ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erfgenamen vinden sleutel; lagen gouden sieraden in kluis van overleden oom?
Dat is niet vast komen te staan: kluis is tijdens leven van oom opgeheven. Wel had bank zorgvuldiger moeten reageren op verzoek van erfgenamen om informatie. Schadevergoeding € 250.
Toewijzing verzoek om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Erfgenaam geconfronteerd met evt. naheffing fiscus wegens ten onrechte opgevoerde persoonsgebonden aftrek voor zorgkosten van erflaatster. Krijgt toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden.
Alle schuldeisers oproepen bij verzoek alsnog beneficiair te aanvaarden
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2308
De erfgenamen hadden de schuldeisers van erflater als belanghebbenden moeten aanmerken in hun inleidende verzoekschrift en de kantonrechter had ze ook ambtshalve moeten oproepen.
Terugvordering PGB van dochter van overleden rechthebbende
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10597
Voorafgaand aan verwerping had dochter nalatenschap zuiver aanvaard door betalingen van bankrekening. Overigens: dochter verleende de PGB-hulp aan moeder en had onvoldoende verantwoording afgelegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 08-05-2019
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4311
Verzoekster wil nalatenschap van haar vader verwerpen, en vraagt daarom machtiging om dit ook namens haar minderjarige kind te mogen doen. Hoewel zij geen concrete financiële gegevens heeft verschaft over saldo van de nalatenschap, acht de kantonrechter het aannemelijk dat verwerping van de nalatenschap in het belang van de minderjarige is. Machtiging wordt voorwaardelijk verleend omdat uit het boedelregister niet is gebleken dat verzoekster zelf de nalatenschap al heeft verworpen.
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Uit administratie erflaatster blijkt dat alle belastingaangiftes tot en met 2015 zijn afgewikkeld met definitieve aanslag. Deze belastingaanslagen gaven geen aanleiding voor zorgen. Erfgenaam nadien geconfronteerd met mogelijke naheffing wegens ten onrechte opgevoerd persoonsgebonden aftrek voor specifieke zorgkosten van erflaatster. Kantonrechter verleent machtiging om alsnog beneficiair te aanvaarden (art. 4:194a lid 1 BW).
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2308
Verzoek alsnog beneficiair aanvaarden ex art. 4:194 lid 1 BW door kantonrechter toegewezen. Schuldeiser gaat in beroep. De erfgenamen hadden de schuldeisers van erflater als belanghebbenden moeten aanmerken in hun inleidende verzoekschrift en de kantonrechter had ze ook ambtshalve moeten oproepen. Hof doet zaak zelf af en bekrachtigt beschikking.
Rechtbank Limburg 02-04-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3012
Erven hebben beneficiair aanvaard. Door de beschikking waarin de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap is vastgesteld te executeren jegens de erven in hun privé-vermogens, maakt de ex-echtgenote van erflater misbruik van recht.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:5232
Vernietiging beschikking, alsnog verlenen machtiging aan moeder om namens minderjarige nalatenschap van grootvader (erflater) te verwerpen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN