ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen klachtrecht voor ouders van overleden dochter
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 (zaaknr. C/05/353437 KL RK 19-70, ECLI:NL:TNORARL:2019:45, pub. 11-10-2019)
Klacht jegens notaris dat dochter wilsonbekwaam was wegens dissociatieve stoornis. Niet ontvankelijk: ouders geen rechtstreeks belanghebbenden nu zij in testament zijn uitgesloten als erfgenamen van nalatenschap van dochter.
Notaris onvoldoende zorgvuldig bij beoordeling wilsbekwaamheid
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019 (pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3373
Onvoldoende zorgvuldigheid betracht door notaris bij beoordeling wilsbekwaamheid moeder. De omstandigheden hadden voor hem aanleiding moeten zijn om meer open vragen te stellen conform Stappenplan. Berisping.
Hoever reikt de zorgplicht van de notaris?
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019 (pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Onvoldoende voorlichting over samenhang tussen samenlevingsovereenkomst en testament. Notaris had klaagster moeten wijzen op voor klaagster nadelige consequenties van schrappen van toedelingsbeding. Klacht gegrond. Berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3374
Verzoek tot herziening van eerdere uitspraak van het hof. Niet voldaan aan de vereisten voor herziening. Het hof wijst het herzieningsverzoek af.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019

(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3373
Eindbeslissing na tussenbeslissing (ECLI:NL:GHAMS:2018:3289 ECLI:NL:GHAMS:2018:3289 ). Notaris heeft onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling wilsbekwaamheid moeder klagers. Omstandigheid dat initiatief tot maken afspraak niet bij moeder zelf lag, moeder zelf aan notaris te kennen had gegeven soms vergeetachtig te zijn en notaris niet haar vaste huisnotaris was, hadden voor notaris aanleiding moeten zijn om meer open vragen te stellen zoals omschreven in het Stappenplan. Maatregel berisping.
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7706
een beroepsfout heeft gemaakt, althans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar toezegging, althans in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht, althans een onrechtmatige daad heeft gepleegd, door reeds op 6 november 2017 de derdenverklaring af te leggen
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3271
Klacht tegen een (oud-)notaris. Klager verwijt de notaris dat hij in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder niet heeft gehandeld zoals een goed notaris betaamt. De notaris heeft de woning tegen het laagste bod gegund. Verder heeft de notaris geldende gedragsregels geschonden en is hij lichtzinnig omgegaan met procedures en voorschriften. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. De notaris moet zich voor zijn handelen als executeur-afwikkelingsb...
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019

(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Notaris heeft klaagster onvoldoende voorgelicht over samenhang tussen samenlevingscontract en testament van erflater. Notaris had klaagster op eigen initiatief moeten wijzen op voor haar nadelige consequenties van schrappen van toedelingsbeding, en verschil moeten uitleggen tussen tweezijdige overeenkomst als toedelingsbeding en eenzijdige rechtshandeling als een legaat. Schending art. 43 lid 1 Wna. Notaris heeft onvoldoende invulling gegeven aan de kerntaak van de notaris. Klacht gegrond. Berisping en kostenverooordeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid notaris

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN