ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Valse huwelijksakte wil niet zeggen dat partijen niet getrouwd zijn
Rechtbank Limburg 18-02-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Kerkelijk huwelijk (Eritrea). Huwelijksakte is door IND vals bevonden. Rb: desondanks sprake van rechtsgeldig huwelijk, erkend in NL. Ambtenaar BS had huwelijk nl. wel geregistreerd. Echtscheiding uitgesproken.
Beëindiging religieus huwelijk
Op 18 oktober 2018 is het Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in consultatie gegaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2893
Huwelijk naar Nederlands en Sjiitisch-Islamitisch recht. Echtscheiding naar Nederlands recht in 2015 uitgesproken. Man weigert medewerking aan de ontbinding van het gesloten religieus huwelijk. Hof acht die weigering - evenals de rechtbank - onder gegeven omstandigheden onrechtmatig. De man wordt veroordeeld tot medewerking aan de ontbinding van het religieus huwelijk, met oplegging dwangsommen en lijfsdwang. Proceskostenveroordeling gelet op het onrechtmatig handelen van de man.
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3611
Niet-ontvankelijk verzet wegens overschrijding verzettermijn. Aanvang verzettermijn. Daad van bekendheid. Geintimeerde (opposant in eerste aanleg) wordt in de gelegenheid gesteld om – ter beoordeling van de vraag of hij tijdig verzet heeft ingesteld van het verstekvonnis – bij akte justificatoire bescheiden in het geding te brengen met als doel te kunnen verifiëren wanneer en op welke wijze hij is geïnformeerd omtrent de inhoud van het verstekvonnis. Hof is van oordeel dat geïntimeerde heeft nagelaten de door het hof verlangde stu...
Gerechtshof Amsterdam 22-05-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1899
Tussenarrest SKG - Verzettermijn. Daad van bekendheid.
Gerechtshof Den Haag 03-07-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1635
Echtscheiding naar Nederlands recht uitgesproken en ingeschreven in 2016. Rb wees verzoek van de vrouw toe en veroordeelde man tot het verlenen van medewerking aan de echtscheiding naar Islamitisch recht, met dwangsom, en tot afgifte van de bruidsschat. Hof schorst op verzoek man uitvoerbaarverklaring bij voorraad, mede bezien de familierechtelijke verhouding van partijen. Afweging belangen: belang van de man weegt zwaarder.
Hoge Raad 15-06-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:916
Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad rabbijnen. Vordering tot schadevergoeding na (afgedwongen) instemming met echtscheiding naar Joods recht. Zorgplicht synagoge om onrechtmatig handelen te voorkomen? Aansprakelijkheid synagoge op grond van art. 6:170 BW voor handelen rabbijn? Criteria.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
(Ontbinding) religieus huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN