ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vereffenaar niet verantwoordelijk voor boedelperikelen vóór benoeming
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 (zaaknr. C/05/344156 KL RK 18-157, ECLI:NL:TNORARL:2019:29, pub. 14-06-2019)
Het behoort niet tot de taak van de vereffenaar om achter zaken aan te gaan die voorafgaand aan de benoeming mogelijkerwijs aan de boedel zijn onttrokken. Klacht tegen kandidaat-notaris (vereffenaar) ongegrond.
Voor welke werkzaamheden mag vereffenaar salaris in rekening brengen?
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Dat is i.c. niet bij alle werkzaamheden het geval.
Door overlijden erflater eindigt eventuele volmacht aan tweelingbroer
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Daarom moet broer bedrag terugstorten dat hij na overlijden erflater overboekte van diens bankrekening (zou toebehoren aan vader van erflater). Ook geen verrekening met (betwiste) voorgeschoten kosten uitvaart.
Hoe worden kosten vastgesteld van niet door rechter benoemde vereffenaar?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Ogv Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2017 in dat geval geen vergoeding. Werkzaamheden grotendeels daarvóór verricht. Vereffeningskosten vastgesteld op € 16.516,50 (nalatenschap gering).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 19-09-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:11331
Geen rechtens te respecteren belang bij het benoemen van een vereffenaar. Bewijsopdracht dat erflaatster ten tijde van haar overlijden een Chinees porseleinen theeservies bezat, dat eiser dit na haar overlijden heeft meegenomen uit de woning, en wat op de peildatum (overlijdensdatum) de waarde van dit servies was. Eindvonnis zie ECLI:NL:RBDHA:2019:4344
Rechtbank Midden-Nederland 23-05-2019
(pub. 06-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2124
Verzet tegen uitdelingslijst en rekening en verantwoording niet-ontvankelijk. De wettelijke grondslag voor het indienen van een verzetschrift tegen een uitdelingslijst en rekening en verantwoording is art. 4:218 lid 3 BW, welk artikel op grond van art. 4:221 lid 1 niet van toepassing op is de nalatenschap van erflaatster, omdat sprake is van de lichte vereffeningsprocedure.
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Afwijzing aanvullend voorschot vereffenaar. Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Vertraging die is opgetreden mag niet bij schuldeisers in rekening worden gebracht, en deel van door vereffenaar in zijn urenuitdraai opgenomen werkzaamheden is niet in belang van schuldeisers uitgevoerd. Art. 4:206 lid 3 BW
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Tweelingbroer erflater boekt na overlijden bedrag van bankrekening erflater over naar eigen rekening, want bedrag behoorde toe aan dementerende opa. Voor zover erflater aan broer uitdrukkelijk of stilzwijgend volmacht zou hebben verleend over zijn bankrekening te beschikken, is deze volmacht door het overlijden van erflater geëindigd (art. 3:72 BW). Van zaakwaarneming kan om diezelfde reden geen sprake meer zijn.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019

(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:990
Vereffening nalatenschap. Kosten van niet door rechter benoemde vereffenaar. Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter van 12 december 2017. Overgangsperiode. Grootste deel van de werkzaamheden verricht vóór de inwerkingtreding van de vernieuwde Handleiding 2017.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN