ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader dient onverdeelde aandacht voor dochter te hebben
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Zorgregeling van één zaterdag per maand van 9 tot 21 uur. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden.
Hoofdverblijf kinderen van moeder naar vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7283
Vader beter in staat om uit heftige partnerproblematiek te stappen en kinderen contact moeder te gunnen. Moeder gaat te ver in 'beschermen' kinderen tegen vader: maandenlang foto’s maken van geslachtsorgaan kind is schadelijk.
Benoeming bijzondere curator in strafzaak tegen ex-vriend moeder
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij evt. vordering als slachtoffer zware mishandeling. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder verdachte is (onvoldoende tijdig hulp inschakelen).
Omgangsonderzoek RvdK na mogelijke partnerdoding
Rechtbank Limburg 06-03-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Partner van moeder is overleden tgv mogelijke partnerdoding door moeder. RvdK doet omgangsonderzoek obv nieuwe art. 1:242a BW. Gelet op dwingendrechtelijke karakter van art. 1:250 lid 2 BW benoemt Rb bijzondere curator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019

(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Na kindbrief en verslag bijzondere curator: een zaterdag per maand van 9 tot 21 uur doet recht aan positie dochter tussen ouders (vader heeft meer 'holistische' kijk; moeder leeft m.n. via geloof Jehovah’s Getuigen) en haar behoefte om contact met vader te onderhouden zonder te overnachten, waarbij vader hun tijd zo indeelt dat dochter zijn onverdeelde aandacht heeft. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden. Het gevoel dat ze belangrijk is voor hem, heeft dochter niet voldoende ervaren.
Rechtbank Amsterdam 30-10-2019

(pub. 05-11-2019), ecli:NL:RBAMS:2019:7901
Partnerdoding. Moeder met eenhoofdig gezag overleden door vermoedelijke doding door vader. Vader gaat binnenkort naar Pieter Baan-Centrum; dochter (2015) verblijft bij pleegmoeder. Raad volgt spoorboekje art. 1:242a BW en verzoekt contactregeling vader-kind, zij het onder stringente voorwaarden. Rechter beslist, na horen bijzondere curator, dienovereenkomstig voor een door GI te bepalen duur en frequentie.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-10-2019
(pub. 23-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3816
ZorgregelingOmgangsregelingVerwijzing naar omgangsbegeleiding / coaching door kindbehartiger, werkzaam bij Sterk Huis. Ouders en kind dat gesprek met rechter voerde akkoord met deze hulp.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-10-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3751
Moeder verzoekt in hoger beroep de benoeming van een bijzonder curator. GI geeft aan dat minderjarige om rust vraagt en in het gezinshuis wil blijven. Als de minderjarige bij de bijzonder curator aangeeft dat zij in het gezinshuis wil blijven, zal moeder haar pas geloven. Hof heeft uitgebreid kindgesprek gevoerd met het kind en vindt dat haar stem voldoende is gehoord. Hof bekrachtigt de uithuisplaatsing en wijst verzoek benoeming bijzonder curator af.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7930
Met (ambtshalve) benoeming ve bijzondere curator in afstammingszaak wordt geen einde gemaakt aan enig deel vh verzochte (in de kern, de vervangende toestemming tot erkenning). De benoeming is slechts een stap in de procedure die < art. 1:212 BW nodig is om tot een inhoudelijke beslissing te kunnen komen. Evenmin uitdrukkelijk tussentijds hoger beroep opengesteld tegen de beschikking: de griffiersmededeling onder de uitspraak kan volgens vaste rechtspraak niet als zodanig worden opgevat. Moeder niet-ontv. in haar bezwaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Uit de media
Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger
(Mr. Marieke Lips en Mr. Margó Spekschoor, 12-06-2018)
Zowel de Bijzondere Curator in Jeugdzaken als de Kindbehartiger kan de belangen van de kinderen behartigen in het scheidingsproces. Wat is de rol van ieder en wanneer en hoe zijn ze in te schakelen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN