ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Werkgever en werknemer passeren bewindvoerder: vaststellingsovereenkomst ongeldig
Rechtbank Amsterdam 06-01-2022 (pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:1
Beëindiging arbeidsovereenkomst is vervreemding van goederen die onder het bewind vallen; daarvoor is medewerking van bewindvoerder van werknemer vereist. Geen sprake van dwangarbeid: machtiging kantonrechter mogelijk.
Nederlands naamrecht bij dubbele nationaliteit is in strijd met EU-recht
Rechtbank Noord-Holland 13-12-2021 (pub. 10-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:12395
Art. 10:20 BW, dat NL-naamrecht van toepassing verklaart bij personen met dubbele nationaliteit, blijft buiten toepassing wegens strijd met EU-verdrag. Mogelijkheid van naamswijziging conform tweede nationaliteit maakt dat niet anders.
Nieuwe Spaanse wet maakt 'co-ouderschap' over huisdier mogelijk
Een wetswijziging in Spanje maakt co-ouderschap van huisdieren mogelijk als de baasjes van het dier uit elkaar gaan. Huisdieren worden niet langer gezien als object, maar als een volwaardig gezinslid.
Vader verzoekt rechter documentaire 'Gebroken' te kijken alvorens te beslissen
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2021 (pub. 03-01-2022), ECLI:NL:RBMNE:2021:6105
De vader heeft de rechter gevraagd of zij de documentaire ‘Gebroken’ wilde kijken, voordat zij een beslissing zou nemen. Rechter heeft dat gedaan. Gezag vader toch beëindigd gelet op situatie en problematische voorgeschiedenis.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 11-01-2022
(pub. 13-01-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:55
Geschil over twee honden. Verzoeker wil dat de kantonrechter bepaalt dat de honden van hem zijn en dat hij ze regelmatig bij zich mag hebben. Verweerster verzet zich daartegen.
Rechtbank Amsterdam 06-01-2022

(pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:1
Beschermingsbewind, taak bewindvoerder, beheer en beschikking, art. 1:438 en 441 BW. Vaststellingsovereenkomst. Eindigen arbeidsovereenkomst. Vervreemding van goederen die onder het bewind vallen.
Rechtbank Noord-Holland 29-12-2021
(pub. 11-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:12359
“Wie is de eigenaar van hond Boris? Rechtsvermoedens bezit te goeder trouw. Samenloop van weerleggen bewijsvermoedens artikel 3:109 en 3:319 BW door leveren tegenbewijs en rechtsvermoeden 3:318 BW door bewijs van het tegendeel. Eiser moet bewijzen dat gedaagde geen bezitter te goeder trouw was en daarmee dat gedaagde zich niet als rechthebbende op Boris beschouwde of zich redelijkerwijs niet als zodanig mocht beschouwen.”
Rechtbank Midden-Nederland 23-12-2021
(pub. 10-01-2022), ECLI:NL:RBMNE:2021:6158
Verzoek vaststellen vaderschap afgewezen wegens gebrek aan belang. Moeder en kinderen NL nationaliteit, biologische vader Angolese. Systeem wet: vaststelling ouderschap pas mogelijk als erkenning niet (meer) mogelijk. Rechtbank ziet geen bezwaren tegen erkenning en geeft ABS opdracht aktes van erkenning op te maken. In belang kinderen dat zij worden erkend door hun biologische vader. Door erkenning komt familierechtelijke betrekking tot stand tussen man en kinderen.
Rechtbank Noord-Holland 13-12-2021

(pub. 10-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:12395
Verzoek wijziging geboorteakte kind met Spaanse en NL nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk. Art. 10:20 BW moet in dit geval buiten toepassing blijven wegens strijd met artt. 18 en 20 EG-Verdrag. Procedure tot geslachtsnaamwijziging ex art. 1:7 BW jo. 3a lid 1 onder b Besluit Geslachtsnaamwijziging werpt drempel op voor effectueren van uit EU-verdrag voortvloeiende rechten. HvJ-EU, 2 oktober 2003, Carlos Garcia Avello/België. Toewijzing; registratie geslachtnaam volgens Spaanse recht (dubbele achternaam).
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN