ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man laat na 10 jaar onverdeeldheid achterste van zijn tong niet zien: partiële verdeling
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:846
Omdat man te weinig informatie heeft aangedragen, kan niet de gehele huwelijksgemeenschap worden verdeeld. Daarom partiële verdeling. Aantal boedelbestanddelen naar vrouw, met voorwaardelijke betaling aan man.
Leg gegevens over bij draagkrachtverweer!
Rechtbank Limburg 13-07-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6731
Man legt onvoldoende informatie over van zijn draagkracht. Rb "trekt daaruit de gevolgtrekking die zij gerade acht" (21 Rv): toewijzing van verzoek vrouw mbt kinder- en partneralimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3349
Hof oordeelt dat de kinderopvangkosten bij de behoefte van de kinderen dienen te worden opgeteld. In dit geval gebeurt dit niet omdat de vrouw in weerwil van art. 21 Rv heeft nagelaten de financiele gegevens te verstrekken zodat deze kosten niet berekend kunnen worden. Man wordt in proceskosten veroordeeld (liquidatietarief). De vrouw heeft in hoger beroep nodeloos extra kosten moeten maken, aangezien de man in eerste aanleg ondanks het verzoek van de rechtbank heeft nagelaten zijn financiele stukken in te dienen.
Gerechtshof Amsterdam 14-05-2019
(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1649
Man legt nauwelijks gegevens over mbt inkomsten en vermogen: alleen 1 inkomensspecificatie en niets mbt onderneming. Hof gaat er daarom vanuit dat man over voldoende draagkracht beschikt om door vrouw verzochte KAL te voldoen. Ingangsdatum moment waarop vrouw voor het eerst aanspraak heeft gemaakt op hogere bijdrage. Ook mbt verdeling onvoldoende gegevens overgelegd door de man. Enkele stelling vd man dat onroerende zaken in Marokko hem niet bekend zijn, is onvoldoende. Hof stelt verdeling onroerend goed Marokko vast.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2019
(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:904
Man laat na om zijn financiele gegevens (IB-aangiften, jaarstukken, aangiften omzetbelasting etc.) te overleggen. Niet duidelijk is wat zijn inkomsten waren. Hierdoor neemt hof het door de rechtbank berekende NBI. Zijn stelling dat er sprake zou zijn van een financiele noodsituatie is evenmin onderbouwd. Hij heeft geen inzicht verschaft in het inkomen van zijn partner en zijn betalingsverplichtingen. Dat hij zou worden onderhouden door familie en vrienden is evenmin onderbouwd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 12-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4884
Appellant heeft ondanks rappel van het hof niet alle stukken uit eerste aanleg ingediend. Op de zitting ter beoordeling van de ontvankelijkheid verschijnt hij niet. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. De zaak kan niet naar behoren worden behandeld nu appellant verzuimt de stukken uit eerste aanleg in te dienen. Hof is verantwoordelijk voor een behoorlijk procesmanagement en voor een goede voortgang in de zaak. Het handelen van appellant is in strijd met de goede procesorde.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019

(pub. 12-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2038
Partijen zijn overeengekomen dat de man € 300 per maand aan kinderalimentatie moet voldoen. Vrouw verzoekt op grond van art. 1:401 lid 1 BW wijziging en stelt dat partijen bij het maken van de afspraken niet zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. Hof stelt behoefte kind vast op grond van het huidige, hogere inkomen van de vader, ook al hebben partijen niet samengewoond. Nu man niet al zijn inkomensgegevens heeft ingediend schat het hof met verwijzing naar art. 21 Rv zijn inkomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens/stukken

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN