ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Notaris niet gerechtigd om uitkering van uitvaartpolis onder zich te houden
Kamer voor het Notariaat Den Haag 19-06-2019 (zaaknr. 19-03, ECLI:NL:TNORDHA:2019:14, pub. 01-07-2019)
Op verzoek van politie treedt notaris op als zaakwaarnemer nalatenschap. Erfgenaam weigert betaling nota, waarna notaris doorbetaling uitkering uitvaartpolis weigert. Waarschuwing voor notaris en € 3.500 kostenveroordeling.
Vereffenaar niet verantwoordelijk voor boedelperikelen vóór benoeming
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 (zaaknr. C/05/344156 KL RK 18-157, ECLI:NL:TNORARL:2019:29, pub. 14-06-2019)
Het behoort niet tot de taak van de vereffenaar om achter zaken aan te gaan die voorafgaand aan de benoeming mogelijkerwijs aan de boedel zijn onttrokken. Klacht tegen kandidaat-notaris (vereffenaar) ongegrond.
Notaris met twee petten
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 (zaaknr. 344026/NT 18/151 344029/NT 18/152, ECLI:NL:TNORARL:2019:28, pub. 13-06-2019)
Partijnotaris dient zijn declaratie in rekening te brengen bij zijn cliënt. Hij kan die niet aan de nalatenschap presenteren door, als dat uitkomt, de rol van belangenbehartiger van de nalatenschap aan te nemen.
Notaris dient te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van testateur
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019 (pub. 31-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1777
Voornemen notaris om uitsluitend passeren testament buiten aanwezigheid derden te laten plaatsvinden is geen voldoende waarborg om mogelijk ongewenste beïnvloeding tegen te gaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 14-05-2019
(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1850
Klachten tegen notaris: Volmacht is onder druk van de notaris tot stand gekomen en door de notaris misbruikt. De notaris heeft haar zorgplicht geschonden. Het kantoor van de notaris heeft een omissie begaan in de akte van tweede hypotheek. De notaris heeft buiten medeweten klaagster een notarieel document, waarbij zij partij was, aan de erfgenamen heeft verstrekt. Alle onderdelen ongegrond.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1844
Klacht tegen notaris ongegrond. Een notaris dient in beginsel zijn ministerie te verlenen aan opstellen testament. Dat de ouders een hoge leeftijd hadden en kampten met fysieke problemen, behoefde in dit geval voor de notaris geen reden te zijn om nader onderzoek naar de wil van de ouders te doen. Het is daarnaast aan de testateur om te beoordelen wie geschikt is om als afwikkelingsbewindvoerder op te treden. De notaris heeft niet de taak die geschiktheid te controleren.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019

(pub. 31-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1777
Als uitgangspunt geldt dat het tot kernverantwoordelijkheid notaris behoort om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van testateur. Notaris dient al het nodige te doen om zich ervan te vergewissen dat testateur bij vormen en uiten van zijn of haar wil niet op ongewenste wijze is beïnvloed door (de aanwezigheid van) derde. Voornemen notaris om uitsluitend passeren testament buiten aanwezigheid derden te laten plaatsvinden geen voldoende waarborg om mogelijk ongewenste beïnvloeding tegen te gaan.
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019

(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Klagers verwijten de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament en het levenstestament van de testateur. Door de neef niet te verzoeken de woonkamer te verlaten, heeft de notaris naar het oordeel van het hof onvoldoende acht geslagen op het risico van (non-verbale) beïnvloeding door derden. De notaris heeft op dit punt dan ook onvoldoende zorgvuldigheid betracht.
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Aansprakelijkheid notaris. Toerekenbare tekortkoming. Een in 1992 gepasseerde akte van huwelijkse voorwaarden is niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Vraag of de vordering verjaard is. Artikel 3:310 lid 1 BW; twintigjaarstermijn. Aanvangsmoment van die termijn: zes weken na datum dienstverlening. Van erkenning geen sprake. Evenmin sprake van uitzonderlijke omstandigheden zoals in de zaak Hese/De Schelde (asbest).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid notaris

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN