ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

CIZ-aanvragen voor wilsonbekwame cliënten
Geen bijstandsuitkering wegens volmacht vermogensbeheer?
Afwijzing verzoek beschermingsbewind en mentorschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-02-2018 (pub. 02-03-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1253
Verzoek van zoon tot beschermingsbewind en mentorschap over moeder afgewezen: moeder kan prima voor zichzelf zorgen en heeft bij levenstestament dochter als gevolmachtigde aangewezen voor geval dat.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-02-2018
(pub. 02-03-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1253
Verzoek van zoon tot instelling beschermingsbewind en mentorschap over zijn moeder. Afwijzing verzoek: de kantonrechter is van oordeel, dat moeder nog steeds prima voor zichzelf kan opkomen en dat zij nog steeds voldoende zelfredzaam blijkt te zijn. Voorts heeft zij met haar recent opgestelde levenstestament een prima voorziening getroffen (aanwijzing dochter als gevolmachtigde), mocht zij in de toekomst toch wilsonbekwaam worden.
ME
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-12-2017
(pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:8544
Verzoek zoon tot instelling meerderjarigenbewind over zijn moeder wordt afgewezen door kantonrechter. Moeder (en overige meerderjarige kinderen) niet akkoord met instellen bewind over goederen van moeder. Moeder heeft recent bij notaris levenstestament opgesteld juist met het doel te voorzien in de situatie dat zij om welke reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Kantonrechter is van oordeel dat met dit levenstestament op dit moment een deugdelijke voorziening is getroffen voor de belangenbehartiging van moeder.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-11-2017
(pub. 30-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:10353
Bewindvoering en mentorschap. Levenstestament. Zwaarwegende belangen van de rechthebbende verzetten zich tegen de benoeming van de echtgenoot, die de rechthebbende in haar levenstestament heeft aangewezen.
ME
Rechtbank Noord-Holland 12-10-2017
(pub. 20-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:8483
Ondanks levenstestament wordt mentorschap uitgesproken. Gegronde reden om af te wijken van de voorkeur van betrokkene als overgelegd in het levenstestament. Er wordt een neutrale professionele mentor benoemd.
ME
Rechtbank Noord-Holland 12-10-2017
(pub. 20-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:8481
Ondanks levenstestament wordt bewind uitgesproken. Gegronde reden om af te wijken van voorkeur van betrokkene als neergelegd in het levenstestament. Er wordt een neutrale, professionele buitenstaander benoemd tot bewindvoerder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN