ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zowel man als vrouw vragen om het huurrecht - beide vorderingen afgewezen
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Pp wonen na verkoop en levering van echtelijke woning ieder op een ander adres. In de echtscheidingsprocedure vragen ze elk voor zich huurrecht van huidige woning. Afgewezen, nu het niet de echtelijke woning betreft.
Vrouw kan huur niet opzeggen en is aansprakelijk voor huurschuld man
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2000
Ogv alg. vw. mogen huurders zonder instemming van verhuurder niet afzonderlijk de huur opzeggen. Nu verhuurder niet heeft ingestemd met opzegging vrouw, dient vrouw de (nieuwe) huurschuld van man te betalen.
Verlies droom geen titel voor compensatie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1183
Man zonder verblijfsvergunning heeft er niet op gerekend dat hij na een zo kort huwelijk weer op straat zou komen te staan en wenst € 1.000 als tegemoetkoming. Hof: geen titel gesteld of gebleken.
Man en partner zijn tijdens relatie (onder)huurovereenkomst met elkaar aangegaan
Rechtbank Rotterdam 31-01-2019 (pub. 11-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:803
Na einde van de relatie weigert man de woning van de vrouw te verlaten. Rb: art. 7:232 BW regelt dat vrouw rechtsgeldig kon opzeggen; opzegtermijn 3 maanden. Man moet woning ontruimen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2410
Man niet-ontvankelijk in incidenteel appel tegen echtscheiding, nu vrouw alleen in hoger beroep is gegaan tegen nevenvoorziening (Art. 820 Rv). Beoordeling principaal appel met betrekking tot toewijzing huurrecht woning aan man. Hof maakt belangenafweging en bekrachtigt beschikking in eerste aanleg.
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Partijen zijn na het verbreken van de relatie en na de verkoop en levering van de echtelijke woning ieder op een ander adres gaan wonen. In de echtscheidingsprocedure vragen partijen om het huurrecht van de woning waar zij op dit moment wonen. De rechtbank wijst het verzoek van partijen af omdat geen van beide woningen de echtelijke woning betreft als bedoeld in art. 7:266 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2286
Man vordert in kort geding dat zijn ex-vrouw een door hem gehuurde woning verlaat. Vrouw stelt dat zij met hem heeft afgesproken dat zij met hun kinderen in de woning mag verblijven. Man voert geen verweer in hoger beroep. Vordering alsnog afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019

(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2000
Na verbreking relatie vertrekt vrouw in sept. 2016 uit woning. Man betaalt huur vervolgens niet. Vrouw wordt voor huur aangesproken door Woongoed. Blijkens de toepasselijke alg. vw. mogen huurders niet afzonderlijk, zonder instemming van Woongoed, de huur opzeggen en blijven zij hoofdelijk aansprakelijk voor de huur. Nu de instemming ontbreekt dient vrouw huurschuld te betalen.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3328
Echtscheiding, met nevenvoorzieningen, tussen in NL woonachtige NLers, die in Duitsland zijn gehuwd. Echtscheiding, partneralimentatie, huurrecht echtelijke woning, verdeling: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Belangenafweging huurrecht echtelijke woning. Ontslagvergoeding/hiermee aangekochte aandelen verknocht; toedeling zonder verrekening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huurwoning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN