ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Terugvordering PGB van dochter van overleden rechthebbende
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10597
Voorafgaand aan verwerping had dochter nalatenschap zuiver aanvaard door betalingen van bankrekening. Overigens: dochter verleende de PGB-hulp aan moeder en had onvoldoende verantwoording afgelegd.
Beroep op legitieme na beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit systeem van de wet volgt dat ook na beneficiaire aanvaarding nog beroep op legitieme kan worden gedaan. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
Mag kind namens kleinkinderen legaten verwerpen?
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 (pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Legaten aan kleinkinderen in testament hoger dan bedoeling van grootvader was. Daardoor lagere erfdelen kinderen. Machtiging verleend tot verwerping van legaat voor zover dit € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
'Schuld' bij verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor 'schuld' in de zin van art. 4:194a BW is voldoende dat sprake is zijn van een claim die niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en gerelateerd kan worden aan de nalatenschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:5232
Vernietiging beschikking, alsnog verlenen machtiging aan moeder om namens minderjarige nalatenschap van grootvader (erflater) te verwerpen.
ER
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3755
Ouders hadden vanaf de datum van verwerping drie maanden de tijd om een verzoek tot verwerping van de nalatenschap namens de minderjarigen in te dienen. Het inleidend verzoek is binnen die termijn ingediend. Dat de kantonrechter dit verzoek heeft afgewezen en inmiddels de termijn van drie maanden als bedoeld in art. 4:193 lid 1 BW is verstreken, betekent niet dat het verzoek tot verwerping namens de minderjarigen niet alsnog kan worden verleend.
ER
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10597
Terugvordering PGB van dochter van overleden rechthebbende. Voorafgaand aan verwerping had dochter nalatenschap al zuiver aanvaard door betalingen van bankrekening te doen. Dochter is aansprakelijk voor terugbetaling aan zorgkantoor.
ER
Rechtbank Limburg 11-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:9857
Erfgenaam heeft partiële verdeling erkend, en heeft zich daarmee ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedragen. Om die reden komt erfgenaam niet de rechtsbescherming toe die voortvloeit uit zijn beneficiaire aanvaarding (gedaan 18 jaren na overlijden erflaatster). Dat erfgenaam de hoogte van het deel dat hij partieel heeft verkregen thans betwist omdat er volgens hem is gefraudeerd, maakt het voorgaande niet anders.
ER
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit het systeem van de wet (art. 4:63 BW jo. art. 4:71 BW) volgt dat ook na een beneficiaire aanvaarding nog een beroep op de legitieme kan worden gedaan (in welk verband de legitimaris giften kan inkorten voorzover deze afbreuk doen aan zijn legitieme portie). Benificiaire aanvaarding sluit niet automatisch een beroep op de legitieme portie uit. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN