet verantwoordelijk voor boedelperikelen vóór benoeming
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 (zaaknr. C/05/344156 KL RK 18-157, ECLI:NL:TNORARL:2019:29, pub. 14-06-2019)
Het behoort niet tot de taak van de vereffenaar om achter zaken aan te gaan die voorafgaand aan de benoeming mogelijkerwijs aan de boedel zijn onttrokken. Klacht tegen kandidaat-notaris (vereffenaar) ongegrond.
Voor welke werkzaamheden mag vereffenaar salaris in rekening brengen?
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Dat is i.c. niet bij alle werkzaamheden het geval.
Door overlijden erflater eindigt eventuele volmacht aan tweelingbroer
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Daarom moet broer bedrag terugstorten dat hij na overlijden erflater overboekte van diens bankrekening (zou toebehoren aan vader van erflater). Ook geen verrekening met (betwiste) voorgeschoten kosten uitvaart.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5186
Voorligt het verzoek tot schorsing en ontslag van de door de rechtbank benoemde vereffenaar (artikel 4:206 lid 5 BW). De rechtbank wijst het verzoek bij gebrek aan belang af. De taak van de vereffenaar is namelijk al geëindigd omdat alle schulden zijn voldaan.
Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5187
Art. 4:210 BW is wettelijke basis voor kantonrechter om uitvoering te geven aan zijn toezichthoudende rol jegens vereffenaar. Vereffenaar kan op grond van dit artikel ook aan kantonrechter vragen hem aanwijzing te geven. Schuldeiser nalatenschap kan echter geen aanwijzing van kantonrechter vragen. Schuldeisers kunnen zich in ander stadium wel wenden tot kantonrechter. Op grond van art. 4:218 BW kunnen belanghebbenden (zoals schuldeisers) bv in verzet komen tegen rekening en verantwoording of tegen uitdelingslijst.
Rechtbank Noord-Nederland 12-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4750
Een notaris verzoekt om benoeming van zich zelf tot vereffenaar in een nalatenschap op voet van artikel 4: 204, eerste lid, aanhef en onder a, BW. Hij heeft al kosten gemaakt ten behoeve van één van de erfgenamen. Een schuldeiser van een erfgenaam kan belanghebbende zijn, maar de enkele omstandigheid dat hij schuldeiser is van een erfgenaam is niet voldoende. Hiervoor is meer nodig. De kosten die hij voorafgaand aan de benoeming heeft gemaakt, zijn in beginsel geen vereffeningskosten. De rechtbank verklaart de notaris niet-ontvank...
Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019

(pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4673
Art. 4:198 BW is er niet voor bedoeld om uiteenlopende geschillen over de vereffening tussen de erfgenamen voor te leggen aan de kantonrechter. De kantonrechter heeft een beperkte bevoegdheid om af te wijken van het uitgangspunt dat de erfgenamen als vereffenaars de nalatenschap gezamenlijk vereffenen.
Rechtbank Midden-Nederland 25-07-2019
(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3252
Verzoek benoeming vereffenaar door schuldeiser van een van de erfgenamen. Ingevolge art. 4:204 lid 1 sub c BW kan rechtbank, indien nalatenschap niet onder voorrecht boedelbeschrijving is aanvaard, vereffenaar benoemen op verzoek van een of meer andere schuldeisers van een erfgenaam, wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad. Omdat er geen schulden van de nalatenschap meer zijn, zou de vereffenaar geen taak hebben. Afwijzing verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN