ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Leg gegevens over bij draagkrachtverweer!
Rechtbank Limburg 13-07-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6731
Man legt onvoldoende informatie over van zijn draagkracht. Rb "trekt daaruit de gevolgtrekking die zij gerade acht" (21 Rv): toewijzing van verzoek vrouw mbt kinder- en partneralimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Rechter is geen spoorzoeker
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2017 (pub. 26-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Rb gelast verkoop panden, bij gebreke medewerking vrouw treedt beschikking i.p.v. toestemming. Kluwen aan standpunten over kosten en baten woningen. Rb is geen spoorzoeker en is niet in staat om vast te stellen of er vergoedingsrechten en/of vorderingsrechten bestaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Den Haag 09-05-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1134
De man heeft in het kader van de vaststelling van de behoefte nagelaten zijn aangifte IB 2012 over te leggen om zijn inkomen in 2012 inzichtelijk te maken. Dit klemt te meer nu de rechtbank al overwoog dat hij onvoldoende inzicht had verschaft in zijn inkomen in dat jaar. Geen zorgkorting want geen contact tussen man en kind. Beroep aanvaardbaarheidstoets faalt, nu niet is gebleken dat de man met voldoening van zijn lasten minder overhoudt dan 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm.
FPIP
Gerechtshof Den Haag 18-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2681
Vordering te bepalen dat gelijke draagplicht voor schulden tussen ex-echtgenoten bestaat, afgewezen. Welk recht beheerst huwelijksvermogen: NL of Turks? Beoordeling toepasselijk recht vergt duidelijkheid over datum huwelijkssluiting en nationaliteit man en vrouw op die datum. Inhoudelijke beoordeling vergt duidelijkheid over data huwelijkssluiting, echtscheiding en waarop schulden zijn ontstaan en wie wanneer welke aflossingen heeft voldaan. Appellanten hebben nagelaten deze feiten op eenduidige wijze en voldoende gemotiveerd te s...
FP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7179
De man verzoekt bij wege van voorlopige voorziening ex art. 223 Rv hangende bodemprocedure te bepalen dat de kinderbijdrage wordt gesteld op € 25 pm. Voor toewijsbaarheid dient het belang bij de gevraagde voorziening zodanig dringend te zijn dat van de verzoeker niet kan worden gevergd dat hij de afloop van de procedure afwacht. De man heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële gegevens. Onvoldoende gesteld dat zijn belang bij een voorziening zodanig is dat de afloop van de bodemzaak niet kan worden afgewacht.
ALFP
Rechtbank Limburg 13-07-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6731
In een echtscheidingsprocedure geeft de man tbv het bepalen van zin draagkracht geen duidelijkheid omtrent zijn inkomsten en uitgaven. De man heeft meerdere bedrijven, maar legt slechts summiere gegevens over. Jaarrekeningen e.d. ontbreken, alsook andere stukken. Rb verbindt daaraan de gevolgtrekking die zij gerade acht (art. 21 Rv). Volgt toewijzing van het verzoek van de vrouw mbt kinder- en partneralimentatie.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7647
Hof wijst verzoek van de man om niet aan het in het convenant opgenomen niet-wijzigingsbeding met betrekking tot de partneralimentatie te worden gehouden af. Hij heeft onvoldoende gemotiveerd dat partijen niet de bedoeling hadden een dergelijk beding op te nemen. Er is evenmin een wanverhouding tussen wat partijen voor ogen stond en wat zich in werkelijkheid heeft voldaan. Hof rekent het de man aan dat hij niet heeft voldaan aan de verplichting ex art. 21 Rv om volledig inzage te verschaffen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onvoldoende gegevens

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN