ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Taak bijzondere curator bij vraag of erkenning door vrouwelijke partner biologische moeder vernietigd moet worden
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijzondere curator dient verzoek tot vernietiging erkenning kind door vrouwelijke partner biologische moeder te kunnen doen, omdat zijn belangenbehartiging anders teveel afhankelijk wordt vd handelwijze van anderen, hetgeen niet past bij de rechtens relevante positie die de wetgever het kind in zaken als de onderhavige heeft gegeven.
Wat kan minderjarige bij de rechter verzoeken?
Rechtbank Oost-Brabant 20-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6527
Afwijzing verzoek van minderjarige tot benoeming van bijzondere curator voor wijziging achternaam en gezag: dat is niet aan de bijzondere curator maar aan de ouders.
Zijn kinderen (2005 en 2007) belanghebbenden bij hoofdverblijfplaats van hun broertje (2014)?
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018 (pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3377
Nee: hoofdverblijfplaats jongste kind is geschil tussen ouders, waarbij de twee oudste kinderen geen belanghebbende zijn. Daarom verzoek van kinderen tot benoeming bijzondere curator afgewezen.
Bijzondere curator kan niet verzoeken om wijziging gezag/voogdij
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje verzoekt rechter om bijzondere curator te benoemen om gezag van vader te laten beëindigen en oom en tante (bij wie zij woont) tot voogd te benoemen. Afgewezen: kan alleen worden verzocht door RvdK.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Rechtbank Midden-Nederland 19-12-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6472
machtiging tot uithuisplaatsing en ambtshalve benoeming bijzondere curator
KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijz. curator kind dient verzoek in tot vernietiging erkenning door voormalige vrouwelijke partner van biologische moeder. De bc meent dat de relatie tussen moeder en meemoeder dermate instabiel is gebleken, dat het niet in belang kind lijkt om die relatie coûte que coûte in stand te willen houden (via bv. systeemtherapie). Vanuit het kind bezien is nauwelijks sprake v.e. ander systeem dan dat van moeder en kind. Vrouw, die zelf ambivalent staat tov verzoek, was er meer niet dan wel. Volgt toewijzing na ampele overwegingen.
FPKIOV
Rechtbank Oost-Brabant 20-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6527
Minderjarige B vraagt rechter in een brief of deze een bijzondere curator wil benoemen. B hoopt dat de bijzondere curator er voor zal zorgen dat zijn achternaam wordt veranderd en dat zijn moeder alleen het gezag over hem krijgt. Kinderrechter wijst het verzoek af: "Een bijzondere curator kan niet voor B bereiken wat hij wil en kan hem daarbij niet helpen." Ouders zijn aan zet.
KI
Rechtbank Rotterdam 20-07-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10119
Geen toestemming voor verhuizing moeder, wier oudste kind dit schooljaar eindexamen doet. Van belang dat kinderen het laatste schooljaar kunnen afmaken in dezelfde klas op dezelfde school. Dat geldt zeker voor oudste kind, dat PDD-NOS heeft. Een verhuizing zou voor hem niet alleen een ingrijpende verandering van woonomgeving betekenen, maar ook een schoolwisseling in examenjaar. Dit is niet in zijn belang en weegt zwaar mee in de beoordeling. Mocht moeder toch verhuizen, wordt hoofdverblijfplaats kind bij vader bepaald.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3377
Geschil tussen gescheiden ouders omtrent (hoofd)verblijfplaats van hun jongste kind (2014). Oudste twee kinderen (2005 en 2007) doen verzoek om een bijzondere curator over de drie minderjarigen te benoemen. Ze achten zich belanghebbenden die, met ondersteuning van de vader, verzoeken om eerbiediging van hun family life en willen dat kind 3 weer deel uitmaakt van hun gezin. Hof: verzoekers geen belanghebbende a.b.i. art. 1:250 BW, gezien bepaalde in art. 798 lid 1 Rv. Volgt niet-ontvankelijkheidsverklaring.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Uit de media
Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger
(Mr. Marieke Lips en Mr. Margó Spekschoor, 12-06-2018)
Zowel de Bijzondere Curator in Jeugdzaken als de Kindbehartiger kan de belangen van de kinderen behartigen in het scheidingsproces. Wat is de rol van ieder en wanneer en hoe zijn ze in te schakelen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN