ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Steeds vaker OTS bij kinderen met gescheiden ouders
Eigen rechtsingang voor minderjarige als hij van hoofdverblijf wil veranderen?
Rechtbank Limburg 29-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1253
Rechter antwoordt bevestigend, nu art.1: 377 g BW in art. 1:253a lid 4 BW van overeenkomstige toepassing wordt verklaard.
Rechter geeft ouders fikse schrobbering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-07-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5388
Afwijzing verzoek tot beëindiging gezag vader over kind, nu ontwikkelingsbedreiging daarmee niet wordt afgewend. Kind zal geconfronteerd blijven met strijd tussen ouders, nu ze nog meer kinderen hebben.
De regierechter bij echtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Limburg 29-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1253
In art. 1:253a lid 4 BW wordt art. 1:377g BW van overeenkomstige toepassing verklaard. Hieruit leidt de rb af dat de in artikel 1:377g BW genoemde informele rechtsingang voor minderjarigen van 12 jaar en ouder ook open staat voor minderjarigen die een ambtshalve beslissing wensen betreffende hun hoofdverblijf. Daarnaast heeft minderjarige mondeling nog gevraagd geen contactregeling met haar moeder op te leggen. Volgt aanhouding zaak, zodat ouders een opvoedtraject kunnen volgen en voorwaardelijk verzoek aan Raad.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9368
Schorsing. Verzoek tot schorsen omgangsregeling toegewezen in verband met (fysieke) veiligheid kinderen. Tevens onderzoeksopdracht aan de raad gegeven ten behoeve van de hoofdzaak.
JEKI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-07-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5388
Ontwikkelingsbedreiging kind kan niet (deels) worden afgewend door toewijzing verzoek Raad tot beëindiging gezag vader over dit kind; hevige strijd tussen de ouders zal onverminderd blijven voortduren, nu ze nog meer kinderen hebben. Bovendien gevaar voor kettingreactie waarmee niemand opschiet. Ontneming vader's gezag over hem draagt evenmin bij aan verduidelijking toekomstperspectief van zoon in kwestie, nu volstrekt helder is dat dit gelegen is bij zijn moeder. Volgt fikse schrobbering ouders en afwijzing verzoek.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8057
Hof: ouders zijn dusdanig verblind geraakt en vast komen te zitten in bepaalde patronen, dat zij feitelijk geen rekening houden met de behoeften van de minderjarige. Wijziging omgangsregeling zal dat niet veranderen. Wat betreft voornemen moeder om pgb aan te vragen voor behandeling driftbuien kind: niet kind heeft hulp nodig, maar ouders.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2018
(pub. 08-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6899
Co-ouderschap met geschillen over hoofdverblijf, zorgverdeling en schoolkeuze. Hof drukt ouders op het hart communicatie te verbeteren in plaats van alleen te focussen op wat de ander niet goed doet en adviseert beiden te beginnen met individuele hulpverlening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Conflictscheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN