ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Nieuwe richtlijnen voor de bijzondere curator
Bijzondere curator bij onenigheid tussen ouder(s) en GI?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8509
Bijzondere curator als belangen van de kinderen ondergeschikt raken aan die van de ouder(s) of voogd(en). Niet bedoeld voor geschil over wijze waarop GI de OTS vorm geeft. Daarvoor zijn andere wegen.
'Kindperspectiefvragen' bieden duidelijkheid in verhuiskwestie
Rechtbank Gelderland 06-12-2018 (pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5738
Rb geeft huiswerk aan ouders: vragen die belang kind beogen bloot te leggen. Bijzondere curator geeft advies adhv de 4 door ouders uitgewerkte verhuisscenario's. Rb beslist cf advies dat moeder met kind mag verhuizen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KIOV
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:538
Artikel 1:27 BW. De ABS heeft de erkenning van de kinderen door de man geweigerd, omdat de identiteit van de man niet vast zou staan. Tussenbeschikking. De ABS zal de documenten van de man op echtheid laten onderzoeken door Bureau Documenten van de IND.
KI
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:670
Benoeming bijzondere curator.
KIIP
Rechtbank Den Haag 20-11-2018
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16240
Internationale kinderontvoering. Verzoek door Italiaanse voogd tot teruggeleiding kind naar Italië. Kind in NL onder toezicht gesteld. Gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd, wordt het in het belang van het kind noodzakelijk gevonden een bijzondere curator te benoemen.
KI
Rechtbank Gelderland 07-05-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5770
Niet komen vast te staan dat man al eerder wist dat dochter niet zijn kind was. Dat zijn huidige vrouw iets dergelijks gedroomd heeft, is onvoldoende om dat aan te nemen. Rb zoekt daarom voor bepaling datum waarop hij achter zijn dwaling kwam, aansluiting bij datum waarop man uitslag vh DNA-onderzoek kreeg; aldus is hij niet te laat met zijn verzoek tot vernietiging erkenning kind. Rb houdt verdere beslissing aan totdat kind over situatie is voorgelicht. Art.1:205 lid 1 aanhef en sub b BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Uit de media
Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger
(Mr. Marieke Lips en Mr. Margó Spekschoor, 12-06-2018)
Zowel de Bijzondere Curator in Jeugdzaken als de Kindbehartiger kan de belangen van de kinderen behartigen in het scheidingsproces. Wat is de rol van ieder en wanneer en hoe zijn ze in te schakelen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN