ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Regelingen voor wilsonbekwaamheid
Het is van belang om zaken vast te leggen voor de situatie van wilsonbekwaamheid. In dit artikel een overzicht van de verschillende mogelijkheden.
CIZ-aanvragen voor wilsonbekwame cliënten
Geen bijstandsuitkering wegens volmacht vermogensbeheer?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 11-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2233
Eisers stellen dat zij een spoedeisend belang hebben bij toetreding tot het levenstestament en dat zij als gevolmachtigden kunnen handelen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat van onverwijlde spoed in dit geval onvoldoende is gebleken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-12-2018
(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10856
Verzoek tot ondercuratelestelling dan wel bewind. Stellingen onvoldoende onderbouwd. Geen aanleiding voorbij te gaan aan levenstestament. 1:378 lid 1 BW.
Rechtbank Midden-Nederland 14-03-2019
(pub. 25-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1113
instellen Bewind en mentorschap, benoeming professionele bewindvoerder en mentor, ondanks levenstestament waarin partner is aangewezen als gevolmachtigde.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-02-2018

(pub. 02-03-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1253
Verzoek van zoon tot instelling beschermingsbewind en mentorschap over zijn moeder. Afwijzing verzoek: de kantonrechter is van oordeel, dat moeder nog steeds prima voor zichzelf kan opkomen en dat zij nog steeds voldoende zelfredzaam blijkt te zijn. Voorts heeft zij met haar recent opgestelde levenstestament een prima voorziening getroffen (aanwijzing dochter als gevolmachtigde), mocht zij in de toekomst toch wilsonbekwaam worden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-12-2017
(pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:8544
Verzoek zoon tot instelling meerderjarigenbewind over zijn moeder wordt afgewezen door kantonrechter. Moeder (en overige meerderjarige kinderen) niet akkoord met instellen bewind over goederen van moeder. Moeder heeft recent bij notaris levenstestament opgesteld juist met het doel te voorzien in de situatie dat zij om welke reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Kantonrechter is van oordeel dat met dit levenstestament op dit moment een deugdelijke voorziening is getroffen voor de belangenbehartiging van moeder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN