ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

12-jarige heeft geen contact met vader. Rb moet kiezen tussen kans en zekerheid
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3353
Niet te garanderen dat gezagsbeëindigende maatregel met uithuisplaatsing zal leiden tot onbelaste omgang met vader. Daarentegen bijna zeker dat UHP schadelijk voor zoon zal uitpakken. Rb handhaaft status quo.
Meisje heeft geen contact met vader: verlenging ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3351
Nieuwe GI moet lijntje tussen vader en dochter (2009) onderhouden. Zij zal als zij ouder wordt mogelijk tot besef komen dat zij wel behoefte heeft aan contact met vader en GI zou dat kunnen faciliteren.
Steeds vaker OTS bij kinderen met gescheiden ouders
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019
(pub. 08-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2257
Bekrachtiging ondertoezichtstelling. Nog steeds sprake van een situatie waarin de kinderen last ervaren van de strijd en spanningen tussen de ouders, waardoor er nog steeds ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Hulpverlening in drangkader is onvoldoende om de ouders voldoende sturing te kunnen bieden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-08-2017
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2017:3581
Dat vader geen medegezag heeft, staat niet in weg aan OTS kind. Moeder evenmin als vader voldoende in staat de verbanden te zien in de kwesties die spelen en vaststaat dat de ernstige ontwikkelingsbedreiging vh kind niet in vrijwillig kader kan worden afgewend. OTS biedt voldoende mogelijkheden om hulpverlening in te zetten om ontwikkelingsbedreiging af te wenden. "Time-out" tussen ouders nodig. Hof gaat er vanuit dat GI Schottenaanpak, waarmee vader akkoord is gegaan, zal uitwerken. Volgt bekrachtiging OTS.
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019
(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3354
Vervolg ECLI:NL:RBROT:2019:3353. Halfzusje 12-jarige in (bijna) zelfde situatie. Ook daar kenmerken van ouderverstoting. Van belang dus om zicht te houden op ontwikkeling jongen. Bovendien risico dat vader zonder OTS definitief uit zijn leven zal verdwijnen. Volgt verlenging OTS en nieuwe opdracht aan nw GI. Deze moet vader en zoon over elkaar informeren. Lijntje houden tussen hen. Als kind ouder wordt, zal hij mogelijk tot besef komen dat hij wel degelijk behoefte heeft aan contact met vader; GI zou dat kunnen faciliteren.
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3353
Geen contact met vader. Niet te garanderen dat gezagsbeëindigende maatregel, ook niet in combinatie met machtiging UHP (met zeer beperkt contact met moeder) tot het gewenste resultaat zal leiden, te weten een onbelaste omgang van 12-jarige met vader. Daarentegen bijna zeker dat een UHP hoe dan ook schadelijk voor zoon zal uitpakken. Rb besluit daarom de status quo te handhaven, ook al is mbt beide ouders voldaan aan art. 1: 266 lid 1 onder a BW en is zeker dat moeder in strijd handelt met art. 1:247 lid 3 BW.
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3351
Vervolg ECLI:NL:RBROT:2019:3350. Halfbroer van meisje in zelfde situatie. Ook daar kenmerken van ouderverstoting. Van belang dus om zicht te houden op ontwikkeling meisje (2009). Bovendien risico dat vader zonder OTS definitief uit haar leven zal verdwijnen. Volgt verlenging OTS en nw opdracht aan nw GI. Deze moet vader en dochter over elkaar informeren. Lijntje houden tussen hen. Als kind ouder wordt, zal ze mogelijk tot besef komen dat ze wel degelijk behoefte heeft aan contact met vader; GI zou dat kunnen faciliteren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Conflictscheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN