ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Door OM op verzoek van GI opgesteld advies is niet onrechtmatig jegens vader
Rechtbank Den Haag 06-02-2020 (pub. 30-03-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:2773
Eis vader jegens Nederlandse staat wordt afgewezen. Staat hoeft aan GI gegeven advies niet te rectificeren. Advies bevoegd gegeven; gegevens mochten worden gedeeld met ketenpartners. "Stelsel bewaken en beveiligen".
Algeheel procedeerverbod thans te vergaande maatregel jegens man
Rechtbank Noord-Nederland 04-03-2020 (pub. 13-03-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1019
Onbelemmerde toegang tot de rechter behoort tot de grondbeginselen van de rechtsstaat. Opleggen procedeerverbod aan man kan daarom alleen in uitzonderlijke gevallen. I.c. niet het geval; afwijzing eis.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 25-02-2020
(pub. 31-03-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:696
Kort geding. Straat- en contactverbod. Criterium. Bekrachtiging.
Gerechtshof Den Haag 28-01-2020
(pub. 31-03-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:683
Kort geding. Straat- en contactverbod tussen vrouwen. Spoedeisend belang.
Rechtbank Den Haag 06-02-2020

(pub. 30-03-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:2773
GI verzoekt OM om dreigingsinschatting t.a.v. omgang tussen vader en onder toezicht gestelde kinderen. Vader zit vast n.a.v. incident met moeder. Moeder is opgenomen in het 'Stelsel bewaken en beveiligen' en verblijft met de kinderen op een geheim adres. Advies: fysieke omgang is zeer risicovol. Begeleid contact op afstand (bijv. telefonisch) minder bezwaarlijk, zolang verblijf moeder/kinderen geheim blijft. Vader eist rectificatie van dit advies en inzage in het dossier dat hiertoe heeft geleid. Afwijzing beiden eisen.
Rechtbank Rotterdam 13-03-2020
(pub. 30-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2673
Voldoende is gebleken dat op 8 maart 2020 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij letsel is ontstaan. De omstandigheid dat aan dit incident eerder een relatief rustige periode vooraf ging, wat zich vaker heeft voorgedaan, maakt niet dat verweerder hier geen ernstig (vermoeden van) gevaar heeft kunnen aannemen. Verweerder heeft bij haar beoordeling of sprake was van ernstig en onmiddellijk (vermoeden van) gevaar ook de eerdere incidenten, mogen betrekken. Dat de zaak in het strafrechtelijk traject is geseponeerd, is voor de beoo...
Rechtbank Rotterdam 12-08-2019
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10760
“Wet tijdelijk huisverbod. Beroep gegrond verklaard voor wat betreft het contactverbod tussen verzoeker en zijn meerderjarige zoon en besluit tot opleggen huisverbod vernietigd voor het deel dat het contactverbod met de meerderjarige zoon betreft, met dien verstande dat de rechtsgevolgen van het vernietigde deel van het besluit in stand blijven tot 12 augustus 2019. Beroep voor het overige ongegrond verklaard en verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Verweerder was bevoegd om huisverbod op te leggen omdat sprake was van geva...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN