ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man vordert ontruiming woning door vrouw, maar vertelt niet het hele verhaal
Rechtbank Den Haag 02-08-2019 (pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8237
Man schendt informatieplicht. Hij stelt dat vrouw zonder enig recht in woning verblijft, maar gaat voorbij aan gebruiksrecht dat vrouw heeft ogv huwelijkse voorwaarden. Proceskostenveroordeling wegens handelwijze man.
Betaling hypotheekrente gezamenlijke woning door (ex-)partners
Rechtbank Amsterdam 24-05-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4356
Voorlopig gebruik woning aan vrouw toegewezen ivm gebruik geweld door man. Nu de vrouw in de woning blijft wonen, is het redelijk dat zij de (volledige) hypotheekrente zal voldoen. Hypotheekaflossingen bij helfte.
Zowel man als vrouw vragen om het huurrecht - beide vorderingen afgewezen
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Pp wonen na verkoop en levering van echtelijke woning ieder op een ander adres. In de echtscheidingsprocedure vragen ze elk voor zich huurrecht van huidige woning. Afgewezen, nu het niet de echtelijke woning betreft.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 02-08-2019

(pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8237
In art. 7 huwelijkse voorwaarden is opgenomen, dat man na echtscheiding verplicht is zorg te dragen voor andere woonruimte tbv vrouw. Man vordert dat vrouw woning ontruimt. Hij stelt dat zij zonder enig recht in de woning verblijft. Voorzieningenrechter: evidente schending door man van art. 21 Rv door in dagvaarding niet te melden dat partijen tot aan HR hebben geprocedeerd over uitleg art. 7 hwvw. Zonneklaar dat vorderingen man op inhoudelijke gronden moeten worden afgewezen. Met proceskostenveroordeling.
Rechtbank Amsterdam 24-05-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4356
Voorlopig gebruik woning aan vrouw toegewezen ivm gebruik geweld door man, tevens contactverbod. Er wordt van uitgegaan dat echtscheidingsverzoek inmiddels is ingediend. Als dat niet het geval is, heeft de vrouw daartoe nog een maand de tijd, waarna zij geen rechten meer kan ontlenen aan de veroordelingen. Nu de vrouw in de woning blijft wonen, is het redelijk dat zij de hypotheekrente zal voldoen. Hypotheekaflossingen dienen partijen bij helfte te dragen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1624
Schorsingsverzoek en voorlopige voorziening. Recht in woning te blijven wonen en bijbehorende zaken en inboedel te blijven gebruiken. Geen noodzaak voor schorsing.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6831
Vordering tot ontruiming toegewezen nu vaststaat dat niet beide eigenaars (voormalig echtgenoten) toestemming hebben gegeven voor langdurig gebruik van de woning door kleinzoon en partner.
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Partijen zijn na het verbreken van de relatie en na de verkoop en levering van de echtelijke woning ieder op een ander adres gaan wonen. In de echtscheidingsprocedure vragen partijen om het huurrecht van de woning waar zij op dit moment wonen. De rechtbank wijst het verzoek van partijen af omdat geen van beide woningen de echtelijke woning betreft als bedoeld in art. 7:266 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruik woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN