ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Notaris vergeet erflater te wijzen op gevolgen wijzigen testament
Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 11-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:4
Zeer groot vermogen en samengesteld gezin. Notaris heeft in strijd met wil erflater de wettelijke verdeling buiten toepassing gesteld door echtgenote niet langer als erfgenaam in laatste testament op te nemen.
Onvoldoende aandacht voor fiscale aspecten
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 01-11-2018 (zaaknr. 642910/NT 18-4, ECLI:NL:TNORAMS:2018:30, 03-01-2019)
Ernstig nalatig dat notaris bij het opmaken van de testamenten niet heeft geverifieerd of de huwelijkse voorwaarden nog passend waren en de mogelijke fiscale nadelen van de hvw daarbij niet heeft betrokken.
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 27-11-2018 (zaaknr. 650230/NT18-29, ECLI:NL:TNORAMS:2018:25, pub. 21-12-2018)
Kandidaat-notaris had klaagster en echtgenoot moeten wijzen op gevolgen van het finale verrekenbeding voor de erfbelasting indien echtgenoot van klaagster als eerste zou overlijden.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-12-2018 (zaaknr. 650979/NT 18-36, ECLI:NL:TNORAMS:2018:31, pub. 03-01-2019)
Notaris heeft onvoldoende getoetst of erflaatster, die leed aan Alzheimer, in staat was om zelfstandig haar wil te bepalen. Hij heeft erflaatster alleen gesproken in aanwezigheid van zoon, die eigen belang had.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Hoge Raad 11-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:4
Zeer groot vermogen en samengesteld gezin. Notaris heeft in strijd met wil erflater de wettelijke verdeling buiten toepassing gesteld door echtgenote niet langer als erfgenaam in laatste testament op te nemen. Notaris diende erflater uitdrukkelijk te wijzen op rechtsgevolg van schrappen van echtgenote als erfgenaam. Hof had antwoord moeten geven op vraag of laatste testament aldus kon worden uitgelegd dat de wettelijke verdeling toch zou kunnen worden toegepast. Eigen schuld echtgenote?
ERTU
Hoge Raad 11-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:3
Vrijwaringszaak. Hoofdzaak ECLI:NL:HR:2019:4 over beroepsaansprakelijkheid van notaris. Vordering notaris jegens (stief)kinderen erflater tot vrijwaring. Omdat in hoofdzaak vonnis wordt vernietigd, moeten de vorderingen in de vrijwaringszaak opnieuw moeten worden beoordeeld.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Tussenbeslissing. Klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klager de notaris dat deze haar zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van het testament van erflater en het verlijden van een hypothecaire akte. De notaris had volgens klager nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater. De notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht.De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.Het hof acht zich onvoldoende voorgelicht en benoemt de voorzitter van de Ring als deskundige teneinde een schriftelijk...
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4661
Klacht tegen (oud)-notaris dat hij niet direct actie heeft ondernomen na ontvangst van brief van broer van erflaatster. Notaris had deze niet geopend. Hof: klacht gegrond, met berisping. Zijn ervaringen met familieleden van erflaatster (hij had in 5 maanden circa 40 brieven van hen ontvangen) ontsloegen hem niet van verplichting kennis te nemen van de brief. Na herinneringsbrief had hij bij erflaatster moeten verifiëren of zij haar volmacht wenste in te trekken en broer en klaagster tot haar erfgenamen wilde benoemen.
METU
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4325
Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid notaris

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN