ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
Verklaring B&W bij uithuisplaatsing
Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:HR:2018:1797
Als kind uit huis wordt geplaatst bij andere met gezag belaste ouder, is geen verklaring van B&W nodig. Dan geen sprake van door de gemeente te financieren individuele voorziening.
Ouder zonder gezag belanghebbende bij OTS?
Rechtbank Noord-Holland 28-03-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2565
Vader zonder gezag toch belanghebbende bij ondertoezichtstelling. Kinderrechter neemt de ruimte tot ambtshalve verlening machtiging uithuisplaatsing bij vader zonder gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 17-11-2017

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Kind (2012) al bijna een jaar door vader verzorgd en opgevoed, na kg. Moeder was tot haar vertrek hoofdopvoeder en meest stabiele factor voor het kind. Vader heeft zonder goede reden het contact tussen moeder en kind beperkt gehouden tot één uur per 2 weken en feitelijk nog verder ingeperkt door zijn gedrag tijdens de bezoekmomenten. Hoofdverblijf vh kind daarom bij moeder bepaald. Vader krijgt wel medegezag. Verder OTS kind en tijdelijke UHP (3 mnd) bij vader zodat de overgang vh kind naar moeder goed kan worden begeleid.
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
Onderzoeksbureau onderzoekt (gescheiden) ouders en stelt apart rapport op. Geen inzage in elkaars rapport. GI stuurt beide rapporten aan de kinderrechter voor beslissing t.a.v. uithuisplaatsing. Ouders zijn het met deze werkwijze niet eens. Rb: ligt op weg GI/KSCD om belangen bij privacy ouders, hoor-/wederhoor en rapporteren aan kinderrechter te balanceren. Andere optie: instemming partijen dat kinderrechter (mede) oordeelt ogv stuk dat zij niet hebben ingezien.(Zie ook: ECLI:NL:RBROT:2013:9494 en ECLI:NL:RBROT:2018:1621).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1476
Verlenging OTS en van machtiging tot UHP kinderen bij vader. Kinderen krijgen bij moeder thuis niet de nodige hulp en de opvoedomgeving van vader sluit momenteel beter aan bij wat verder nodig is: rust en ruimte om zich te ontwikkelen zonder meegezogen te worden in de strijd die hun ouders met elkaar voeren. Hof wijst er hierbij op, dat als de ouders daadwerkelijk een start willen maken met ‘parallel ouderschap’ – iets wat hof toejuicht – interventie vd GI noodzakelijk is om dit traject vd grond te krijgen en te doen slagen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019
(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1254
Uithuisplaatsing. Ondertoezichtstelling.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:997
Uithuisplaatsing bij andere ouder met gezag.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij andere ouder

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN